Mali grad

V Stranjah poteka gradnja pločnika proti Kregarjevem

07.05.2010

 

Občina Kamnik je v aprilu pričela z izgradnjo pločnika v Stranjah v smeri proti Kregarjevem, ki se bo gradil v več fazah. V I. fazi  poteka gradnja v dolžini 170 m od državne ceste in bo predvidoma zaključena do konca junija. Občina je v proračunu za leto 2010 namenila sredstva v višini 100.000 evrov, celotna investicija pa bo vredna 403.000 evrov.

V Spodnjih Stranjah bo v tem letu potekala gradnja pločnika ter ukrepa za umirjanje pred prehodom za pešce

Na območju Stranj bo Občina Kamnik v tem letu nadaljevala tudi z izvajanjem ukrepov z naslova Sporazuma o sofinanciranju izvedbe ukrepov za izboljšanje stanja prometne varnosti na regionalni cesti, ki je bil podpisan s strani Direkcije za ceste RS in Občine Kamnik. V okviru sporazuma bo potekala gradnja pločnika v naselju Spodnje Stranje v predvideni dolžini 450m, za kar je v proračunu namenjenih 179.500 evrov.

Gradnja pločnika je, po besedah mag. Matjaža Srše iz oddelka za gospodarske javne službe na Občini Kamnik, nujna, saj je vezana na izgradnjo ukrepa za umirjanje pred naseljem Spodnje Stranje, preko katerega bo izveden prehod za pešce, ki bo udeležencem v prometu omogočal varno prečkanje na tem delu državne ceste. Ob tem bo na novo postavljena tudi brv »Stolnišnica« čez Stranjski potok, katerega rekonstrukcija je nujna zaradi zamika osi vozišča, ki bo izveden ob izgradnji ukrepa za umirjanje in pločnika. Občina ima za omenjeno investicijo v proračunu namenjena sredstva v višini 35.100 evrov, projekt pa bo delno sofinancirala država, ki bo v nadaljevanju zagotovila postavitev ukrepa za umirjanje prometa pred naseljem Spodnje Stranje z ureditvijo prehoda za pešce.


<< Nazaj | Novice