Mali grad

T e D n i (K) Občine

30.10.2017

 

Oddelek za družbene dejavnosti

V zadnjih oktobrskih dnevih je bil na zgradbi Železniške postaje Kamnik očiščen medaljon Alojzu Prašnikarju in pod njim tudi nameščen nov napis.

T e D n i (K) Občine

V preteklem tednu se je izvajalo čiščenje bronaste skulpture in podstavka generalu Rudolfu Maistru z izvedbo impregnacije spomenika z mikrokristaličnim voskom. Grmovnice, ki so posajene okoli spomenika, so bile obrezane, v cvetlično gredico pa se je posadilo novo cvetje.

Zaključuje se zamenjava dotrajanih lesenih oken na gradu Zaprice. Pregled in prevzem izvedenih del bomo izvedli v prihodnje tednu (Občina, muzej, strokovni nadzor, izvajalec ter ZVKDS, OE Kranj).

Izvedena je bila uvedba v delo pri sanaciji pritličnih prostorov Maistrove hiše. Z izvajalcem, strokovnim nadzorom in župnikom smo dorekli še zadnje podrobnosti ob začetku del.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o uveljavljanju predkupne pravice občine. Izdali smo več potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe Finančne uprave Republike Slovenije. Slednje za odobritev pravnega posla saj mora Finančna uprava ugotoviti, kdaj se je namenska raba parcele spremenila, ker ta podatek bistveno vpliva na stopnjo davka za promet na nepremičnine.

Na Oddelku smo v preteklem tednu imeli več sestankov z bodočimi investitorji za pripravo OPPN. Na podlagi izvedenih sestankov ugotavljamo, da investitorji OPPN-jev ne upoštevajo določil 200. člena OPN, ki določa, da Sklep o pričetku postopka OPPN sprejme župan na podlagi pobude, ki jo poda zainteresirani pobudnik za izdelavo OPPN. Pobuda obsega oceno stanja in jasen opis investicijske namere ter se pripravi v tekstualnem in grafičnem delu. Na podlagi pobude občinska strokovna služba za urejanje prostora pripravi projektno nalogo, v kateri opredeli usmeritve, potrebne strokovne podlage in njihove podrobnejše vsebine v skladu s šestim odstavkom tega člena ter robne pogoje, ki jih mora upoštevati investitor v postopku priprave OPPN. Projektno nalogo Občina in investitor uskladita. Usklajena projektna naloga je del sklepa o pričetku postopka izdelave OPPN.

Pred pripravo ali v postopku priprave OPPN je treba pripraviti strokovne podlage, ki obsegajo najmanj:

V strokovnih podlagah za OPPN za stanovanjsko gradnjo je treba izdelati preveritev razpoložljivih kapacitet obstoječih vrtcev, šol in osnovnega zdravstva znotraj pripadajočih okolišev navedenih javnih storitev. Če občinska strokovna služba, pristojna za izobraževanje ali zdravstvo ugotovi, da so obstoječe kapacitete vrtcev, šol in osnovnega zdravstva, na katere gravitira nova stanovanjska gradnja, neustrezne, je treba na območju OPPN sočasno z gradnjo stanovanj zgraditi nove ali dodatne tovrstne objekte oziroma kapacitete.

Oddelek za razvoj in investicije

Predstavnika Oddelka za razvoj in investicije ter Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik sta se v sredo, 25. 10. 2017, udeležila srečanja programske skupine Združenja zgodovinskih mest Slovenije v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki. Sestanek je bil med drugim namenjen seznanitvi članic s končno vsebino letnega dogovora za promocijo in trženje turističnega produkta zgodovinska mesta, ki ga bosta za leto 2018 sklenili Slovenska turistična organizacije in Združenje zgodovinskih mest. Sledila je predstavitev poteka projekta »Digitalna zgodba mojega mesta«. Gre za projekt, pri katerem sodelujejo Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Občina Fermo iz Italije, Občina Topola iz Srbije in Muzeji radovljiške občine, in ki se ukvarja s kulturno dediščino malih zgodovinskih mest, ki predstavlja premalo izkoriščeno razvojno priložnost ter katere spoznavanje in prezentacija ne sledita sodobnim tehnologijam. Članice združenja so z namenom digitalizacije svoje dediščine v okviru omenjenega projekta zaprosile dijake srednjih šol, da se sprehodijo skozi mesta in posnamejo digitalno, gibljivo zgodbo svojega mesta, na način kot sami vidijo, doživljajo in dojemajo svoje mesto z bogato kulturno dediščino, dodajo pa lahko tudi zvok, glasbo, animacijo, različne efekte oziroma karkoli se jim zdi potrebno, da bodo mesto prikazali tako, kot ga vidijo sami. Nastali so odlični filmi, ki bodo združeni v skupno digitalno zgodbo – Filmski mozaik vseh 15 zgodovinskih mest, ki bo predstavljen ob pričetku Evropskega leta kulturne dediščine 2018, dostopen pa bo tudi na spletnih straneh članic Združenja. Srečanje smo sklenili z oblikovanjem predloga programa dela za leto 2018 ter pripravo na novembrsko skupščino združenja, direktor Galerije Božidar Jakac Goran Milovanović pa je predstavil pobudo o sodelovanju muzejev in galerij članic združenja pri okrepitvi vloge kulturne dediščine v turistični ponudbi vključenih mest.

Dne 16. 10. 2017 je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila »Ureditev severnega dela pritličja Maistrove hiše v Kamniku«. Na naročilo sta, do roka za oddajo ponudb, prispeli dve ustrezni ponudbi. Odločitev je, po preteku zakonsko določenega roka za pritožbe, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku Leanže d.o.o. iz Ljubljane.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA KOLESA

Patrulja Policijske postaje Kamnik je bila napotena v Komendo, od koder je poklical oškodovanec in prijavil tatvino kolesa. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec tega dne med 16.30 in 16.35 v Komendi, pri trgovino Spar, odtujil odklenjeno moško gorsko kolo. S tem dejanjem je nastala materialna škoda za približno 500 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.    

ZASEG PREPOVEDANE DROGE

Patrulja je imela v Kamniku v postopku voznika osebnega avtomobila. Pri postopku mu je bila proti zapisniku o zasegu zasežena alu folija z neznano temno rjavo smolnato snovjo in rjava grudasta snov, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. V primeru pozitivne analize na prepovedane droge zoper občana sledi ustrezen ukrep.

INTERVENCIJA NA KAMNIŠKI OBVOZNICI

Iz operativno-komunikacijskega centra je bilo sporočeno, da je poklical občan in povedal, da mu v lokalu na kamniški obvoznici grozi neznana oseba in se želi pretepati. Na kraju so policisti ugotovili, da je vinjen občan verbalno žalil drugega občana. Kršitelju je bila na kraju izdana globa.

INTERVENCIJA V ZASEBNEM PROSTORU

Patrulja je bila napotena do stanovanjske hiše v Kamniku, od koder je poklical občan in povedal, da sta dva fanta prišla do njega in ga z leseno palico udarila po glavi. Občan je na kraju povedal, da enega od pretepačev pozna, saj mu je dolžan 1.000 evrov. Pred prihodom policije sta zbežala. Sledi zbiranje obvestil in ustrezen ukrep.

ZASEG PONAREJENEGA BANKOVCA

Na Policijsko postajo Kamnik je poklical zaposleni v poslovalnici NLB na Ljubljanski cesti in prijavil, da so pri pologu izkupička prejeli bankovec za 50 evrov, ki je očitno ponarejen. Bankovec je bil proti zapisniku zasežen in bo poslan na ekspertizo, sledi pa kazenska ovadba.

TATVINA ALKOHOLNIH PIJAČ

Patrulja Policijske postaje Kamnik je bila poslana v trgovski center Qlandija, kjer je v trgovini Spar prišlo do tatvine alkoholnih pijač. Na kraju je bilo ugotovljeno, da sta neznani moški in ženska prišla v trgovino Spar in na oddelku alkoholnih pijač odtujila 8 kosov whiskeya znamke Jack Daniels ter jih nato spravila v torbo in nahrbtnik. Nato sta odšla na otroški oddelek in vzela iz police otroške plenice ter odšla na hitro blagajno, kjer sta plenice plačala z gotovino, alkoholnih pijač pa ne. Po dogodku sta prodajalno zapustila. Materialna škoda znaša 364,72 evra.

ODVZEM MOTORNEGA VOZILA

Patrulja je v cestnem prometu zaustavila in kontrolirala voznika, ki je vozil neregistriran osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi tega mu je bilo omenjeno vozilo začasno zaseženo in s pogodbeno avto vleko odpeljano v hrambo. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

 VINJENI VOZNIK NA PEROVEM

Patrulja je imela na Perovem v postopku voznika osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti (zatikajoč govor, motne oči in podobno). Odrejen mu je bil preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,60 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka. Vozniku je bila prepovedana nadaljnja vožnja in odvzeto vozniško dovoljenje, podan pa bo obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

ZASEG PREPOVEDANE DROGE

Patrulja je poročala, da je imela v Kamniku v postopku občana, pri katerem je bil zasežen PVC zavitek z neznano rjavo zeleno posušeno snovjo rastlinskega izvora.  Po opravljeni analizi sledi ustezen ukrep.

VINJENI MOŠKI RAZGRAJAL V LOKALU

Patrulja je bila poslana v lokal na kamniški obvoznici, kjer je razgrajal vinjeni moški. Neznani moški je pred prihodom patrulje kraj zapustil. Z zbiranjem obvestil pa je bilo ugotovljeno, da je neznanec prišel v lokal, kjer se je za tem, ko ni bil postrežen (ker je bil vidno v alkoholiziranem stanju), začel razburjati ter se prepirati z natakarico. Govoril je v neznanem jeziku, saj natakarica vsebine njegovega govorjenja ni znala navesti. Sledi zbiranje obvestil in v kolikor se ugotovi kršitelja sledi ustrezen ukrep.


<< Nazaj | Novice