Mali grad

Uradno odprtje protipoplavnega nasipa ob vodotoku Kamniške Bistrice v Šmarci

09.03.2012

 

Popoldan je župan Marjan Šarec skupaj s podžupanom Damjanom Hribarjem in predsednikom KS Šmarca Dušanom Drolcem uradno odprl protipoplavni nasip ob vodotoku Kamniške Bistrice v Šmarci.

 

Konec meseca novembra 2011 se je v naselju Šmarca ob strugi Kamniške Bistrice uspešno zaključila izgradnja protipoplavnega nasipa, katerega je izvajalo podjetje Žurbi Team d.o.o.. Izgrajen nasip na tem odseku vodotoka bo bistveno pripomogel k poplavni varnosti na območju Šmarce in Nožic. Projekt je v celoti financiralo Ministrstvo za okolje in prostor – ARSO, kar je za občino Kamnik velika pridobitev na področju varstva pred poplavami. Vrednost investicije je znašala približno 200.000 evrov.

 

Zbrane je najprej pozdravil predsednik KS Šmarca Dušan Drolec ter poudaril, da je z ureditvijo struge končano dolgo obdobje poplavljanja in odnašanja brega struge, ki si je ob večjih ujmah na novo utirala pot.

K besedi so povabili tudi direktorja Žurbi Team d.o.o. Romana Žurbija, ki je opisal potek izvajanja del na protipoplavnem nasipu.

 

Ob tej priložnosti je župan Marjan Šarec izpostavil pomembnost poplavne varnosti in varno bivanje s poplavami v korist vseh krajanov. Zahvalil se je Vesni Sušec Šukar iz Agencije Republike Slovenije za okolje, podjetju Hidrotehnik d.d., izvajalcu del Žurbi Team d.o.o., posebno zahvalo pa je namenil krajanom, ki so soglašali k izvedbi del na njihovih zemljiščih.

 

Pred  simboličnim prerezom traku je prireditev popestril glasbeni program, za katerega so poskrbeli Peter Romšak, Klemen Plahuta in Matej Mlakar.


<< Nazaj | Novice