Mali grad

V Stranjah smo pričeli z gradnjo pločnika in otoka za umirjanje prometa

21.10.2010

 

Občina Kamnik v Spodnjih Stranjah nadaljuje z izvajanjem ukrepov z naslova Sporazuma o sofinanciranju izvedbe ukrepov za izboljšanje stanja prometne varnosti na regionalni cesti, ki je bil podpisan s strani Direkcije RS za ceste in Občine Kamnik.

V okviru sporazuma so izvajalci v torek začeli z izgradnjo ukrepa za umirjanje prometa pred naseljem Spodnje Stranje, preko katerega bo izveden prehod za pešce.

Nadaljevali bodo z izgradnjo pločnika v dolžini 450m, potekala bo ureditev javne razsvetljave in ureditev brvi čez potok Stolnišnica.


<< Nazaj | Novice