Mali grad

Ustvarjena je Mreža gozdnih vrtcev in šol

16.10.2012

 

V okviru projekta Povabilo v gozd, ki ga financira dynAlp - climate in občine Kamnik, Kranjska Gora, Bohinj in Bovec, ter projekta Odprto učno okolje, ki ga financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in poteka preko ustanove razvojna fundacija Pogum se je ustvarila Mreža gozdnih vrtcev in šol.

Kaj so gozdni vrtci in šole?

Gozdni vrtci in šole omogočajo kontinuirano izvajanje vzgojno – izobraževalnih dejavnosti v naravnem okolju, ki temelji na razvoju otrokove osebnosti ter spodbuja otroku prijazne metode poučevanja. Tolikokrat omenjeno izobraževanje za trajnosti razvoj se danes v šolah in vrtcih žal še ne izvaja, ali pa se izvaja v manjšem obsegu. Dejavnosti so omejene na zbiranje raznih odpadnih materialov in saditev posameznih dreves ob raznih priložnostih. V gozd danes otrok ne vodimo več iz različnih razlogov. Vendar se je skozi triletno obdobje izvajanja rednih gozdnih obiskov pokazalo več pozitivnih vplivov. Otroci imajo gozd radi, več je gibanja, šole in vrtci so začeli razvijati inovativne metode poučevanja, v nekaterih občinah pa se je pri podpori tovrstnim dejavnostim združila celotna skupnost. Slovenski gozdovi se spreminjajo v gozdna igrišča in učilnice, ki imajo velik učni potencial.

Oba projekta sta podprta s strani Zavoda RS za šolstvo, v okviru Inovativnih projektov. Rezultate projekta Povabilo v gozd in evalvacijo dela v Vrtcu Antona Medved Kamnik smo predstavili na 7. Evropskem kongresu gozdne pedagogike na Škotskem. Udeležba na kongresu je bila mednarodna, zbralo se je kar 120 gozdnih pedagogov, učiteljev, vzgojiteljev in gozdarjev iz 16 držav. Naša predstavitev in film, ki so ga pripravile strokovne delavke Vrtca A. Medveda Kamnik je požela veliko pohval in pozitivnih odzivov. Film si lahko ogledate na sledeči povezavi: http://www.youtube.com/watch?v=j7V1LyPXF7U Tako gozdna pedagogika v Sloveniji pridobiva vse večjo prepoznavnost, ne samo v domačem okolju, ampak tudi v evropskem in mednarodnem merilu.

Kmalu bo v okviru projekta Povabilo v gozd izšla tudi publikacija Povabilo v gozd srečnih otrok, kjer bo predstavljeno naše dosedanje delo, ter ugotovitve in usmeritve za delo z otroki v naravnih okoljih.

Oba zgoraj omenjena projekta se iztekata, vendar se dejavnosti nadaljujejo v sklopu projekta Srce narave nas povezuje, ki ga prav tako financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, nosilec pa je Inštitut za gozdno pedagogiko. Namen projekta je okrepiti in razširiti Mrežo gozdnih vrtcev in šol v slovenskem prostoru.

Okoliški gozdovi vrtcev in šol so spremljali vso razigranost, veselje, smeh in radovednost otrok. Marsikatere čiste hlače je gozd spremenile v umazane, žalosten obraz v veselega, tihega otroka v zgovornega in živahnega otroka v umirjenega.

Gozd je za otroke prostor poln izzivov. Že hoja po gozdu za otroka ni preprosta, polna je korenin, kamnov, vzpetin, štorov,… Noge otrok se morajo prilagajati terenu, koreninam, vejam. Včasih tudi padejo. Vendar ovire v gozdu niso enake oviram na igrišču ali asfaltu. Opazovala sem otroke iz vrtca, ko so v gozdu padli, včasih tudi en čez drugega. Pri tem ni nihče jokal, nihče ni potreboval tolažbe pri vzgojiteljici, nihče ni pogledal hlač če so umazane,….

Hitro so se pobrali, vstali in spet nadaljevali s potjo. Tudi to za nas odrasle ni več tako pomembno. Kaj pa je to takega, če padeš! Za otroka je zelo pomembno, da se po vsakem padcu nauči vstati. To je pomembna izkušnja za življenje. Svoboda prostora in možnost učenja, ki jo ponuja gozd pomeni izziv, krepi samozaupanje, samozavest - jaz pa to zmorem. Pomembno je tudi to, da vzgojiteljice otrokom zaupajo, da se bodo sami pobrali. (Odlomek iz publikacije Povabilo v gozd srečnih otrok)

Besedilo in fotografije: mag. Natalija Gyӧrek


<< Nazaj | Novice