Mali grad

T e D n i (K) Občine

30.05.2016

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. Izvajalec polaga tlačno kanalizacijo in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke, Potok

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Potoka. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

Potekala so dela na objektih vodovodnega črpališča in vodohrana. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve vodi postopke odkupa in prodaje nepremičnin, v skladu s sprejetim Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2016.  V preteklem tednu smo tudi zaključili postopek javnega zbiranja ponudb za prodajo solastnišega deležena na nepremičnini, ki leži v drugi občini, lastninsko pravico na tej nepremičnini smo namreč pridobili v zapuščinskem postopku, kot plačniki stroškov institucionalnega varstva.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu smo v sodelovanju z Zavodom Mladinski center Kotlovnica organizirali posvet na temo Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov. Posveta se je udeležilo kar nekaj predstavnikov društev, katerim smo na objektiven način predstavili javni razpis, jih opozorili na spremembe v primerjavi z lanskim letom, obvezne priloge, ki jih je potrebno priložiti vlogam in podobno.

Zainteresirane obveščamo, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljen javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo. Razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na naslednjih področjih umetnosti in kulture: uprizoritvena, likovna, glasbena, intermedijska umetnost, arhitektura in oblikovanje, film in AV-kultura, knjiga, kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe, z namenom, da se jim omogoči enomesečno bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah. Rok za prijavo je do 8. 6. 2016.

Policijska postaja Kamnik

KRŠILA JAVNI RED IN MIR

Policisti so bili poslani na Ljubljansko cesto v Kamniku, kjer je v bližini stanovanjskih blokov alkoholizirana občanka kršila javni red in mir. Na kraju so policisti z njo opravili razgovor in jo večkrat pozvali, naj preneha s kršitvami javnega reda in miru, česar pa vinjena občanka ni upoštevala in je bilo upravičeno pričakovati, da bo s kršitvijo nadaljevala. Zoper njo je bilo odrejeno pridržanje do iztreznitve, prav tako pa so ji policisti izdali globo.

PROMETNA NESREČA NA KAMNIŠKI OBVOZNICI

Na kamniški obvoznici je prišlo do prometne nesreče. Na kraju so policisti ugotovili, da je povzročitelj prometne nesreče vozil osebni avtomobil z neprilagojeno hitrostjo in zaradi tega trčil v vozilo pred njim, ki ga pravilno vozila druga udeleženka prometne nesreče. V tem trenutku pa je iz nasprotne smeri pripeljal še tretji voznik, ki se je trčenju poskušal ogniti, pri tem pa je trčil v obcestno ograjo. V prometni nesreči je voznica utrpela telesne poškodbe in je sama iskala zdravniško pomoč. Nastala je materialna škoda v višini približno 3.500 evrov, povzročitelju pa je bil izdana globa.

PROMETNA NESREČA V KROŽNEM KRIŽIŠČU

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali prometno nesrečo v krožnem križišču pri trgovskem centru Qlandija, kjer prišlo do trčenja med voznikoma dveh osebnih avtomobilov zaradi nepravilnega razvrščanja enega od voznikov. Policisti bodo po zbranih obvestilih povzročitelju izdali plačilni nalog.

POŠKODOVANJE AVTOMOBILA

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani k stanovanjski hiši v Kamniku, kjer je prišlo do poškodovanja vozila. Na kraju so policisti z razgovori ugotovili, da sta dva za enkrat še neznana storilca, prišla do parkiranega vozila pred stanovanjsko hišo, kjer je eden izmed njiju z ostrim predmetom predrl vse štiri pnevmatike na vozilu, drugi pa je razbil vsa stekla na vozilu, nakar sta oba zbežala. Policisti zbirajo obvestila in bodo na okrožno tožilstvo v Ljubljani podali kazensko ovadbo.

SUM PREPOVEDANE DROGE V KOMENDI

Policisti so imeli na območju Komende v postopku mlajšega občana, ki so mu zasegli zvitek z rjavo snovjo, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Zvitek s snovjo bodo poslali v analizo in nato ustrezno ukrepali.

TATVINA DENARNICE V QLANDIJI

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani v trgovski center Qlandija, kjer je bila občanu odtujena denarnica. Z razgovori je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec oškodovancu odtujil denarnico, v kateri je imel dokumente in nekaj gotovine. Po zbranih obvestilih bodo policisti na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

PROMETNA NESREČA NA ŠOLSKI CESTI V KAMNIKU

Na Šolski cesti v Kamniku je prišlo do prometne nesreče, v kateri je voznica osebnega avtomobila pri zavijanju levo v križišču odvzela prednost vozniku motornega kolesa, ki je pri tem trčil v njeno vozilo in padel po vozišču. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan na preventivni pregled na UBKC. Nastala je materialna škoda, povzročiteljici pa je bila izdana globa.

POŠKODOVANJE VOZILA NA PARKIRIŠČU V STAHOVICI

Policisti so bili poslani na makadamsko parkirišče v Stahovici, kjer je prišlo do poškodovanje vozila. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je, za enkrat še neznani voznik neznanega vozila, pri vožnji po parkirišču poškodoval parkirano vozilo oškodovanca in s kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu nudil svoje podatke. Nastala je materialna škoda v višini približno 1.000 evrov. Policisti bodo po zbranih obvestili ustrezno ukrepali.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK

Policisti so imeli v postopku voznika, pri katerem je obstajal sum, da vozi pod vplivom alkohola. Z njim so opravili preizkus alkoholiziranost in ugotovili, da je dejansko vozil pod vplivom alkohola. Zoper njega sledi obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Kamniku.

PROMETNA NESREČA V KAMNIŠKI BISTRICI

Na Policijske postaje Kamnik se je zglasil državljan Nemčije, ki je povedal, da je bil z osebnim avtomobilom udeležen v prometni nesreči v Kamniški Bistrici. Z razgovori je bilo ugotovljeno, da je prišlo do prometne nesreče med dvema voznikoma, ki pa sta se že na kraju sama dogovorila o prometni nesreči in izpolnila evropsko poročilo ter tako obravnave nista potrebovala.


<< Nazaj | Novice