Mali grad

Uspešna zimska akcija na cestah v okviru zimske službe

25.01.2010

 

Nadzor nad izvajanjem del ter pobude, sklepi in predlogi Občine Kamnik koncesionarju KPK za izboljšanje učinkovitosti zimske akcije

Pristojni z oddelka za gospodarske javne službe Občine Kamnik so v začetku januarja izvedli nadzor nad delom koncesionarja Komunalnega podjetja Kamnik pri izvajanju zimske službe na območju občine Kamnik. Nadzor, ki je potekal v noči, ko je bilo na območju Kamnika prisotno močno sneženje, sta s strani Občine Kamnik izvedla mag. Matjaž Srša in Sandi Borec.

Na delovnem sestanku, pred pričetkom izvajanja zimske službe, so bili vsi prisotni seznanjeni z namenom nadzora s strani Občine ter z nalogami, ki so bile predhodno določene s strani dežurnega oziroma vodje zimske službe. Sledila je priprava vozil, katere je bilo potrebno opremiti za pričetek zimske akcije, hkrati pa so podrobneje določili naloge posameznih skupin.

Okoli 2:00 ponoči so pričeli z delom. Nadzor sta predstavnika Občine v nadaljevanju izvedla nad plužnimi in posipalnimi skupinami v mestnem jedru in bližnji okolici, nad delom preglednika, dejanskim izvajanjem zimske akcije ter stanjem prevoznosti občinskih cest na celotnem območju občine.

Izvedeno zimsko akcijo na dan 6. 1.2010 sta ocenila kot zelo uspešno, učinkovito in smotrno. Ob zaključku nadzora sta podala ugotovitev, da so bile vse glavne in pomembnejše cestne povezave v občini do 5:45 ustrezno splužene in posipane. Ob tem je potrebno posebej poudariti, da so bile v največji možni meri splužene tudi površine namenjene pešcem na območju mesta in v okolici, kjer potekajo varne šolske poti.

Po besedah mag. Matjaža Srše je glavni namen izvajanja nadzora pri zimskih akcijah ta, da skušamo delo na področju zimske službe še izboljšati zaradi večje učinkovitosti ter boljše organiziranosti.

Predstavnika Občine, mag. Srša in Borec, sta zato vodilne na Komunalnem podjetju Kamnik seznanila z nekaterimi ugotovitvami, predlogi in pobudami, ki bi lahko pripomogle k še dodatnemu izboljšanju učinkovitosti zimske službe. Dala sta pobudo za ureditev začasne poskusne deponije za sol in drobljenec v Krajevni skupnosti Motnik ali Špitalič, ki bo lahko prispevala k hitrejšem in učinkovitejšem posipavanju na najbolj oddaljenih lokacijah v občini. Predlagala sta še povečanje dežurnih in preglednikov na terenu ter vzpostavitev sistema obveščanja pogodbenih izvajalcev o pluženju in uporabo CB oz. UKV postaj v vozilih.

Nadzor nad posipalnimi enotami na terenu Nadzor nad posipalnimi enotami na terenu Merjenje debeline snega v Motniku

Župan Anton Tone Smolnikar ob tem dodaja, da bodo z nadzorom zimskih akcij nadaljevali tudi v prihodnje, saj se tako Občina kot koncesionar trudita in zavzemata za čim bolj učinkovito izvajanje zimske službe. » Sodelavci Občine Kamnik in tudi sam sem prejel številne klice, ki so izrazili pohvalo in poudarili, da tokratno močno sneženje upravljavca cest ni presenetilo. Pojavili so se sicer nekateri predlogi, kaj vse bi bilo potrebno še postoriti. Potrebno pa je poudariti, da je vrstni red pluženja in posipavanja opredeljen v okviru programa, in da dodatne zahteve občanov pomenijo tudi dodatna sredstva« je mnenja župan Smolnikar. Razveseljivo pa je, poudarja župan, da so tudi sami Kamničani morali krepko prijeti za lopate, po opravljenem delu pa so se mnogokje sosedje ponovno srečali na »delovni veselici«.


<< Nazaj | Novice