Mali grad

T e D n i (K) Občine

30.07.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Skupaj s predstavniki Hidrotehnika in ARSO smo imeli sestanek v naselju Oševek, glede problematike poplavljanja hudournika in nujnosti sanacije mostu. Doseženo je bilo soglasje, da ARSO pripravi projekt za sanacijo struge, občina Kamnik pa za sanacijo mostu. Na podlagi ocene stroškov bo sprejet dogovor o nadaljnjem sofinanciranju in pričetku sanacije. Glede na dolgoletni problem, si bo občinska uprava prizadevala, problematiko čim prej sanirati.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu se je začela obnova strehe na objektu enote javnega vrtca A. Medveda - Pestrna.

V skladu s terminskim planom tečejo tudi dela za ureditev nadomestnih prostorov za izvedbo pouka učencev OŠ Toma Brejca na lokaciji Župnije Kamnik na Raspovem prehodu 2.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora vnašali pripombe občanov na Dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta ter Okoljskega poročila. Nekaterim občanom smo morali poslati dopise za dopolnitev pobude. Pričakujemo, da bomo v tem tednu zaključili z vnosom pripomb.

Poleg ostalega dela smo izdelovali Potrdila o namenski rabi zemljišča, Potrdila o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik in Lokacijske informacije za gradnjo objektov.

Policijska postaja Kamnik

Na policijsko postajo je prišel občan ter prijavil tatvino in poškodovanje tuje stvari. Policist je ugotovil, da je neznanec pred tem prebodel pnevmatiko. Ko se je lastnik vrnil do vozila in pričel z menjavo pnevmatike, je neznani storilec to izkoristil in iz vozila odtujil torbico z vsebino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Patrulja je bila poslana v gostinski lokal v okolici Kamnika, kjer so zaprosili za intervencijo. Policista sta ugotovila, da je gost vpil in se nespodobno vedel do uslužbenke lokala. Zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega red in miru mu je bil izdan plačilni nalog.

Patrulja je bila poslana v okolico Kamnika, kjer je prišlo do prometne nesreče, v kateri je bila ena oseba poškodovana. Policista sta na kraju ugotovila, da je zaradi nepravilno naloženega in nezavarovanega tovora del tega padel na nasproti vozeče vozilo in poškodoval voznika, ki je bil z reševalnim vozilom odpeljan na UB UKC Ljubljana. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o tatvini v trgovini v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani mlajši moški prišel v trgovino in v trenutku, ko se je uslužbenka nahajala na nasprotnem delu, to izkoristil in odtujil blagajniško kaseto z vsebino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v gostinski lokal v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec vlomil skozi vhodna vrata lokala in prišel v notranjost, od koder je odtujil cigarete in menjalni denar. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v gostinski lokal v okolici Kamnika. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec vlomil skozi vhodna vrata lokala in prišel v notranjost, od koder je odtujil LCD televizor. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Patrulja je bila poslana v gostinski lokal v Kamniku, kjer naj bi bili gostje glasni. Policista sta na kraju ugotovila, da gostinski lokal obratuje po poteku obratovalnega časa. Podan bo predlog za uvedbo postopka o prekršku inšpekcijskim službam.

Obveščeni smo bili o glasni glasbi v gostinskem lokalu v okolici Kamnika. Policista sta ugotovila, da je glasba v lokalu na previsoki stopnji, zaradi česar je bila moteča za okoliške prebivalce. Odgovorni osebi je bila zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o iztekanju goriva iz parkiranega vozila v okolici Kamnika. Policista sta ugotovila, da je voznika osebnega avtomobila pri parkiranju zapeljal preko betonske plošče in poškodoval rezervoar goriva, ki je pričelo iztekati. Na kraju so gasilci lokalnega gasilskega društva sanirali izlito gorivo in tako preprečili onesnaženje.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec izkoristil odsotnost lastnika in splezal do odprtega okna v prvem nadstropju in prišel v notranjost. Odtujil je tehnične predmete in zlatnino. S kraja ga je, ob prihodu domov, prepodil lastnik hiše. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice