Mali grad

V Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik deluje Center za krepitev zdravja

12.09.2018

 

V Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik deluje Center za krepitev zdravjaV Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik so ustanovili Center za krepitev zdravja. V popolnoma novih prostorih (4 ambulante s čakalnico) in 2 prenovljenih predavalnicah deluje kar enajst novo zaposlenih strokovnjakov.

Občina Kamnik je v lanskem letu skupaj z Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, in sicer s projektom »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik«.

Projekt je vzpostavil integrirani center za krepitev zdravja kot samostojne enote v zdravstvenem domu in ključne organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstveno-vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalni skupnosti. Za potrebe delovanja centra so bile zgrajene ustrezne kapacitete (2 prenovljeni predavalnici, povsem na novo so zgrajene 4 ambulante s čakalnico) in dobavljena ustrezna oprema. Projekt je delno sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESS in ESRR).  

Poseben poudarek v centru dajejo tudi na vključevanje ranljivejših skupin odraslih in posebno otrok, kjer je preventiva najbolj pomembna. Enajst strokovnjakov Centra za krepitev zdravja pokriva široko področje preventivne dejavnosti in tako v njem delujejo na področjih pediatrije, fizioterapije, dietetike, kineziologije, patronažne službe in zdravstvene nege.

Fotografije: Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik


<< Nazaj | Novice