Mali grad

Uradno odprtje novega dvopasovnega krožišča na Duplici

10.12.2010

 

Kamnik, 10.12. 2010 – Investitorja, podjetje Hofer trgovina in HTC Ena (Qlandia) sta v začetku tega meseca zaključila gradnjo novega dvopasovnega krožišča na Duplici. Uradno odprtje omenjenega krožišča bo v sredo, 15.12. 2010 ob 15. uri.

Gradnja dvopasovnega krožišča na Duplici, ki se je pričela v drugi polovica maja letos, je potekala po načrtih. Občina Kamnik je januarja podpisala pogodbo o opremljanju zemljišč s komunalno infrastrukturo s podjetjema Hofer trgovina in HTC Ena (Qlandia), ki sta na območju bivše deponije lesa pri Stolu zgradila trgovska centra (opomba: Hofer trgovina je odprla svoja vrata 2.12. 2010 medtem, ko bo center Qlandia zgrajena predvidoma poleti 2011). Investitor se je s pogodbo vredno 2,4 milijona evrov zavezal, da bo ob gradnji trgovskih centrov poskrbel tudi za vso komunalno infrastrukturo. Sem sodi poleg novega dvopasovnega krožišča rekonstrukcija cestnega kraka v smeri vzhod (obvoznica), zgrajena je dvosmerna kolesarska steza, pločnik za pešce, protihrupna ograja ter podhod pod regionalno cesto, ki bo prispeval k varnejšem prečkanju regionalne ceste.

Hkrati je investitor poskrbel tudi za ureditev zunanjih površin, saj je vzdolž vodotoka Kamniške Bistrice izvedena pešpot in dvosmerna kolesarska steza ter ob tem na novo zasajena vegetacija.

Novo krožišče, ki ga bosta v sredo, 15.12. 2010 ob 15. uri uradno odprla novi kamniški župan, Marjan Šarec in višji svetovalec vodje sektorja za investicije pri Direkciji RS za ceste, Tomaž Willenpart, bo bistveno pripomoglo k večji prometni varnosti in pretočnosti prometa na tem območju. Prečkanje regionalne ceste pod podhodom bo za kolesarje in pešce veliko bolj varno, zaradi krožišča pa se na tem delu pričakuje umiritev hitrosti v prometu.


<< Nazaj | Novice