Mali grad

T e D n i (K) Občine

31.12.2012

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance so bile v preteklem tednu vse aktivnosti usmerjene v zaključevanje in realizacijo proračuna Občine Kamnik za leto 2012. V skladu z načrtom se je izvajala tudi letna inventura popisa osnovnih sredstev.

Na podlagi Zakona o javnih financah in Pravilnika o postopkih zadolževanja občin je bila na Ministrstvo za finance posredovana namera o zadolževanju Občine Kamnik v letu 2013.

Izdanih je bilo tudi več potrdil o prejemu sredstev iz občinskega proračuna za namen sofinanciranja naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo v zadnjih petih letih, prejemnikom, ki so kandidirali na državni razpis za mlade prevzemnike kmetij.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu smo na OPPSZ pripravili več pogodb za najem javnih površin in posebnih prostorov. Na Glavnem trgu bo tudi v mesecu januarju še mogoče kupiti kostanj, v občinski sejni sobi št. 17 v preddverju, pa se bodo tudi v letu 2013 izvajali postopki poravnav za Okrožno državno tožilstvo.

Vložili smo tudi pritožbo na Odločbo centra za socialno delo glede oprostitve plačila storitve institucionalnega varstva. Predmetna odločba nalaga vpis zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve v zemljiški knjigi na delih stavb, ki so označene s številkami iz evidence sistema Geodetske uprave Republike Slovenije (evidenca nepremičnin - prostorski portal RS), ki je prvenstveno namenjen davčnim potrebam. Gre za širšo problematiko, v katere reševanje se je vključila tudi Skupnost občin Slovenije. 

Oddelek za družbene dejavnosti

Vezano na realizacijo projekta »Nove krajevne knjižnice Motnik« je v pripravi Pogodba o najemu prostorov na PŠ Motnik za potrebe nove krajevne knjižnice v Motniku. Glede na to, da je bil projekt opreme (MKK je na razpisu Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije pridobila sredstva v višini približno 15.000 evrov za nakup opreme) v krajevni knjižnici Motnik vezan na celoten projekt ureditve Krajevnega doma Motnik, ki je bil prijavljen na razpis znotraj ukrepa 322 – obnova in razvoj vasi in žal na razpisu ni dobil podpore, smo podali soglasje k spremembi projekta, da se projekt v isti obliki, načinu in obsegu izvede v Podružnični šoli Motnik. S tem smo ponudili priložnost posodobitve sedanje knjižnice, ki je za kraj izrednega pomena. Vsa dela so zaključena v terminskem planu, prav tako je bil opravljen pregled namembnosti realizacije projekta s strani LAS-a in v nadaljevanju bodo strokovne delavke MKK postavile na svoja mesta knjižno gradivo. Pričakujemo, da bo nova knjižnica v PŠ Motnik odprla svoja vrata tako za otroke in odrasle v začetku februarja meseca 2013.

S strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje so bile že posredovane prve pogodbe o sofinanciranju izvajanja javnih del, in sicer za štiri osebe v Domu starejših občanov v Kamniku (družabništvo ter pomoč in varstvo starejših oseb), za dve osebi v Društvu Sožitje na Lokah (družabništvo in spremljanje), za tri osebe na Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik (pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost športnih objektov, pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma in urejanje in vzdrževanje javnih površin), za dve osebi v Društvu botrov otrok TWIMC, za devet oseb na Občini Kamnik, ki se je letos prvič sama prijavila na ta razpis (za urejanje in vzdrževanje javnih površin ter vzdrževanje občinskih cest), za tri osebe v Medobčinskemu muzeju Kamnik (za pomoč v muzejih, galerijah in arhivih, za varstvo in ohranitev kulturne dediščine) ter za šest oseb v CIRIUS Kamnik (pomoč otrokom oziroma mladostnikom s posebnimi potrebami). Preostale pogodbe se pričakujejo v mesecu januarju. Za vse zaposlene preko javnih del bo Občina zagotovila sredstva v višini 45 odstotkov plače v skladu z 52. členom Zakona o urejanju trga dela ter sredstva za regres za letni dopust.

Na občinski spletni strani je objavljen javni razpis za podelitev priznanj najboljšim športnikom v letu 2012, prav tako je objavljen javni razpis za nadaljevanje izvajanja projekta »Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših občanov v Občini Kamnik«.

V torek, 18. decembra, je bil izveden tehnični pregled na objektu POŠ Nevlje. Na podlagi uspešno izvedenega tehničnega pregleda je bilo v sredo, 19. 12. 2012, izdano uporabno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta POŠ Nevlje, v katerem je letos potekala prenova prostorov za vrtec, v lanskem letu pa za potrebe šole.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani voznik neznanega vozila trčil v parkirano vozilo oškodovanke in s kraja odpeljal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo kršitelju, ob izsleditvi, izdali plačilni nalog.

Na policijsko postajo je prišel oškodovanec in prijavil poškodovanje vozila. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec tekom noči razbil steklo parkiranega osebnega avtomobila. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Na številko 113 je poklical občan in povedal, da je bil v okolici Kamnika udeležen v prometni nesreči. Ugotovljeno je bilo, da je imenovani pri vožnji proti Kamniku v desnem ovinku, zaradi neprilagojene hitrosti, izgubil oblast nad vozilom in zapeljal z vozišča. Zaradi kršitev določil ZPrCP mu je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini tablice v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v popoldanskem času s parkiranega vozila odtujil registrsko tablico LJ PT-443. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec vlomil v hišo, jo pregledal in odtujil gotovino in zlatnino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je prišel občan in prinesel denarnico z vsebino, ki jo je našel v Kamniku. Policisti so poklicali lastnico in denarnico vrnili.

Obveščeni smo bili o vlomu v osebni avtomobil v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v zadnjem tednu razbil steklo vozila in odtujil žaromete. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec natočil gorivo v vrednosti 380 evrov in s kraja odpeljal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.<< Nazaj | Novice