Mali grad

V Termah Snovik predstavili projekt »Stare pešpoti Tuhinjske doline«

27.08.2010

 

V Terman Snovik so v četrtek, 26. avgusta predstavili projekt Stare pešpoti v Tuhinjski dolini. Projekt, ki je bil sofinanciran tudi s sredstvi Evropske unije, sklada Leader, v katerega preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter lokalne akcijske skupine LAS Srca Slovenije prispeva tudi Občina Kamnik, je izpeljalo Turistično društvo Tuhinjska dolina. 8 poti, v skupni dolžini več kot 80 kilometrov vodi pohodnike mimo sakralnih in kulturnih spomenikov Tuhinjske doline ter mimo domačij na katerih lahko poskusite in kupite domače dobrote (pecivo, kruh, sadje, mleko in mlečne izdelke itd.).

Poti medseboj povezujejo tri občine, Gornji grad, Kamnik in Domžale, povežejo pa tudi Veliko planino z Menino in naprej s Trojanami in potmi proti Domžalam. Društvo je v okviru projekta izdalo zloženko z zemljevidi, opisi znamenitosti in seznami ponudnikov ob poti.

 

Ivan Hribar, predsednih TD Tuhinjska dolina, je ob predstavitvi dejal, da je bil glavni cilj projekta ohranitev starih pešpoti, tj. poti, ki so jih nekoč vsakodnevno uporabljali na poti v cerkev, gostilno, mlin ..., danes pa predstavljajo možnost malo drugačne oblike rekreacije. Hkrati z rekreacijo pa je omogočeno spoznavanju kulturnih in naravnih spomenikov doline ter promocija ponudnikov domačih izdelkov. Pilotno so na projektu Starih pešpoti Tuhinjske doline uporabili novo metodo označevanja tematskih poti, ki so jo pripravili pri Slovenski turistični organizaciji. Ob tem se je Hribar zahvalil tudi predstavnikom Planinske zveze Slovenije, Turistične zveze Slovenije, Zavodu za gozdove Slovenije in domačinom, ki so društvu pomagali pri urejanju in markiranju poti.

V imenu Občine Kamnik je spregovoril podžupan Rudolf Pfajfar. Kot je dejal, je to majhen projekt, ki pa za domačine in dolino pomeni dodano vrednost preko ohranjanja kulturne krajine, obiskovalcem pa nudi drugačno obliko preživljanja prostega časa. Pfajfar je izrazil upanje, da se bo na tak način povezalo čim več poti po občini in tudi preko meja občine.

Ob zaključku uradnega dela sta podžupan Pfajfar in Ivan Hribar odgrnila tablo z zemljevidom tematskih pešpoti po Tuhinjski dolini. V kulturnem programu sta s harmoniko nastopila učenca Osnovne šole Šmartno v Tuhinjski dolini.


<< Nazaj | Novice