Mali grad

Uradno odprtje novega pločnika v Stranjah

29.09.2010

 

Občina Kamnik je v poletnih mesecih zaključila z izgradnjo pločnika v Stranjah. V prvi fazi je tako zgrajen pločnik v dolžini 170m, ki vodi od državne ceste v smeri proti naselju Kregarjevo. Občina je za investicijo namenila 100.000 evrov proračunskih sredstev, celotna investicija pa je ocenjena na 403.000 evrov.

Novo pridobitev, ki bo pripomogla k večji varnosti na območju, kjer poteka tudi šolska pot, je včeraj uradno otvoril župan Smolnikar s podžupanoma Rudolfom Pfajfarjem in Branetom Golubovičem in sodelavci ter predsednico KS Kamniška Bistrica Karlo Urh. Župan je v nagovoru izpostavil nadaljnje skupne aktivnosti in ukrepe Občine Kamnik in države za izboljšanje stanja prometne varnosti na regionalni cesti na območju Stranj in Stahovice, spomnil pa je tudi na velika sredstva – preko dveh milijonov evrov-, ki jih je Občina Kamnik v zadnjih dveh letih namenila za varne šolske poti ter ostale ukrepe v prometu, predvsem na območju Tuhinjske doline in na relaciji od Stranj do Črnivca.

Na odprtju je spregovorila tudi predsednica KS Kamniška Bistrica Karla Urh, ki se je zahvalila Občini Kamnik ter nekaterim sokrajanom za izkazani posluh in dobro sodelovanje, saj so s skupnimi močmi uspeli zagotoviti pogoje za realizacijo projekta.

Občina Kamnik bo na območju Stranj nadaljevala z izvajanjem ukrepov z naslova Sporazuma o sofinanciranju izvedbe ukrepov za izboljšanje stanja prometne varnosti na regionalni cesti, ki je bil podpisan s strani Direkcije za ceste RS in Občine Kamnik. V okviru sporazuma bo potekala gradnja pločnika v naselju Spodnje Stranje v predvideni dolžini 450m, za kar je v občinskem proračunu namenjenih 179.500 evrov.  Na občini so že izvedli javno naročilo, sledi podpis pogodbe z izvajalcem.

Državne službe pa v prihodnjem mesecu načrtujejo izgradnjo ukrepa za umirjanje prometa pred naseljem Stranje.


<< Nazaj | Novice