Mali grad

V Zbirnem centru Suhadole imamo kotiček za ponovno uporabo

13.10.2021

 

Kotiček je namenjen ponovni uporabi odpadne električne in elektronske opreme, kamor uvrščamo vse naprave, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo.Postavitev kotička je omogočila družba ZEOS, d. o. o. v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d. o. o.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije ter Evropske komisije.

Če imate doma še delujočo in nepoškodovano napravo in je ne mislite več uporabljati, velja povabilo, da jo prinesete v Zbirni center Suhadole in s tem omogočite, da bo dobila novega lastnika.

KAJ VSE ŠTEJEMO ZA ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO, KI JO LAHKO ODDATE V KOTIČEK ZA PONOVNO UPORABO?

ALI STE VEDELI?

Med ločeno zbrano odpadno električno in elektronsko opremo konča v povprečju na letni ravni 2 odstotka takšnih naprav, ki so še delujoče, nepoškodovane in varne za nadaljnjo uporabo. To predstavlja nepotrebno izgubo, saj gredo tovrstne naprave direktno v predelavo, namesto da bi bile dane v ponovno uporabo. Tako jim skrajšamo njihovo življenjsko dobo, s tem pa prispevamo k večji porabi in onesnaževanju naravnih virov, še posebej pri proizvodnji novih, ki nadomestijo stare. Najbolj trajnostni aparat je vedno tisti, ki ga že imamo, zato je smiselno, da ga poskušamo uporabljati čim dlje.

Še enkrat vabljeni vsi občanke in občani, da obiščete Zbirni center Suhadole in oddate v rumeni kotiček kakšen svoj še delujoči aparat, ki ga več ne potrebujete. Zbranim aparatom bo projektni partner skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveril funkcionalnost in električno varnost ter jih vrnil na trg po primerni ceni ali pa jih podaril.

Besedilo in fotografije: Gregor Kranjec, Publikus, d. o. o.


<< Nazaj | Novice