Mali grad

Uredili smo novo rekreacijsko pot ob Kamniški Bistrici

13.04.2010

 

V okviru občinskega praznika je včeraj potekalo še zadnje dejanje – uradno odprtje rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici. Območje na levem bregu Kamniške Bistrice med brvjo pri Titanu na severu in trgovsko cono Perovo na jugu je urejeno kot parkovna površina z otroškimi igrali in prostori za počitek ter druženje, kar predstavlja nekakšen zeleni vstop v mesto.

Zgradili smo asfaltirano sprehajalno pot v širini 2,5 metra, ki je v celotni dolžini osvetljena s parkovno javno razsvetljavo. Pomemben element ureditve je zaščitna ograja na bregu vodotoka, saj je bila sorazmerno strma brežina do zdaj nezavarovana. Na delu, kjer se pot najbolj približa regionalni cesti, je postavljena tudi varovalna ograja, ki služi kot fizična ovira in zaščita pred hrupom. Območje ureditve bo zaključeno severno od spomenika, kjer bo v obliki teras urejen dostop do vode, ki bo v tem delu Kamniške Bistrice redkost. Projekt je sofinancirala tudi KS Novi trg, za ureditve počivališč pa smo prejeli sredstva iz evropskih skladov.

Slavnostni trak sta na včerajšnji otvoritvi  prerezala župan Anton Tone Smolnikar in predsednik KS Novi trg Bogdan Jamšek.

V letošnjem letu bo Občina nadaljevali z gradnjo rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici od poslovne cone na Perovem do nove povezovalne ceste, kjer se bo pot priključila na krožišče, predviden pa je tudi prehod pod novim mostom čez Kamniško Bistrico.   

 

 Foto: Nina Klisarič


<< Nazaj | Novice