Mali grad

Ugotovitve notranjega nadzora nad namensko porabo sredstev v NK Kamnik

21.10.2011

 

Oddelek za družbene dejavnosti Občine Kamnik je podal ugotovitve notranjega nadzora nad namensko porabo sredstev v NK Kamnik. Celotni dokument si lahko ogledate tukaj.

Občinska uprava želi opozoriti, da kljub večkratnim dopisom, sklicanih sestankov v obdobju notranjega nadzora nad namensko porabo sredstev nismo prejeli vseh zahtevanih dokazil s strani Nogometnega kluba Kamnik, prav tako smo večkrat morali prestaviti roke za dostavo dokazil. K predložitvi dokazil smo jih pisno pozvali, zato lahko iz tega sklepamo, da ne razpolagajo z njimi ali pa jih iz neznanih razlogov ne želijo predložiti. Prvo dokazilo je pravna osnova za povračilo materialnih stroškov za opravljanje vzdrževalnih del članom Nogometnega kluba Kamnik za leto 2009 (od  trinajstih navedenih v dopisu št. 62/2011 z dne 29.9. 2011 smo prejeli pogodbo le za dva člana). V istem dopisu tudi navajajo, da so se turnirja udeležili trije trenerji v Beljaku, račun je izstavljen za več oseb, kar pomeni, da niso bili kriti le stroški trenerjev. Prav tako niso dostavili dokazil o izplačilih preko blagajne.

Za konec bi radi opozorili, da je iz vseh pridobljenih dokumentov, izvedenih sestankov razvidno, da se izjave predsednika g. Borisa Švajgerja ves čas spreminjajo (tako o izplačilih občine na osnovi najemne pogodbe, kot tudi glede udeležbe na turnirju v Beljaku).

Občinska uprava bo na podlagi ugotovljenih dejstev v postopku notranjega nadzora nad namensko porabo sredstev Nogometnem klubu Kamnik primorana odstopiti od najemne pogodbe št. 65000-2/99-(1148/99-4) in letnega sklenjenega aneksa številka 9 k najemni pogodbi, sklenjenega dne, 20.4. 2011 in aneksa številka 10 k najemni pogodbi, sklenjenega dne, 19.9. 2011.


<< Nazaj | Novice