Mali grad

T e D n i (K) Občine

31.01.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

 

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V januarju 2011 sta Občina Kamnik in Meščanska korporacija Kamnik (v nadaljevanju: MEKOK) podpisali Dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij, s katerim je MEKOK kot denacionalizacijska upravičenka podala soglasje Občini Kamnik kot zavezanki za vrnitev zemljišč, da razširi pokopališče na kamniških Žalah.

Kot je splošno znano, je Občina Kamnik že pred leti pričela voditi postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja, na osnovi katerega bi bila možna širitev površin za žarne in klasične pokope, kot to predvideva veljavni ureditveni načrt, vendar je bila zahteva za gradbeno dovoljenje zavrnjena zaradi dejstva, da so zemljišča, na katerih je predvidena širitev pokopališča, v denacionalizacijskem postopku. MEKOK je namreč za ta zemljišča vložila denacionalizacijski zahtevek za vračilo zemljišč v naravi.

Tako širitev pokopališča ni bila mogoča vse do letos, ko je bil (kot že omenjeno) podpisan zgoraj navedeni sporazum. MEKOK je tako podala soglasje, da se pokopališče lahko širi, in to kljub uvedenemu denacionalizacijskemu postopku, kar je za Kamnik izrednega pomena.

Ob tem je potrebno še poudariti, da je v teku tudi podpis enakega dogovora za Malograjski stolp, katerega obnove oziroma rekonstrukcije se občina prav tako ne more lotiti brez soglasja denacionalizacijskih upravičencev. Tudi za ta zemljišča je namreč MEKOK podala denacionalizacijski zahtevek za vračilo v naravi. Ker občina brez soglasja denacionalizacijskih upravičencev ne more pridobiti ustreznih upravnih dovoljenj za obnovo, brez le-teh pa posledično ne more niti kandidirati za pridobitev nepovratnih sredstev, s pomočjo katerih bi obnovo laže realizirala, so člani MEKOK z razumevanjem pristopili tudi k dogovorom za izdajo soglasja k obnovi.

Oddelek za družbene dejavnosti


<< Nazaj | Novice