Mali grad

V Domžalah potekalo regijsko srečanje ZZB NOB

17.02.2010

 

Pokrajinski svet osrednje slovenske pokrajine Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja je v sredo, 17. februarja 2010 v Knjižnici Domžale pripravil posvet vodstva ZZB NOB Slovenije z aktivisti Zveze borcev, katerega so se udeležili člani borčevske organizacije iz občin Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. Posvet je bil namenjen izmenjavi mnenj o aktualnih vprašanjih, povezanih z Zvezo borcev ter narodnoosvobodilnim bojem nasploh.

Po uvodnem pozdravu Marije Majhenič, predsednice pokrajinskega sveta, so informacije v nadaljevanju podali dr. Janez Stanovnik, Slavko Grčar, podpredsednik glavnega odbora, Jože Gačnik, Tit Turnšek, člana vodstva ter mag. Andrej Šuštaršič, generalni sekretar. Predsednik Glavnega odbora dr. Janez Stanovnik je govoril o aktualnih zadevah, med katerimi je posebej izpostavil problematiko aktivnosti v zvezi z »ukinitvijo vojske«, problematiko vložitve ustavne obtožbe zoper predsednika države, »pasjo afero« ter graditvijo nacionalne kulture. Slavko Grčar je prisotne predstavnike krajevnih organizacij opozoril na najaktualnejše naloge, kot so sprejem novih članov, kadrovske obnove vodstev, zagotovitev stika z mediji, organizacijo in izvedbo spominskih proslav in prireditev, posebej organizacijo centralne prireditve 8. maja 2010 ob 65. letnici zmage nad nacifašizmom ter skrbjo za urejanje in vzdrževanje spomenikov in spominskih obeležij.

Tekst in foto: Vido Repanšek


<< Nazaj | Novice