Mali grad

Uradno odprtje varnih poti v Stranjah

10.04.2010

 

Ob občinskem prazniku so v Stranjah uradno obeležili uspešno zaključene projekte na področju varnih poti v cestnem prometu, ki jih je Občina izpeljala v letu 2009.

V novembru 2009 je bila zaključena izgradnja 285 m dolgega pločnika v Spodnjih Stranjah, ki danes v veliki meri pripomore k večji prometni varnosti na tem območju. Ob tem je potekala postavitev javne razsvetljave, izgradnja opozorilnega znaka - biča na prehodu za pešce pri osnovni šoli v Stranjah ter osvetlitev avtobusnih postajališč, za kar je Občina namenila 125.000 evrov.

Podžupan Rudolf Pfajfar je v uvodnem govoru povedal, da bo Občina z urejanjem varnih poti intenzivno nadaljevala tudi v tem letu, hkrati pa upa, da bo svoj del k temu primaknila tudi država in pristopila k dokončni ureditvi danes žal nevarnega odseka pri »Velikem jezu«. »Po zadnjih informacijah, ki smo jih na Občini pridobili s strani Direkcije za ceste, naj bi s sanacijo pričeli že v aprilu« dodaja podžupan Pfajfar.

Podžupan je še povedal, da so na Občini že pričeli s pripravljalnimi deli za izgradnjo pločnika proti Kregarjevem, ki se bo gradil v več fazah (1. faza bo potekala v dolžini 170 m od državne ceste, zakar so v proračunu namenjena sredstva v višini 100 000 evrov, celotna investicija bo vredna 403 000 evre).

Prav tako se zaključuje izdelava projekta pešpoti ob mostu čez Kamniško Bistrico, kjer je zaenkrat predvidenih več možnosti; pešpot v okviru novega širšega mostu, pešpot, ki bo vpeta v obstoječ stari most ali pešpot kot samostojna brv čez Kamniško Bistrico. V izdelavi pa je tudi projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika od odcepa k podjetju Calcit do odcepa h kamnolomu.

Slavnostni trak so prerezali župan Anton Tone Smolnikar s podžupanoma Rudolfom Pfajfarjem in Branetom Golubovičem ter predsednico KS Kamniška Bistrica Karlo Urh.

Foto: Nina Klisarič, Damjan Hančič

<< Nazaj | Novice