Mali grad

V Spodnjih Stranjah končana izgradnja novega pločnika

14.12.2009

 

V oktobru se je pričela izgradnja 285m dolgega pločnika v Spodnjih Stranjah, ki je v prejšnjem tednu dobil končno podobo in bo v veliki meri pripomogel k večji prometni varnosti na tem območju. Ob tem je potekala tudi postavitev javne razsvetljave, izgradnja opozorilnega znaka - biča na prehodu za pešce pri osnovni šoli v Stranjah ter osvetlitev avtobusnih postajališč. Občina Kamnik je za omenjene investicije v skupnem namenila 125 000 evrov.

Po besedah mag. Matjaža Srše iz oddelka za gospodarske javne službe na Občini Kamnik bodo v prihodnjem letu na tem območju nadaljevali z izgradnjo pločnika od Spodnjih Stranj proti Stolniku, z izgradnjo pločnika v kraju Zagorica ter z izgradnjo ukrepov za umirjanje prometa pred naseljem Spodnje Stranje. Za omenjene investicije so v proračunu 2010 namenili sredstva v višini 400 000 evrov.

Zaključene investicije v cestnem prometu ter investicije v teku v občini Kamnik

Investicije v cestnem prometu se v tem trenutku nadaljujejo na območju Bakovnika in Duplice (asfaltiranje treh ulic na Bakovniku in ulice Jakopičeva preko proge na Duplici, ureditev pločnika na Klavčičevi ulici na Duplici). Na Vrpoljah pri Kamniku poteka sanacija javne poti v dolžini 100m, za katero Občina namenja 20 000 evrov. V tem mesecu pa smo zaključili tudi z urejanjem javne poti v Podgorju, ki vodi proti otroškemu igrišču. Občina je za omenjeno zadnjo investicijo namenila 14 000 evrov.


<< Nazaj | Novice