Mali grad

Uživajmo v zdravju

10.11.2016

 

V nekaterih vzgojno izobraževalnih zavodih v občini Kamnik smo si v mesecih september in oktober prizadevali živeti čimbolj zdravo. Na OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ Toma Brejca, OŠ Frana Albrehta in CIRIUS-u Kamnik smo namreč v okviru pilotnega projekta Uživajmo v zdravju, posebno pozornost namenjali gibalnim dejavnostim in zdravemu načinu prehranjevanja. Organizirali smo številne dejavnosti, s katerimi smo poskušali ozavestiti pomen zdravega načina življenja tako pri  starših kot učencih. Vsaka od šol je pripravila svoj niz različnih pestrih dejavnosti, katerih skupni namen je bil slediti istim ciljem.

Minuta za zdravje med šolskimi urami je omogočila učencem in tudi učiteljem, do so se ob izvajanju različnih vaj večkrat razgibali in s tem nekoliko omilili negativne učinke sedečega načina dela. Izvajali smo jutranjo športno vadbo, rekreativne odmore in posebno gibalno vadbo za zdravstveno ogrožene, prekomerno hranjene in gibalno manj kompetentne učence. Trudili smo se izboljšati nekatere sposobnosti, vplivati na težo in učence navdušiti za ukvarjanje s športom. Organizirali smo pohode za starše in učence, pri katerih je bilo izpostavljeno prizadevanje za izboljšanje vzdržljivosti in hkrati dojemanje, kako ob druženju aktivno preživljati prosti čas. Ugotavljali smo, da veliko preveč časa preživimo pred elektronskimi zasloni in se premalo z družino gibamo v naravi.

V organiziranih prehranskih delavnicah smo učence in starše nagovarjali k odgovornosti in kritični presoji pri nakupovanju živil in se spopadli s predsodki pri uživanju hrane. Spoznali smo, kolikšna je vsebnost sladkorjev v posameznih živilih, prikazali načine priprave zdrave hrane in poudarili pomembnost pestre in uravnotežene izbire jedi, pri čemer smo posebno pozornost namenili uporabi sezonskih lokalnih živil. Poudarjali smo pomen zajtrka in pitja vode ter vključevanja sadja in zelenjave v vse obroke. Naši šolski obroki ne vsebujejo več sladkanih čajev in napitkov, več je sveže pripravljenih namazov, v skladu s smernicami imamo med obroki vsaj dve uri presledka.

Glavni cilj projekta Uživajmo v zdravju je zmanjševanje ali preprečevanje bolezni povezanih z življenjskim slogom s poudarkom na prehranjevanju in redni telesni dejavnosti. Šole smo pri delu sodelovale s šolskimi zdravniki in predstavniki lokalne skupnosti, kar je bilo opredeljeno kot dodatni cilj – vzpostaviti dobre medsebojne povezave na lokalnem nivoju. To nam je v precejšnji meri tudi uspelo.

Pod vodstvom Zavoda Republike Slovenije za šolstvo pri projektu kot partnerji sodelujejo Nacionalni inštitut za javno zdravje, Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta in Fakulteta za šport), Inštitut Jožef Stefan, Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in Fakulteta za zdravstvo iz Jesenic.

Projekt “Uživajmo v zdravju” je sofinanciran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma, nosilec programa pa je Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Besedilo in fotografije: Samo Poljanšek, prof. šp. vzg, OŠ Šmartno v Tuhinju


<< Nazaj | Novice