Mali grad

Umrl je častni občan Občine Kamnik Jože Berlec

25.11.2021

 

Jože Berlec se je rodil 11. septembra 1919 v Buču, Šmartno v Tuhinju. Jeseni leta 1921 se je družina preselila v Kamnik. Po končanem šolanju, osnovni šoli v Kamniku, Meščanski šoli Zgornja Šiška in kasneje Meščanski šoli Spodnja Šiška, je v letu 1934 pričel z delom vajenca v kamniški tovarni Titan. V Titanu se je zaposlil leta 1938 in bil tu zaposlen vse do svoje upokojitve leta 1978. Najprej je bil orodjar, kasneje pa je ob sprotnem izobraževanju napredoval do glavnega tehnologa v orodjarni. Aktivno je deloval v delavskem svetu, bil član več komisij in kar 25 let opravljal funkcijo tajnika sindikata. Več let je bil tudi predsednik tovarniške organizacije Rdečega križa in organizator krvodajalskih akcij, poznali pa smo ga predvsem kot predanega gasilca. Bil je častni občan Občine Kamnik, častni poveljnik Gasilske zveze Kamnik in častni poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik.

Jože Berlec je svojo simpatijo do gasilstva gojil že od rane mladosti. Gasil oziroma vodil je gašenje več kot 2.000 požarov, 41 reševanj v prometnih nesrečah in reševal v 12 velikih poplavah v občini Kamnik. Vsi, ki so ga poznali, vedo povedati, da je bil pri poveljevanju gasilskih akcij odločen mož. Pot, ki jo je prehodil po pogoriščih in poplavljenih območjih, je bila nemalokrat težka zaradi strahotnih doživetij. Večkrat se je soočal s težkimi spoznanji, da ne more pomagati in dvomil o učinkovitosti in pravočasnosti posredovanja. Ob vsaki akciji ga je bilo strah, ali bodo še pravočasno prispeli na kraj nesreče, saj je imel vseskozi v spominu obraz otroka, ki se je zadušil v ognjenem dimu. S strokovnim pristopom se je kot poveljnik Gasilske zveze Kamnik zavzemal za opremljanje gasilskih enot s sodobno opremo. Svoje bogato znanje s področja gasilstva je kot predavatelj prenašal na druge. Ves čas je vestno zbiral in shranjeval gradivo ter eksponate, povezane z razvojem gasilstva. V prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik je uredil arhiv in stalno razstavo razvoja gasilstva na Kamniškem. Večje gasilske akcije, v katerih je sodeloval in jih kasneje vodil, so bili požari v kamniških tovarnah (Titan, KIK, Tovarna impregnacije v Šmarci, Svit, Tovarna kovanega orodja v Šmarci, Menina, Ipog Bakovnik, Svilanit, Utok-največji požar v letu 1980 v Sloveniji), na Agrokombinatu v Komendi, v Kemofarmaciji Ljubljana, Color Medvode, Heliosu Domžale in Melodiji Mengeš. Za 60 let predanega in uspešnega dela na področju gasilstva v občini Kamnik je Jože Berlec leta 2000 prejel naziv častnega občana Občine Kamnika, sicer pa je prejel še bronasto medaljo narodne obrambe (1979), srebrno priznanje kot znak OF (1971), srebrni znak sindikata (1978) in srebrno plaketo mesta Kamnik (1982) ter bronasto plaketo Veronika (1993), ki ju je prejel od Občine Kamnik. Bil je častni poveljnik Gasilske zveze Kamnik in častni poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik.

Jože Berlec ni bil le prostovoljni gasilec, ki brez oklevanja priskoči na pomoč ljudem ob različnih nesrečah, temveč je svojo pomoč in s prostovoljnim delom razdajal tudi drugje. Pomagal je pri nevarnih in težkih delih (popravila, postavljanje ter podiranje odrov) na župnijski cerkvi na Šutni in podružnični cerkvi na Žalah. Bil je eden izmed tistih, ki so poskrbeli za električno zvonjenje šutenske cerkve, kar 35 let (od leta 1963 do 1998) je v cerkvi na Šutni postavljal jaslice, 45 let (od leta 1953 do 1998) pa tudi božji grob. Več kot 60 let je pel v kamniškem župnijskem mešanem cerkvenem pevskem zboru, 10 let (od 1945 do 1955) pa je »njegov drugi bas« pod vodstvom zborovodje Viktorja Mihelčiča prepeval tudi pri DKD Solidarnost Kamnik.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.


<< Nazaj | Novice