Mali grad

Teden Rdečega križa 2013

08.05.2013

 

Rdeči križ, v Sloveniji in po vsem svetu, vsako leto na 8. maja (mednarodni dan Rdečega križa), obeleži obletnico rojstva svojega ustanovitelja Henryja Dunanta.
S svetovnim dnem Mednarodnega Gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca se v Republiki Sloveniji pričenja tudi tradicionalni Teden Rdečega križa Slovenije (TRK), ki bo potekal od 8. do 15. maja 2013. V skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije bo na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenije v prodaji 2.650.000 doplačilnih znamk, na vseh železniških in avtobusnih postajah v Sloveniji pa 25.000 doplačilnih vozovnic, v vrednosti 0,17 EUR. 

Kljub simbolični vsoti obvezne doplačilne znamke in nejevolji, ki jo Teden Rdečega križa zna povzročiti pri nekaterih posameznikih, je bilo lani zbranih skupno 319.810,26 evrov. Zbrana sredstva Rdeči križ Slovenije, v skladu s svojim poslanstvom, namenja za izvajanje humanitarnih programov v korist najranljivejših skupin prebivalstva, tako na nacionalni kot na lokalni ravni.

Pomembno se je zavedati, da z nakupom vozovnice in doplačilne znamke v višini 0,17 EUR prispevate za pomoč najranljivejšim med nami, ki so se bodisi zaradi gospodarsko-socialne krize bodisi zaradi naravnih in drugih nesreč znašli na robu preživetja in obupa. Rdeči križ Slovenije bo tako zbrana sredstva v letu 2013 namenil za pomoč učencem in dijakom iz socialno šibkejših okolij ob pričetku šolskega leta za nakup potrebščin, za izvedbo socialno humanitarnih programov socialno ogroženim posameznikom, družinam in ranljivim skupinam prebivalstva ter za finančne in materialne pomoči.

Teden Rdečega križa Slovenije z letošnjim sloganom '150. let humanitarnega dela – Kri rešuje življenja' označuje pomemben temelj dejavnosti Rdečega križa kot največje humanitarne organizacije na svetu. Leta 1863 je bil namreč v Ženevi ustanovljen Mednarodni odbor Rdečega križa in v okviru prve mednarodne konference Rdečega križa, sprejeta tudi 1. ženevska konvencija, ki je pomembno utrla pot razvoju modernega mednarodnega humanitarnega prava.

Hkrati smo teden posvetili tudi 60. obletnici prostovoljnega, anonimnega in neplačanega krvodajalstva pod okriljem Rdečega križa Slovenije, ki predstavlja eno izmed najpomembnejših programskih področij v 150. letni tradiciji naše humanitarne dejavnosti.

V šestih desetletjih prostovoljnega krvodajalstva v Republiki Sloveniji smo zabeležili več kot 5 milijonov krvodajalcev, ki so s svojo krvjo bolnikom omogočili zdravljenje ali jim celo rešili življenje. Število krvodajalcev na akcijah je v zadnjih letih preseglo številko 110.000 krvodajalcev, kar nedvomno kaže, da krvodajalstvo še naprej ostaja najbolj množična in najbolj plemenita oblika solidarnosti v Sloveniji. 

Teden Rdečega križa Slovenije je odlična priložnost, da lahko širši javnosti približamo naše številne  človekoljubne programe in aktivnosti.

V Tednu Rdečega križa Slovenije se bodo tako v okviru 56 območnih združenj RK zvrstile številne aktivnosti kot so dnevi odprtih vrat ter promocijske stojnice z izobraževalnimi gradivi, srečanja starejših in prostovoljcev, predstavitve nudenja prve pomoči, zdravstveno-preventivna predavanja, meritve holesterola in krvnega sladkorja, najrazličnejše aktivnosti za otroke in mladostnike, … Območno združenje RK Kamnik se bo, poleg številnih drugih aktivnosti, tednu pridružilo tudi s proslavo v petek, 10. maja 2013, ob 10. uri, v Domu starejših občanov Kamnik.

Prav tako bo v soboto, 11. maja 2013, v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič potekalo VII. državno tekmovanje osnovnošolskih ekip prve pomoči. V Rdečem križu Slovenije smo izredno ponosni, da se na regijska tekmovanja prijavi več kot 100 osnovnošolskih ekip prve pomoči, saj smo trdno prepričani, da preprečevanje nezgod in obvladovanje prve pomoči ni naključje in ne le izraz privzgojene solidarnosti, ampak nekaj, česar se je treba začeti učiti v osnovni šoli in v življenju nenehno nadgrajevati, vzdrževati ter ohranjati kot veščino za vsakodnevno rabo.

'Ob 8. maju, mednarodnem dnevu Rdečega križa, ponosno ugotavljamo, da skoraj vseh 150. let obstoja, poslanstvo Rdečega križa uspešno opravljamo tudi na slovenskih tleh. Generacije prostovoljk in prostovoljcev ter sodelavk in sodelavcev Rdečega križa Slovenije preko 56 območnih združenj in 890 krajevnih odborov predano opravljajo javna pooblastila na področju krvodajalstva, prve pomoči, nesebično pomagajo ljudem v stiski v naravnih nesrečah in se v zadnjem času še posebno angažirajo na področju socialno humanitarnih programov. Dovolite, da se Slovenkam in Slovencem zahvalim za vso izkazano solidarnost v teh težkih časih in zagotovim, da bomo sredstva zbrana v Tednu Rdečega križa transparentno porabili za lajšanje stisk naših sodržavljanov in s tem prispevali k ohranitvi njihovega osebnega dostojanstva', pravi Franc Košir, predsednik Rdečega križa Slovenije.

Vir: Rdeči križ Slovenije in OZ RK Kamnik


<< Nazaj | Novice