Mali grad

Tiskovna konferenca o projektu »Razvoj inovativnosti med generacijami na podeželju z vključevanjem ranljivih skupin«

26.11.2013

 

V Kamniku je 25. novembra 2013 Zavod Oreli javnosti predstavil projekt »Razvoj inovativnosti med generacijami na podeželju z vključevanjem ranljivih skupin«. Predstavitev smo izvedli mag. Roman Rener, svetovalec, Martina Ozimek, direktorica Zavoda Oreli in Simon Rener, operativni vodja projekta.

Projekt se usmerja v ranljive skupine (mladi do 30 leta, starejši od 55 let, brezposelni in invalidi) s podeželja. Največji problemi, s katerimi se srečujemo na podeželju, so pomanjkanje primernih znanj, premajhna kritična masa za ustrezen razvoj in lokalna zaprtost vase. Ranljive skupine so na podeželju še bolj izpostavljene kot v urbanem okolju. Zato bomo z izborom izkušenih predavateljev in mentorjev, vključevanjem lokalnih uspešnih podjetnikov v projekt, spodbujanjem prenosa dobrih praks na udeležence in z medgeneracijskem sodelovanjem udeležence motivirali k razvijanju njihovih potencialov in k inovativnemu razmišljanju. Udeleženci bodo dodatno vrednost dobili tudi s širjenjem svoje socialne mreže.

V projekt smo vključili 40 udeležencev iz ranljivih skupin, ki po pogojih projekta lahko prihajajo iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Lukovica, Litija, Moravče in Šmartno pri Litiji. Za vse udeležence je sodelovanje pri projektu brezplačno, saj projekt financirajo Evropska unija - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS Srce Slovenije in Zavod Oreli.

Izvedba projekta se je že začela. Trenutno potekajo delavnice v prostorih Krajevne skupnosti Šmarca. Udeležence smo razdelili v štiri skupine po deset ljudi, za vsako skupino pa so predvidene tri delavnice (skupaj dvanajst delavnic). S pomočjo izkušenih predavateljev bodo udeleženci v prvi delavnici pripravili in zbrali najboljše ideje, v drugi ocenili, izbrali in razvili najboljšo idejo za vsako skupino, v zadnji delavnici pa povezali posamezne ideje z usmeritvami lokalnih institucij in izdelali analizo.

Temu bo sledila izvedba petih izobraževanj, kjer bomo vse udeležence združili v eno skupino. V sklopu petih izobraževanj bodo udeleženci pridobili ključna znanja o tem, kako načrtovati poslovanje podjetja (pripravo poslovnega načrta). Posamezni sklopi se bodo dotikali ključnih elementov podjetja, kot so analiza trga in konkurence, opredelitev stroškov in cene, finančno načrtovanje in spremljanje. Med izvedbo izobraževanj bodo udeleženci gradili tudi svoje poslovne načrte.

Po zaključku izobraževanj je predvideno še šestmesečno mentorstvo vsem udeležencem pri pripravi poslovnih načrtov.

Besedilo in fotografije: Zavod Oreli, nosilec projekta


<< Nazaj | Novice