Mali grad

T e D n i (K) Občine

31.03.2014

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na Ministrstvo za finance je bil posredovan predlog zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2013, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval predvidoma na aprilski seji.

Skladno s sprejetim sklepom Občinskega sveta Občine Kamnik na marčevski seji je bil pripravljen tudi predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2014.

Zakon o javnih financah določa, da morajo proračunski porabniki (neposredni in posredni) do 31. 3. 2014 pripraviti premoženjske bilance na dan 31. 12. 2013. V preteklem tednu so bile izdelane ter oddane na AJPES premoženjske bilance vseh 22 krajevnih skupnosti v občini Kamnik. Predložene premoženjske bilance so oddali tudi javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik. Na podlagi vseh premoženjskih bilanc se izdela konsolidirana premoženjska bilanca Občine Kamnik na dan 31. 12. 2013, ki jo je potrebno izdelati in oddati na Ministrstvo za finance do 30.4.2014.

V petek, 28. 3. 2014, je potekel rok za oddajo vlog za sofinanciranje turistični društev ter društev, ki delujejo na področju kmetijstva, zaradi tega je bilo tekom tedna potencialnim vlagateljem posredovanih več informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom.

Oddelek za družbene dejavnosti

V  petek, 28. 3. 2014, se je zaključil javni razpis za sofinanciranje sakralnih objektov v občini Kamnik za leto 2014. Upravičenci za sofinanciranje so lastniki sakralnih objektov in nepremične kulturne sakralne dediščine, ki se nahajajo v občini Kamnik. Namen in cilj javnega razpisa je izvedba obnovitvenih in vzdrževalnih del oziroma izvedba konservatorsko-restavracijskih posegov. Prednost pri dodelitvi sredstev sofinanciranja bodo imela nujna dela na sakralnih objektih s priporočili in kulturno varstvenimi pogoji pristojne službe ZVKD OE Kranj.

V Matični knjižnici Kamnik se  je v sredo, 26. marca 2014, odvil dogodek – odprtje razstave   z naslovom »Prejmi pozdrav- Občina Kamnik na razglednicah pred 2. svetovno vojno«. Razstava predstavlja nekdanje podobe Kamnika in okolice na razglednicah, ki so pomemben del domoznanske zbirke Matične knjižnice Kamnik. Vse razglednice so digitalizirane; vtise o njih sta delila Kamničan, prof. Janez Majcenovič in Zmago Tančič, veliki poznavalec in strastni zbiralec razglednic ter predsednik Numizmatičnega društva Slovenije. Razstava je na ogled v knjižnem hodniku Matične knjižnice Kamnik do konca meseca maja 2014.

Planinsko društvo Kamnik je kandidiralo na javnem razpisu za sofinanciranje nakupa novih oken v planinskih kočah. Občina bo za nakup novih oken na Cojzovi koči na Kokrskem sedlu namenila 8.000 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

Predlog OPN je bil v preteklem tednu posredovan v mnenja nosilcem urejanja prostora. Zadnjo fazo priprave OPN predstavlja torej usklajevanje z nosilci urejanja prostora in pridobitev pozitivnih mnenj k OPN ter pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov plana na okolje. Pričakujemo, da bodo usklajevanja glede na obsežnost akta (strateški in izvedbeni del) in glede na veliko število sprememb namenske rabe prostora ter povsem novega odloka, trajale več mesecev. Občina je za mnoge vsebine pripravila ustrezne strokovne podlage za ključne nosilce urejanja prostora (poplavne študije, strokovne podlage za posege na kmetijska zemljišča, urbanistični načrt, okoljsko poročilo, prometne študije, analizo razvojnih možnosti, demografske analize, itn.). Na podlagi navedenega tudi pričakujemo, da bodo pogajanja za vsebine, ki so strokovno ustrezno utemeljene, lahko tudi kvalitetno utemeljene (pozitivno presojene).

Nosilci urejanja prostora imajo sicer 30 dnevni formalni rok za podajo mnenj k predlogu OPN. Žal usklajevanja pri tako obsežnem aktu tečejo bistveno počasneje. Iz dosedanje prakse naše Občine, nekaj resorjev zamuja pri izdaji mnenj tudi po več mesecev. Občina Kamnik se bo intenzivno trudila, da pridobi pozitivna mnenja v najkrajšem možnem času. Pričakujemo, da bi večino mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko pridobili do poletja, kar pomeni, da bi akt lahko bil sprejet tudi v tem mandatu župana. Treba je poudariti dejstvo, da Občina Kamnik težko vpliva na vodenje postopkov pristojnih državnih organov.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v gospodarsko vozilo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času vlomil v gospodarsko vozilo v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil devet verig s kavlji in več kosov raznega orodja. Z dejanjem je storilec povzročil za nekaj tisoč evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v okolici Kamnika pri cestno prometni kontroli postopek s 70-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 70-letnik vozil neregistriran osebni avtomobil, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščeni dve registrski tablici, ki nista pripadali vozilu, ki ga je vozil. Ker gre za hujše prekrške, prav tako pa je bil omenjeni že pred tem večkrat pravnomočno sankcioniran za hujše prekrške zoper varnost cestnega prometa, mu je bil na kraju začasno zasežen osebni avtomobil. Zoper omenjenega bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali tatvino goriva iz parkiranega tovornega vozila v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času iz parkiranega tovornega vozila v Kamniku odtujil okoli 280 litrov dizelskega goriva. Neznani storilec je z dejanjem povzročil za okoli 500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 57-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.71mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper navedenega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek s 25 letnikom iz Domžal. Pri postopku je bila 25-letniku zasežena neznana zeleno-rjava snov, rastlinskega izvora za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Policisti so navedeno zaseženo snov poslali na analizo in bodo po prejetem poročilu kršitelju izdali odločbo v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali vlom v kletne prostore v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom noči vlomil v kletne prostore večstanovanjske hiše in iz notranjosti odtujil dve kolesi ter več kosov električnega orodja. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za nekaj tisoč evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali kršitev javnega reda in miru v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da sta se na naslovu kršitelja verbalno in fizično sprla, pri čemer sta se žalila in prerivala. Policisti so obema kršiteljema izdali plačilni nalog.

 


<< Nazaj | Novice