Mali grad

Trajnostno načrtovanje mobilnosti v mestih je multidisciplinarno delo

16.06.2017

 

Trajnostno načrtovanje mobilnosti v mestih je multidisciplinarno deloPartnerji iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Romunije, Srbije, Slovaške in Slovenije so se srečali na 2. seji odbora projekta CityWalk. Srečanje je potekalo v Srbiji med 6. in 8. junijem 2017, vlogo gostitelja pa sta prevzela Gospodarska zbornica Srbije in mesto Valjevo. Občino Kamnik sta v družbi predstavnic Razvojnega centra Srca Slovenije zastopala predstavnica Oddelka za razvoj in investicije Katja Kunstelj in zunanji strokovni sodelavec s področja prometa, dr. Matej Ogrin.

Udeleženci so srečanje pričeli s strokovno delavnico na temo urbanega načrtovanja prometne infrastrukture, s poudarkom na pešačenju kot inovativnem orodju za razvoj mest. Izpostavljena je bila nova mobilnostna teorija, ki kot gonilo mobilnosti v mestih poudarja učinkovito premikanje posameznikov namesto motoriziranega prometa. V nadaljevanju so se udeleženci seznanili z arhitekturnim in zgodovinskim razvojem območij za pešce. "Trajnostno načrtovanje mobilnosti v mestih je multidisciplinarna panoga, v kateri imajo arhitekti skupaj z urbanisti ključno vlogo pri oblikovanju območij za pešce ter pri doseganju ustreznega ravnovesja med različnimi načini transporta," je poudaril bolgarski arhitekt dr. Plamen Petrov iz Univerze v Varni. Za konec delavnice so predstavniki drugih projektov, ki potekajo v okviru Transnacionalnega programa Podonavje na temo mobilnosti v regiji (kot na primer projekt Transdanube Pearls, ki vzpostavlja mrežo turističnih destinacij, osnovano na trajnostni mobilnosti turistov), predstavili prioritete ter cilje svojih projektov.

Po strokovni delavnici so se projektni partnerji sprehodili do zgradbe Mestne skupščine v Beogradu, kjer je Milutin Folić, arhitekt, pristojen za obsežen projekt prenove Beograda, predstavil načrt reorganizacije prometa v Beogradu. Gre za primer dobre prakse, ki temelji na viziji preoblikovanja prometne infrastrukture s ciljem zmanjšanja motoriziranega prometa v mestu, in sicer preko transformacije obstoječih cestnih pasov v steze za kolesarje in območja za pešce. Omenjena prenova uspešno prispeva k kvalitetnejšemu življenju v mestu.

Partnerji so srečanje sklenili z 2. sejo odbora projekta CityWalk, namenjeno pregledu trenutnega stanja projekta in predstavitvi korakov za nadaljnje delo.

Do konca junija bo pripravljena analiza stanja v mestih Podonavske regije, na podlagi katere bodo oblikovane smernice za izboljšanje urbane mobilnosti ob zmanjšanih emisijah, ravni hrupa in prometnih zastojih ter povečani varnosti in zdravju prebivalcev, tudi v Kamniku. Projekt se bo v poletnih mesecih nadaljeval z vzpostavitvijo lokalnih skupin deležnikov (tudi v Kamniku), ki bodo sooblikovale načrtovanje pešačenja in skrbele za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomembnosti okolju prijaznih oblik mobilnosti v mestih.


<< Nazaj | Novice