Mali grad

T e D n i (K) Občine

31.10.2016

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

Nadaljevala se je gradnja pločnika skozi Tesnice proti Soteski. Zaradi del je izvedena delna zapora regionalne ceste Kamnik-Ločica. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je nadaljeval z deli na regionalni cesti Kamnik-Ločica. Polagata se kanalizacija in vodovod. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini.                     

Šmartno v Tuhinju

Izvajalec je nadaljeval s polaganjem vodovoda in kanalizacije na javni poti, ki pelje proti vodohranu. Potekala so zaključna dela in urejanje okolice vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik

V sredo, 26. oktobra 2016, je bilo slovesno odprtje nadgrajene Centralne čistilne naprave Domžale Kamnik. Župan vodilne občine v projektu nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik, Občine Kamnik, Marjan Šarec je skupaj z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen, župani ostalih vključenih občin, Domžale, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin, in direktorico Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik dr. Marjeto Stražar s prerezom traku popoldan slovesno odprl nadgrajeno čistilno napravo, ki je tako po zmogljivosti postala četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Republiki Sloveniji.

Nadgradnja CČN obsega izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje. Zmogljivost nadgrajene CČN je 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. CČN Domžale-Kamnik je tako postal četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Program Jumicar

Program Jumicar je bil uspešno izveden za otroke Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Vsi prisotni so bili zelo zadovoljni s samo izvedbo in učinkovitostjo programa, saj so otroci v teoretičnem delu sodelovali, pri vožnji po poligonu pa povezovali teorijo in prakso. Navdušenja otrok nam seveda ni potrebno posebej poudarjati.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je v drugi polovici septembra objavila javni razpis za prodajo mobilnega drsališča s hladilnim agregatom. Javno odpiranje prispelih ponudb je bilo v sredo, 12. oktobra 2016, v prostorih občine Kamnik. V torek, 25. oktobra 2016, je bila z izbranim ponudnikom, družbo Kota d.o.o., Petrovče, sklenjena prodajna pogodba, in sicer za ceno 18.727,00 evrov (z DDV).

Oddelek za družbene dejavnosti

Zaključili smo z obnovitvenimi deli spominskega obeležja padlim borcem NOB na Prevojah v Tuhinjski dolini. Dela so bila prevzeta in potrjena tudi s strani odgovorne konservatorke dr. Renate Pamić iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj.

V Domu kulture Kamnik so se nadaljevala redna vzdrževalna dela. Izvajalec je v večji meri zaključil s pleskarskimi deli (avla pred glavno blagajno, stopnišče in hodnik v prvem nadstropju). Konec tedna so se začela izvajati obnovitvena dela v mali dvorani (obnova električne razsvetljave, parketarska in pleskarska dela, namestitev zaves in rolojev ter opreme), ki naj bi bila zaključena do 15. novembra 2016.

V zvezi z javnima razpisoma za sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževalnih del v planinskih kočah v letu 2016 ter sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč in/oziroma športnih objektov po krajevnih skupnostih v občini Kamnik so bile izdane odločbe. Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi pravnomočnih odločb sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Vse izbrane prijavitelje na mladinske ter kulturne programe in projekte opominjamo, da morajo skladno s pogodbami najkasneje do 30. novembra 2016 oddati poročila o izvedenih programih in projektih. Nakazila na podlagi poročil oziroma zahtevkov, ki bodo oddani po tem datumu, ne bodo možna.

Oddelek za razvoj in investicije

Zaradi visoke brezposelnosti med mladimi bo Občina Kamnik financirala izobraževalni program za mlade »PODJETNIŠKI KROŽEK«. Program je usmerjen k spodbujanju podjetnosti pri srednješolcih in vključuje učenje veščin ustvarjalnosti, vztrajnosti in samoiniciativnosti, učenje uporabe novih tehnologij, učenje pismenosti in komunikacijskih veščin ter učenje podjetniških znanj in veščin za vodenje lastnega posla.

Program izvaja Ustvarjalnik, pospeševalnik mladinskega podjetništva, d. o. o., in  je namenjen zainteresiranim dijakom Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra v Kamniku. Izveden bo v šolskem letu 2016/2017. Cilj programa je priprava samostojnih poslovnih idej, s katerimi se posamezne ekipe dijakov lahko udeležijo nacionalnega tekmovanja za najboljši mladinski startup leta. Predstavitvena delavnica, kjer bo program podrobno predstavljen in dijaki povabljeni k sodelovanju, bo izvedena po počitnicah (točen datum bo objavljen naknadno). Zainteresirane dijakinje in dijaki vljudno vabljeni.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA REDUKTORJA 

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani v industrijsko cono Žeje pri Komendi, kjer so oškodovancu odtujili reduktor pogona z vsemi pripadajočimi elementi, in sicer iz delovnega stroja znamke Komatsu, ki je bil parkiran na delovišču. S tem so ga oškodovali za 5.000 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.     

PROMETNA NESREČA PRI QLANDIJI

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani na parkirišče pri trgovini KIK, od koder je klicala udeleženka prometne nesreče. Ugotovljeno je bilo, da je udeleženka vozila iz smeri Šmarce, ko ji je po zunanjem voznem pasu rondoja, pri izvozu za Kamnik, prednost odvzela druga voznica, pri tem pa je prišlo do bočnega trka. Nastala je materialna škoda za približno 2.500 evrov. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

POVOŽEN PES NA KLANCU 

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani na Klanec, kjer je voznica povozila psa, na vozilu pa je nastala materialna škoda za približno 300 evrov. Ugotovljeni lastnici psa je bil izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

INTERVENCIJA NA KOVINARSKI    

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani na Kovinarsko cesto, kjer je kršiteljica fizično napadla prijaviteljico, pri čemer jo je z roko večkrat udarila v predel obraza ter jo nato še ugriznila v obraz. Izdano je bilo obvestilo o telesni poškodbi, kršiteljici pa je bil na kraju, zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru, izdan plačilni nalog.

POŠTENA NAJDITELJICA DENARJA

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasila poštena občanka in prinesla denar, ki ga je našla na bankomatu na območju Kamnika. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh. Sledi zbiranje obvestil preko banke, občan, ki pa je denar pozabil, se lahko zglasi na policijski postaji in ga prevzame.

UGRIZ PSA V ŠPITALIČU

Policisti so bili poslani v Špitalič, kjer je pred lokalom pes ugriznil občana. Ugotovljeno je bilo, da je psička, ki ušla z dvorišča izpred stanovanjske hiše, stekla proti lokalu, kjer je napadla drugo psičko in njenega lastnika. Slednji je sam iskal zdravniško pomoč. Obveščena je bil Veterinarska uprava Republike Slovenije, sledi pa plačilni nalog za oba lastnika psov po Zakonu o zaščiti živali.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK V KAMNIKU

Policista sta imela v postopku voznika, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus z alkotestom, ki je pokazal 0,78 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Proti potrdilu mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, prepovedana nadaljnja vožnja, podan pa bo predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

TATVINA OKRASNIH POKROVOV

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali tatvino okrasnih pokrovov iz vozila, parkiranega pred stanovanjskim blokom. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec preko noči iz osebnega vozila odtujil vse štiri okrasne pokrove in oškodovanko oškodoval za 150 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.  

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK V KAMNIKU

Policista sta imela v postopku voznika, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus z alkotestom, ki je pokazal, da ima voznik 0,71 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Proti potrdilu mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljnja vožnja. Zoper voznika pa bo podan predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

PROMETNA NESREČA IZVEN NASELJA SOTESKA

Na regionalni cesti Kamnik-Ločica, izven naselja Soteska, se je zgodila prometna nesreča s telesnimi poškodbami. Policisti so z ogledom kraja nesreče ugotovili, da je do prometne nesreče prišlo zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo. Opravljen je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0.79 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Zoper povzročitelja sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

ZASEG VOZILA ZARADI PROMETNIH KRŠITEV

Policisti so na Novem trgu v Kamniku, po prijavi občana, ustavili voznika, ki je vozilo vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Vozniku je bilo vozilo zaseženo, prav tako registrske tablice, ki niso pripadale vozilu. Voznik se bo za kršitve zagovarjal pred sodnikom za prekrške. 

POŽAR V STANOVANJSKI HIŠI V PODGORJU

V Podgorju je zagorela stanovanjska hiša. Policisti so z ogledom in zbranimi obvestili ugotovili, da je do požara prišlo, ker je lastnica pozabila izključiti štedilnik, na katerem je bilo olje za cvrtje, ki se je vnelo in v nadaljevanju povzročilo požar v hiši. Pri tem je nastala materialna škoda za približno 10.000 evrov. Policisti bomo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice