Mali grad

Teden Rdečega križa 2014

07.05.2014

 

Teden Rdečega križa, med 8. in 15. majem 2014, je letos za Rdeči križ Slovenije še posebej slavnostno obarvan, saj obeležujejo častitljivo 70. obletnico ustanovnega zbora Rdečega križa Slovenije. Območno združenje Rdečega križa Kamnik se, poleg številnih drugih aktivnosti, tednu pridružuje tudi s proslavo v četrtek, 8. maja 2014, ob 9.30 uri, v Domu starejših občanov Kamnik.

Pred sedemdesetimi leti, natančneje 18. junija 1944, je bil v Gradacu, v Beli krajini, s sklicem ustanovnega zbora, ponovno vzpostavljen Rdeči križ Slovenije, ki je nemudoma pričel razvijati številne dejavnosti za pomoč narodnoosvobodilni vojski, prebivalstvu, otrokom padlih borcev in drugim žrtvam fašističnega terorja. Hkrati je RKS pričel tudi z obnovo krajevnih odborov in naletel na velik odziv ter razumevanje takratne javnosti, o čemer pričata število članov in njihova izjemna aktivnost pri zbiranju materialnih dobrin, denarja in skrbi tako za borce kot za prebivalstvo, ki je bilo v povojnem času še toliko bolj ranljivo ter hvaležno pomoči prostovoljcev Rdečega križa.

V skladu s sloganom Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca, naše krovne organizacije, in glede na 70. obletnico ustanovnega zbora RKS, bo letošnji Teden RK potekal pod sloganom »Moja rdečekrižarska zgodba – 70. obletnica ustanovnega zbora RKS«.

Pomembno je, da je Rdeči križ Slovenije v vseh sedmih desetletjih in vsem izzivom ter številnim spremembam navkljub, ohranil ter utrdil vlogo pomembnega humanitarnega akterja v slovenskem in mednarodnem prostoru ter s pomočjo zvestih članov ter vseslovenske mreže predanih prostovoljk in prostovoljcev nenehno in vztrajno lajša stiske in trpljenje soljudi ter ščiti njihovo dostojanstvo. 

Doplačilna znamka in doplačilne vozovnice Tedna Rdečega križa Slovenije 2014

Ob tej priložnosti izdaja Rdeči križ Slovenije 2.800.000 doplačilnih znamk in 25.000 doplačilnih vozovnic v vrednosti 0,17 evrov, ki bodo na voljo na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenije in železniških in avtobusnih postajah. Na ta način zbrana sredstva bo Rdeči križ namenil za izvajanje humanitarnih programov v korist najranljivejših skupin prebivalstva. Učinkovitost porabe sredstev zagotavlja tudi razvejana in odzivna mreža območnih združenj Rdečega križa po vsej Sloveniji.

V letu 2013 so iz naslova doplačilnih znamk v Tednu Rdečega križa Slovenije zbrali sredstva v višini 378.435,69 evrov, iz naslova doplačilnih nalepk za vozovnice potniškega prometa pa 3.746,92 evrov.

Vir: Rdeči križ Slovenije


<< Nazaj | Novice