Mali grad

Upravna enota kot prekrškovni organ

05.01.2012

 

Obveščamo vas, da so upravne enote s 1. januarjem 2012 začele voditi postopke o prekrških na podlagi 78. člena zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010 – ZMV) za storjene prekrške, ki jih določa četrti odstavek 33. člen ZMV in ki jih določa drugi in peti odstavek 40. člen ZMV.
 
Glede na četrti odstavek 33. člena ZMV gre za prekršek, v kolikor spremembe, ki vplivajo na spremembo v prometnem dovoljenju, ne bodo v roku 15 dneh prijavljene registracijski organizaciji. Za ta prekršek je predpisana globa 200 evrov za posameznika, 1000 za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, za nujno odgovorno osebo pa globa 200 evrov.
 
Glede na drugi in peti odstavek 40. člena ZMV gre za prekršek, v kolikor vozilo ne bo odjavljeno in izročene registrske tablice, kadar je vozilo uničeno, odsvojeno, če bo vozilo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika ali iz drugih razlogov, če je ukradeno, nadalje, ko je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30. dnevi, če je prenehala veljati zavarovalna pogodba in če pri prenosu lastništva, ko novi lastnik istočasno vozila ne registrira na svoje ime, v 15 dneh tega ne stori ali če ne poda izjave o lokaciji vozila. Za navedene prekrške je predpisana za posameznike globa 250 evrov, za pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika globa 2000 evrov, za nujno odgovorno osebo pa globa 250 evrov.
 
Glede na to stranke opozarjamo naj bodo pozorne na svoje obveznosti, ki izhajajo iz ZMV. Zato naj vsako spremembo, ki vpliva na spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju dosledno prijavijo v zakonskem roku registracijski organizaciji ter vestno in v predpisanih rokih izpolnjujejo dolžnosti lastnikov vozil ob odjavi vozila, spremembi lastništva in prenehanju zavarovanja!


<< Nazaj | Novice