Mali grad

Uspešno zaključene prve sanacije plazov v letu 2010

18.12.2010

 

Večdnevno izjemno močno deževje je od 17.9. 2010 do nedelje 19.9. 2010 povzročalo velike težave tudi na območju celotne občine Kamnik, zlasti na območju vodotokov in hudournikov. Močno deževje in meteorne vode so povzročile poškodbe na cestah, mostovih, vodotokih, zaradi razmočenosti terena pa so se sprožili številni zemeljski plazovi in usadi. Občina Kamnik je takoj po zaključku dela komisij za ocenjevanje škode in geoloških preiskavah, pričela z nujnimi sanacijami cest, plazov, mostov in vodovodov.

Za prve izvedene sanacijske ukrepe v letu 2010 je Občina Kamnik namenila približno 430.000 evrov. Sanacijski in geotehničini ukrepi so zajemali izgradnjo podpornih zidov, škarp, izdelavo meteornih jaškov, drenaž in meteorne kanalizacije, sanacije cest in vodovodov. Dela so se intenzivno pričela izvajati v začetku meseca oktobra, zaključena pa so bila v mesecu decembru.

Na tem mestu gre zagotovo velika zasluga izvajalcem, podjetjema PUH d.d. in KPK d.d., ki sta kljub izredno slabim vremenskim razmeram pridno delala in tako ponovno dokazala, da ju tudi letošnja zgodnja zima ne more presenetiti. Poleg saniranih cest in vodovodov je bila zaključena celotna sanacija vseh šestih plazov in sicer Velika Lašna 15, Stolnik 12, Stolnik 14, Stara Sela – Kostanj, Hrib 8a in Soteska 50a.

 


<< Nazaj | Novice