Mali grad

Uvodno srečanje za udeležence urbanističnih delavnic

21.12.2011

 

Včeraj je Občina Kamnik, Oddelek za urejanje prostora, organiziral uvodno srečanje za udeležence urbanističnih delavnic, ki se organizirajo v sklopu priprave Občinskega prostorskega načrta. Udeležence, predstavnike Fakultete za arhitekturo (Primož Hočevar in Polona Filipič), podjetja Genius Loci (Janez Kuzman), Regijske razvojne družbe (Borut Ulčar) in skupine Štajn (Sinan Mihelčič), povezovalno vlogo pa ima podjetje Locus, ki je tudi izdelovalec Občinskega prostorskega načrta, je uvodoma pozdravil župan Marjan Šarec, ki je izpostavil določene prostorske probleme v mestu Kamnik in jim zaželel uspešno delo.

Namen urbanističnih delavnic je izdelati zasnove izbranih mestnih območij ter na podlagi le teh pridobiti usmeritve za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), ki bodo implementirane v Občinski prostorski načrt kot obvezno izhodišče pri pripravi aktov. Izhodiščne usmeritve udeležencem so bile podane na podlagi konceptualnega dela urbanističnega načrta Kamnik, kateri je že bil predmet preveritve v sklopu junijskih delavnic, ki so potekale v Arboretumu Volčji potok. Sodelujoči bodo pri izdelavi zasnov upoštevali že izdelane strokovne podlage za namen prostorskega načrtovanja mesta Kamnik.

Zasnove se bodo določile tako, da jih bo mogoče vključevati v posamezne izvedbene prostorske akte, ki so predvideni na območjih obdelave. Ta so naslednje: ožje mestno središče, Šmarca (območje med Kamniško Bistrico in obstoječo stanovanjsko pozidavo), degradirana območja proizvodnih con ter območje smodišnice - KIK.

Sodelujoči bodo zasnove izdelali do konca januarja v prihodnjem letu, ko bodo svoje izdelke predstavili občinski strokovni službi ter izdelovalcu OPN. V nadaljevanju pa je predvidena tudi razstava izdelanih prostorskih zasnov.


<< Nazaj | Novice