Mali grad

Uživajmo v zdravju s prehrano in telesno dejavnostjo

11.10.2016

 

Uživajmo v zdravju s prehrano in telesno dejavnostjoOtroci in mladostniki se vedno pogosteje soočajo s posledicami nezdravega prehranjevanja in načina življenja. Ali je vzrok temu v hitrem ritmu življenja, prehranjevanju z nekakovostno hrano ali nezadostnemu gibanju? Kako odpraviti prekomerno telesno težo pri otrocih in mladostnikih? Kdo je tisti, ki mora skrbeti za bolj zdrav življenjski slog naših otrok? So to le starši? Kaj pa učitelji in profesorji, pediatri, lokalna skupnost?

S takšnimi vprašanji se ukvarja tudi Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Podatki namreč kažejo, da se stopnja otrok in mladostnikov s prekomerno telesno težo povečuje. Delež otrok in mladostinkov, starih od 6 do 19 let, pri katerih se že kažejo znaki preddebelosti, v osrednjeslovenski regiji znaša 16,8 odstotkov, debelih pa je 5,1 odstotka (NIJZ, 2016). Skrb vzbujajoči kazalci so zato vzpodbudili Zavod za šolstvo k vzpostavitvi projekta »Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju«. Denar za izvedbo projekta sta prispevala Program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Program finančnega mehanizma EGP 2009-2014. Partnerji projekta pa so Nacionalni inštitut za javno zdravje, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za šport ter Pedagoška fakluteta, Inštitut Jožef Stefan, Fakulteta za zdravstvo Jesenice ter Univerza v Mariboru – Fakulteta za zdravstvene vede.

V pilotni projekt je vključenih kar 48 vzgojno-izobraževalnih ustanov, 12 zdravstvenih domov in 12 lokalnih skupnosti. Projekt pokriva vseh 12 slovenskih statističnih regij. Poglavitna cilja projekta sta promocija zdravega življenjskega sloga ter kurativa in preventiva prekomerne telesne teže. Težimo k čim učinkovitejšim medsektorskim in interdisciplinarnim povezovanjem na nacionalni in lokalni ravni: vzgojno-izobraževalni zavod – zdravstvo – lokalna skupnost. Namen pilotne faze je tudi izobraževanje otrok, mladostnikov in njihovih staršev oziroma skrbnikov, saj je zavedanje o pomembnosti ustrezne prehrane in zadostnega gibanja ključnega pomena za zdravje.  

V občini Kamnik se zelo dobro zavedamo nevarnosti posledic prekomerne teže in nezdravega življenjskega sloga ter pomembnosti preprečevanja debelosti. Zato se lahko pohvalimo, da smo se v velikem številu odzvali povabilu k sodelovanju v projektu. Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, Osnovna šola Toma Brejca, Osnovna šola Šmartno v Tuhinju in CIRIUS Kamnik smo vzgojno-izobraževalne ustanove, ki skrbno spremljamo naše učence. V tesnem sodelovanju z Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik želimo promovirati gibanje in zdravo prehrano. Šole smo v sklopu pilotnega testiranja, ki traja od marca do konca oktobra 2016, analizirale kazalce nezdravega življenjskega sloga (podatki SLOfit oz športnovzgojnega kartona, ki spremlja telesni in gibalni razvoj posameznikov) in na podlagi podatkov vzpostavile različne dejavnosti. V projektu sodelujemo z delavnicami, na katerih učenci spoznavajo zdrav način življenja, zdravo prehrano, načrtovanje jedilnikov, pomembnost športne aktivnosti, nekatere pa pripravljajo tudi predavanja za starše. Naš cilj je ustaviti trend zviševanja telesne teže. Med letoma 1995 in 2015 se je namreč telesna teža otrok in mladostnikov povečala za 4,6 odstotka, kožna guba tricepsa pa je višja za kar 14 odstotkov (SLOfit, 2016).

Vsestranski pristop k problematiki in sodelovanje vseh deležnikov nas bo pripeljalo do skupnega cilja – zdravi in srečni otroci.

Besedilo: Mateja Stare, Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik
Fotografije: projekt Uživajmo v zdravju, Zavod Republike Slovenije za šolstvo


<< Nazaj | Novice