Mali grad

Uradno odprtje saniranega plazu pod cesto Mali Rakitovec – Veliki Rakitovec

13.03.2012

 

Popoldan je župan Marjan Šarec skupaj s podžupanom Damjanom Hribarjem in predsednikom Krajevne skupnosti Pšajnovica Srečom Dacarjem uradno odprl sanirani plaz pod cesto Mali Rakitovec – Veliki Rakitovec.

V mesecu septembru 2011 je bila uspešno zaključena zahtevna sanacija plazu pod občinsko cesto Mali Rakitovec – Veliki Rakitovec. Vrednost izvedenih del je znašala 147.000 evrov. Občina Kamnik je na podlagi podane vloge na MOP pridobila omenjena sredstva v okviru »Programa odprave posledic  poplav iz leta 2010«.  Sanacijo je izvedlo podjetje PUH d.d..

Zbrane je najprej pozdravil predsednik Krajevne skupnosti Pšajnovica Srečo Dacar in v svojem govoru izpostavil angažma vodje Oddelka za gospodarske javne službe mag. Matjaža Srše in višjega svetovalca za občinsko prometno infrastrukturo Sandija Borca, ekipe podjetja PUH d.d. ter seveda lastnikov parcel, ki so izvajalcu del omogočili brez ovir in dodatnih zapletov uporabo funkcionalnega prostora na gradbiščih sanacij.

Sanacijska dela na plazišču je, kot rečeno, opravljalo podjetje PUH d.d., ki jih je na kratko povzel predstavnik Janez Planinšek

Da je sanacija plazišč izrednega pomena za varnost občank in občanov, je v svojem govoru povedal župan Marjan Šarec ter izrazil upanje, da ujme ne bi prizadele naših krajev v takšni meri kot leta 2010. Na tem mestu je pohvalil pozitivno sodelovanje med Občino, Krajevno skupnostjo, krajani ter izvajalcem del.

Pred slavnostnim prerezom traku je sanirani plaz blagoslovil župnik Avguštin Klobčar. V kulturnem programu je nastopil Otroški pevski zbor OŠ Šmartno pod vodstvom Petra Pogačarja.


<< Nazaj | Novice