Mali grad

Teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije

30.10.2014

 

Teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije tradicionalno poteka vsako leto od 1. do 7. novembra. V Tednu solidarnosti so na podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur.l. RS, št. 7/93, 79/2010) na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenije v prodaji doplačilne znamke (1.700.000), na vseh železniških in avtobusnih postajah v Sloveniji pa doplačilne vozovnice (25.000). 

Nakup doplačilnih znamk in vozovnic je obvezen, vrednost znamke in doplačilne vozovnice pa na podlagi 28. člena Zakona o RKS in sklepa Vlade RS (56. redna seja dne, 24.04.2014) za leto 2014 znaša 0,17 evrov.

Sredstva, zbrana s prodajo doplačilnih znamk in vozovnic v Tednu solidarnosti, se stekajo v Sklad solidarnosti Rdečega križa Slovenije in so namenjena pomoči ljudem ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega oz. takojšnji pomoči posameznikom in družinam ob manjših nesrečah (požari, poplave, plazovi, ...).

Leto 2014 so zaznamovale številne naravne ujme, s posledicami katerih so se nacionalne sile zaščite in reševanja spopadale tudi v naši neposredni okolici: v Sloveniji smo bili v začetku leta ujeti v snežni ujmi z žledom, septembra in oktobra pa so nekatere predele države prizadele obilne poplave.

Rdeči križ Slovenije je kot nosilec javnih pooblastil za prvo pomoč in za pripravljenost ter ukrepanje ob nesrečah, preko območnih združenj in ekip prve pomoči, aktivno sodeloval pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, zagotavljal osnovno humanitarno in materialno pomoč ter ostale nujne potrebščine, ki so jih najbolj ranljivi prebivalci potrebovali.

Poraba sredstev zbranih v Tednu solidarnosti je strogo namenska! Za pravilnost postopkov in razdelitev sredstev skrbita Komisija Sklada solidarnosti, Nadzorni odbor Rdečega križa Slovenije, Upravni odbor Rdečega križa Slovenije in Glavni odbor Rdečega križa Slovenije.

Besedilo in fotografija: Rdeči križ Slovenije


<< Nazaj | Novice