Mali grad

Udeleženci 1. Veronikinega atletskega mitinga tekli na prenovljenem stadionu Prijateljstva v Mekinjah

05.09.2015

 

S simboličnim prerezom traku in 1. Veronikinim atletskim mitingom je župan Marjan Šarec skupaj s podžupanom Matejem Slaparjem in predsednikom Atletskega društva Kamnik Damjanom Zlatnarjem slavnostno odprl prenovljeni stadion Prijateljstva v Mekinjah, prekrit s tekačem prijazno in dolgo pričakovano podlago iz umetne mase. Dogodku so med drugim prisostvovali tudi poslanec Državnega zbora mag. Matej Tonin, svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Kamnik, direktor občinske uprave Občine Kamnik mag. Ivan Kenda, član Upravnega odbora in predsednik tehnične komisije Atletske zveze Slovenije Gabrijel Ambrožič, v.d. Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar, izvajalci, projektanti in nadzorniki ter ostali gostje, ki so si ogledali novo pridobitev občine Kamnik.

Prenova večnamenske stavbe na stadionu Prijateljstva v Mekinjah se je pričela v letu 2011, ko so bilasredstva v višini slabih 24.000 evrov porabljena za pridobitev projektov in gradbenega dovoljenja za sanacijo objekta.Takrat je bil porušen na črno zgrajen klubski lokal, zgrajen pa je bil nov prizidek, na novo se je zgradilo in prenovilo celotno ostrešje in kritina. Za opravljena dela je Občina Kamniknamenila 85.272 evrov. V skladu s projektno dokumentacijo se je poleti 2014nadaljevalo z gradnjo večnamenskega objekta. Na slednjem so bila takrat v celoti zamenjana vsa okna, vrata, objekt je bil energetsko saniran, zamenjan je bil celoten ogrevalni sistem (kurilno olje je nadomestila plinska peč), postavljena je bila nova ograja v zgornjem delu zgradbe, uredila se je okolica objekta, položen je bil asfalt, zamenjani so bili priključki za vodovod in kanalizacijo, postavljeni so bili novi drogovi za zastave. Vrednost teh del je znašala 180.198 evrov. Poleti 2014 je občinska uprava Občine Kamnik pristopila tudi k izvedbi nove atletske šest steze, ki je v celoti preplastena z umetno maso. Za sanacijo in ureditev steze je Občina Kamnik namenila 421.693 evrov, Fundacija za šport pa je prispevala 98.360 evrov nepovratnih sredstev.

V letošnje letu se nadaljuje urejanje preostalih atletskih površin, in sicer vadbene površine za golom na južni strani stadiona ter površine za skok v daljavo in troskok. Vsa izvedba investicij mora biti skladna s standardi mednarodne atletske zveze IAAF in priročnikom IAAF Track and Field, Facilities Manual ter Pravili za atletska tekmovanja 2014 – 2015.Prav tako se upoštevajo pravila, določena v pravilnikih UEFA in NZS. Za vsa izvedena dela bo moral izvajalec pridobiti certifikat za celoten stadion. Del sredstev je namenjen tudi nakupu potrebne opreme za izvajanje atletskih disciplin (blazine, pregrade za tek čez ovire in podobno). Letos nadaljujemo tudi z deli na večnamenski stavbi, na kateri bodo dokončno urejeni notranji prostori, pridobljeno bo tudi uporabno dovoljenje, dela v višini približno 100.000 evrov pa bodo zaključena predvidoma sredi meseca septembra 2015. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja bo Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, ki je upravljavec stavbe, urejene prostore lahko namenil kamniškim športnim klubom in društvom. Za investicijo je Občina Kamnik v letošnjem letu planirala 250.000 evrov, od tega je Fundacija za šport namenila 60.000 evrov nepovratnih sredstev.

Za celostno ureditev stadiona Prijateljstva v Mekinjah smo tako v vseh teh letih namenili več kot 1.000.000 evrov. Glede na to, da stadion uporablja vse več športnikov in občanov, le-ti opozarjajo, da bi nujno potrebovali primerno razsvetljavo, ki bi omogočala vadbo oziroma rekreacijo tudi v večernih urah, zato si bo občinska uprava prizadevala, da bi stadion pridobil tudi prepotrebno razsvetljavo.

Župan Marjan Šarec je ob uradnem odprtju povedal: »Prisrčno pozdravljeni na stadionu, za katerega smo se morali kar potruditi, da imamo stadion s sintetično podlago. V lanskem letu smo začeli, a zaradi različnih okoliščin, nismo mogli dokončati dela, zato smo jih dokončali v letošnjem letu. V Kamniku je bilo še dve leti nazaj to območje občini, lahko rečem, kar v sramoto. Objekt je bil dokaj zanemarjen, tudi sam stadion ni bil v ponos kraju. Potem pa smo se smelo odločili, da bomo temu naredili konec in, da bo tudi kamniški stadion dobil sintetično podlago, ki jo ima danes že skoraj vsaka vas. Tudi tukaj, kot vedno, je bilo precej nasprotovanj in negodovanj, zakaj to potrebujemo, zakaj je tega treba in tako naprej, kot smo že navajeni v naši ljubi Sloveniji. Ampak z vztrajnostjo občinske uprave in Občinskega sveta Občine Kamnik, smo zadevo pripeljali do današnjega trenutka, ko lahko s ponosom zremo na to novo pridobitev. Tako objekt kot tudi stadion bosta odslej lahko gostila tekmovanja in lahko bomo rekli, da imamo tudi v Kamniku nekaj infrastrukture, ki pripada športu, čeprav zadeva še zdaleč ni takšna, kot bi morala biti v 21. stoletju. Trudili se bomo še naprej, da bi tudi drugi športi pridobili infrastrukturo, kajti samo govoriti, da je Kamnik športno mesto, ni dovolj. Potrebno se je zavzeti, predvsem pa je potrebno nehati metati polena pod noge in tek bo brez ovir. Spoštovani gostje, spoštovane ljubiteljice in ljubitelji športa, iskreno vam čestitam ob tej novi pridobitvi. Zahvaljujem pa se vsem, ki ste na tej poti vztrajali in verjeli, da je da objekt možno posodobiti, za to, da ga danes lahko slovesno odpiramo. V prvi vrsti pa gre zahvala direktorju občinske uprave mag. Ivanu Kendi, ki je vztrajal in se je na vse moči trudil, da smo tudi pridobili sredstva s Fundacije za šport in Damjanu Zlatnarju, ki je gonilna sila atletike v Kamniku. Iskrene čestitke ob novi pridobitvi in mnogo uspešnih tekmovanj.«

Nekaj besed pa je zbranim namenil tudi predsednik Atletskega društva Kamnik Damjan Zlatnar: »Kamniška atletika je prve začetke doživela v 80 letih, ko so kamniški atleti nastopali na medrepubliških in meddržavnih tekmovanjih nekdanje države. Kasneje, po osamosvojiti, je atletika zamrla, edini stik z atletsko stezo pa so ohranjali še gorski tekači. Pred dvema letoma se je porodila ideja o obnovitvi atletskega stadiona tukaj v Mekinjah. S pomočjo župana Marjana Šarca, celotne občinske uprave in direktorja mag. Ivana Kende ter ob podpori Fundacije za šport in Atletske zveze Slovenije smo v dveh letih uspeli obnoviti stadion Prijateljstva, ki ga vidimo danes tukaj. Vsi, od ljubiteljev rekreacije do športnih društev, ki se ukvarjajo z mladimi športniki in z razvojem vrhunskih športnikov, smo lahko zelo ponosni na to novo pridobitev in verjamem, da bomo v prihajajočih letih priča mnogim dobrim rezultatom športnikov naše občine.«

Za glasbeno popestritev so poskrbele učenke in učenci Glasbene šole Kamnik, za vezno besedo pa Roman Lazar.

Kot že rečeno, je bilo slavnostno odprtje tudi priložnost, da mladi športniki danes preizkusijo atletske površine in tako je približno 60 atletinj in atletov 1. Veronikinega atletskega mitinga preizkusilo novo pridobitev občine Kamnik, ki si jo lahko ogledate tudi vi, njene površine pa so brezplačno namenjene vsem športnim navdušencem.

Vabljeni na prenovljeni stadion Prijateljstva!

 


<< Nazaj | Novice