Mali grad

Teden Rdečega križa 2015

07.05.2015

 

Bliža se tradicionalni Teden Rdečega križa, ki ga obeležujemo med 8. in 15. majem in bo v letošnjem letu potekal pod sloganom »Udejanjamo naša načela«. Tednu se pridružujemo tudi v občini Kamnik.

Tradicionalni teden Rdečega križa Slovenije bo letos potekal tudi v znamenju 50. obletnice temeljnih načel Rdečega križa Slovenije. Teden se začenja z mednarodnim dnevom Rdečega križa, ki zaznamuje rojstvo ustanovitelja danes velike mednarodne organizacije Henryja Dunanta. Temeljna načela, ki povezujejo sestavne dele Mednarodnega GibanjaRdečega križa in Rdečega polmeseca (Mednarodni odbor RK, Mednarodno federacijo društev RK in RP ter 189 nacionalnih društev RK in RP), so bila sprejeta in slavnostno razglašena na 20. Mednarodni konferenci Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki je potekala od 2. do 9. oktobra leta 1965 na Dunaju v Avstriji in tako letos obeležujemo 50. obletnico temeljnih načel Rdečega križa. Pol stoletja kasneje temeljna načela ostajajo glavno vodilo naših humanitarnih dejavnosti, saj so odraz vrednot in veščin, potrebnih za udejanjanje humanitarnega poslanstva Rdečega križa Slovenije – »preprečevati in lajšati človekovo trpljenje ter ščititi njegovo dostojanstvo v vseh okoliščinah.«

Sedem temeljnih načel Rdečega križa in Rdečega polmeseca preveva odnos medsebojne soodvisnosti in prepletenosti, zato je pomembno, da jih beremo, razumemo in spoštujemo kot celoto. Humanost in nepristranskostzajameta bistvo zamisli Rdečega križa, nevtralnost in neodvisnost opredeljujeta okvir delovanja, enotnost, prostovoljnost in univerzalnost pa se nanašajo na institucionalno organiziranost in način delovanja. Temeljna načela se nanašajo na živ, nenehno spreminjajoč se svet in na človeško družbo, ki ne pozna popolnosti. Kot nenehen vir humanitarne motivacije so temeljna načela tudi ideal, h kateremu je potrebno stremeti.

V letošnji poslanici sta generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Renata Brunskole in podpredsednica ter zakonita zastopnica Rdečega križa Slovenije Irena Nečemer med drugim zapisali: »Želiva si, da bi Teden Rdečega križa Slovenije izkoristili za promocijo plemenitega dela, ki ga opravljajo tako strokovni sodelavci kot predvsem vseslovenska mreža skoraj 14.000 prostovoljcev v okviru 56 območnih združenj in 897 krajevnih organizacij širom Slovenije. Predvsem pa je Teden Rdečega križa Slovenije odlična in v teh težkih časih, pomembna priložnost za širjenje vrednot humanosti, solidarnosti, sočutja in spodbujanje pozitivne naravnanosti ter upanja, v širšo slovensko družbo, še posebej med naše najmlajše. Prepričani sva, da bomo tudi z vašo pomočjo uspeli izpolniti skupno zastavljene cilje, nadgradili plemenito delo največje humanitarne organizacije v slovenskem prostoru in z doslednim udejanjanjem temeljnih načel tudi v prihodnje krepili ugled Rdečega križa Slovenije ter s tem dodatno poskrbeti za zaščito dostojanstva slehernega človeka, ki se je znašel v stiski.«

Poleg obeležitve 50. obletnice temeljnih načel Rdečega križa, ki ostajajo glavno vodilo humanitarnih dejavnosti Rdečega križa Slovenije, saj odražajo vrednote in veščine, ki jih potrebujejo za udejanjanje humanitarnega poslanstva Rdečega križa Slovenije, to je preprečevati in lajšati človekovo trpljenje ter ščititi njegovo dostojanstvo v vseh okoliščinah, pa poleg socialno ogroženih v Sloveniji pomoč potrebujejo tudi prizadeti v potresu v Nepalu, zato je Rdeči križ Slovenije dosedaj Mednarodni federaciji Rdečega križa in Rdečega polmeseca nakazal 27.000 evrov pomoči v okviru akcije Potres Nepal. 7.000 evrov je prispeval Rdeči križ iz sklada solidarnosti, s prispevki pa so do 5. maja na računu zbrali 20.000 evrov, je pojasnila generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Renata Brunskole in akcijo ocenila kot zelo uspešno. Častni generalni konzul Nepala Ashwin Kumar Shrestha, ki se je Rdečemu križu zahvalil za podporo in pomoč, je povedal, da se razmere v Nepalu urejajo, da pa je pomoč Mednarodne skupnosti še vedno zelo potrebna. Generalni direktor za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč ministrstva za zunanje zadeve Mitja Štrukelj pa je pozdravil hiter odziv civilne družbe na naraščajoče potrebe prebivalstva v Nepalu ter izpostavil velik pomen nevladnih organizacij. »Planinska zveza Slovenije že vrsto let sodeluje z nepalsko planinsko zvezo, zato smo takoj pozvali člane, naj po svojih močeh prispevajo prizadetim v potresu,« je povedal generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Matej Planko.

Doplačilna znamka in doplačilne vozovnice Tedna Rdečega križa Slovenije 2015

Ob Tednu Rdečega križa bo od 8. do vključno 15. maja letos na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenije na voljo kar 3.000.000 doplačilnih znamk, na železniških in avtobusnih postajah 25.000 doplačilnih vozovnic v vrednosti 0,17 evrov. Rdeči križ Slovenije bo tako zbrana sredstva namenil za izvajanje humanitarnih programov v korist najranljivejših skupin prebivalstva.

Lani je bilo med tednom Rdečega križa z doplačilnimi znamkami in doplačilnimi nalepkami za vozovnice potniškega prometa zbranih 385.414,22 evrov, ki  so bili porabljeni za različne razvojne projekte Rdečega križa Slovenije-Zveze združenj in v glavnem za nakup šolskih potrebščin, finančno in materialno pomoč socialno ogroženim posameznikom/družinam in skupinam prebivalstva, kritje stroškov dobave hrane iz blagovnih rezerv, izvedbo socialno-humanitarnih programov ter aktivnosti na področju promocije Rdečega križa, izvedbo socialno-humanitarnih programov ter aktivnosti na področju promocije Rdečega križa, za kritje stroškov vodenja Tedna Rdečega križa, stroškov povezanih z oblikovanjem, celostno podobo, natisom znamk, doplačilnih nalepk, letakov in podobno.

Območno združenje Rdečega križa Kamnik

Območno združenje Rdečega križa Kamnik se, poleg številnih drugih aktivnosti, tednu pridružuje s proslavo, ki bo potekala v torek, 12. maja 2015, ob 10. uri v Domu starejših občanov. Ravno tako pa bodo tudi v letošnjem letu namenili posebno slovesnost tistim, ki s svojo krvjo rešujejo življenja in je hkrati namenjena počastitvi nesebičnim in plemenitim prostovoljcem ter krvodajalcem. Slednja se bo odvijala v četrtek, 4. junija 2015, ob 17. uri v prostorih Doma kulture Kamnik.

V okviru Tedna Rdečega križa se bodo odvijale ustvarjalne delavnice - priprava daril za srečanje starostnikov, umetniške delavnice - priprava programa za srečanje starostnikov, merjenje sladkorja, »Bubalanta«, Dan odprtih vrat, v mesecu maju pa se bodo razdeljevali prehranskih artikli, razdelili bodo gradiva in širili znanje o Rdečem križu med kamniške osnovnošolce ter izvedli tekmovanje o prvi pomoči na osnovnih šolah.

Vir: STA in Rdeči križ Slovenije

 


<< Nazaj | Novice