Mali grad

Tunjiško sadjarstvo

19.09.2014

 

Občina Kamnik podpira Sadjarsko vrtnarsko društvo Tunjice pri njihovem glavnem poslanstvu, to je ohranjanju avtohtonih sadnih sort. V Tunjicah nastaja pomemben izobraževalno sadjarski center. V jesenskem času bo društvo začelo z urejanjem nasada starih sadnih sort.

Pripravlja se že spletna stran, na kateri bodo predstavljene posamezne sadne vrste in njihove značilnosti. Ozaveščenost prebivalcev o kvaliteti avtohtonih sadnih dreves narašča tako, da Tunjiški sadjarji nimajo dovolj sadik za vse izražene potrebe. Dolgoročno je ob nasadu starih sadnih sort planiran tudi izobraževalni center in skupna sušilnica sadja. Člani društva z Valentinom Zabavnikom na čelu so zelo aktivni, povezujejo se s sadjarji iz drugih delov Slovenije in tudi iz tujine.

V sredo, 17. 9. 2014, so bili na obisku sadjarji in Srbske Mitrovice. Valentin Zabavnik jim je predstavil travniške sadovnjake v Tunjicah in načrte za njihovo ohranitev ter razvoj. Bili so navdušeni in zainteresirani za sodelovanje, izmenjave sadik, izmenjavo znanj.

Razvoj tunjiškega sadjarstva je podprt tudi z evropskimi sredstvi, saj se trenutno izvajata dva projekta sofinancirana s strani evropske unije, eden s strani programa Dynalp, drugi pa je bil podprt s strani Norveškega finančnega mehanizma.


<< Nazaj | Novice