Mali grad

T e D n i (K) Občine

30.04.2018

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova vodovoda in ceste na Cesti treh talcev

Izvajalec del, KPK Kamnik d. d., zaključuje z deli na območju Ceste treh talcev, kjer se sanira vodovod. Sočasno z obnovo vodovoda so se v cesto položile še cevi za optično omrežje in elektro-kabelska kanalizacija. Pregledana je bila prehodnost vseh cevi, na višino nivoja rekonstruiranega vozišča so bili postavljeni pokrovi jaškov. Asfaltiranje ceste je predvideno po prvomajskih praznikih.

T e D n i (K) Občine

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti

Izvajalec del, LAVACO d. o. o., je nadaljeval z deli na Žebljarski poti, kjer se sanirata kanalizacija in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulici

Izvajalec del, EURO GRAD d. o. o., je nadaljeval z deli na Levstikovi ulici, kjer se sanirata kanalizacija in vodovod. Sočasno Telekom Slovenije d. d. gradi optično omrežje. Dela potekajo ob popolni zapori ceste. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Izgradnja kanalizacije v Spodnjih Stranjah

Izvajalec del, Komunalno podjetje Ljubljana d. o. o., je pričel z izgradnjo odpadne kanalizacije v naselju Spodnje Stranje. Dela bodo potekala ob delni zapori regionalne ceste Kamnik - Stahovica, kjer bo promet potekal izmenično enosmerno ter ob popolni zapori ter prekopu lokalne ceste Sp. Stranje - Zg. Stranje, ki bo trajala 30 dni (od petka, 20. 4. 2018, do petka, 1. 6. 2018). V času popolne zapore bo na tem območju urejen obvoz. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Obnova vodovoda pod gradom Zaprice

Izvajalec del, KPK Kamnik d. d., je v preteklem tednu pričel z obnovo vodovoda pod gradom Zaprice. Na vodovodnem priključku za grad Zaprice je prišlo do okvare, zato se bo priključek v celoti obnovil, pred vhodom v objekt pa bo vgrajen podzemni hidrant. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Sanacija odpadne in padavinske kanalizacije na Palovški cesti

Izvajalec del bo HIDROTEHNIK d. d., dela pa se bodo izvajala ob popolni zapori ceste. Z deli se bo predvidoma pričelo v ponedeljek, 7. maja 2018, med prebivalce pa je že bilo poslano pisno obvestilo z natančnejšimi informacijami.

Oddelek za razvoj in investicije

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja na območjih kjer ni tržnega interesa (bele lise) v Občini Kamnik

Začenja se izvajanje projekta RuNe, v katerega je vključena tudi Občina Kamnik. Gre za gradnjo odprtega širokopasovnega optičnega omrežja na podeželju, kjer ni tržnega interesa. Podrobnejši seznam gospodinjstev, ki so na območju belih lis je javno objavljen na strani http://ruralnetwork.eu/mma/-/2017022108522953.

Začetna faza projekta obsega aktivnosti projektiranja in bo predvidoma trajala 2-3 mesece. V začetku meseca maja bo na občini Kamnik organiziran sestanek, na katerem bodo izvajalci podrobneje predstavili potek projekta. Gradnja tega omrežja bo financirana s strani Evropske komisije. Občina s samo gradnjo ne bo imela stroškov, mora pa zagotoviti neodplačno služnost. Evropska komisija je v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe poleti 2014 objavila poziv Connected Communities Initiative (CCI), namenjen gradnji širokopasovnih omrežij na območjih, kjer za gradnjo ni tržnega interesa. Iz širšega geografskega območja so bili med drugim prijavljeni tudi projekti v Sloveniji, Furlaniji Julijski Krajini (ITA) in v Primorsko Goranski Županiji (HR), ki so združeni v projekt RuNE (Rural Networks). Cilj projekta je izgradnja FTTH (optika do doma) omrežja na podeželju, kjer tovrstne infrastrukture še ni in je ne nameravajo zgraditi drugi operaterji. V okviru projekta bo zgrajeno odprto omrežje, upravljavec omrežja pa bo omrežje ponujal vsem ponudnikom vsebin pod enakimi pogoji.

Program Interreg ADRION

Dne 24. 4. 2018 smo se v Zagrebu udeležili 2. transnacionalnega dogodka Programa Interreg ADRION. Dogodek je potekal v okviru 2. javnega razpisa za prioritetno os 2 - turizem in okolje. Na dogodku smo predstavili nekaj svojih projektnih idej in izmenjali kontakte s potencialnimi partnerji upravičenih držav (Hrvaška, BIH, Italija, Srbija, Črna gora, Albanija in Grčija). Drugi poziv bo odprt od 26. maja do 26. junija 2018.

Načrtovanje pešačenja/hodljivosti za zmanjšanje emisij in hrupa ter dvig varnosti in kvalitete bivanja v Kamniku

Partnerji iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Romunije, Srbije, Slovaške in Slovenije so se srečali na 4. srečanju projekta CityWalk. Srečanje je potekalo v mestu Weiz (Avstrija) 24. in 25. 4. 2018. Občino Kamnik sta v družbi predstavnice Razvojnega centra Srca Slovenije zastopala predstavnica Oddelka za razvoj in investicije Katja Kunstelj ter zunanja strokovna sodelavca CIPRE SLOVENIJA dr. Matej Ogrin in Špela Berlot.

Udeleženci so srečanje pričeli predstavitvijo sodobnih trendov mobilnosti (avtonomni avtomobili, iniciative za pešačenje, e-car sharing, leseni avtomobili…) ter s pomenom kapitalizacije rezultatov različnih projektov trajnostne mobilnosti. V nadaljevanju so predstavili strateške in izvedbene dokumente hodljivosti (gre za nov prevod angleškega termina "walkability"), ki jih skupaj s strokovnima sodelavcema pripravljamo tudi v Občini Kamnik, ter primere dobrih ter slabih praks prometnega načrtovanja pešačenja. Slednji bodo predstavljale pomemben okvir za izdelavo kvalitetnih dokumentov ter izvedbo pilotnih aktivnosti, namenjenih spodbujanju okolju prijazne mobilnosti v urbanih centrih podonavske regije. Partnerji so srečanje sklenili s sejo upravnega odbora projekta CityWalk, namenjeno pregledu trenutnega stanja projekta in predstavitvi korakov za nadaljnje delo.

Naslednja aktivnost v okviru projekta CityWalk bo urbani pohod, na katerem bo ekipa projekta CityWalk zainteresirano splošno in strokovno javnost seznanila s stanjem pešačenja v Kamniku ter povabila k sooblikovanju le-tega, s čimer bo Občina Kamnik kot ena od dveh slovenskih občin aktivno spodbujala hojo kot sredstvo mobilnosti in ne le kot sredstvo za rekreacijo. Termin pohoda bo objavljen na uradni spletni strani Občine Kamnik.

Policijska postaja Kamnik

MEDSOSEDSKI SPOR

V okolici Kamnika je prišlo do verbalnega spora med sosedoma, zato je bil kršitelju izdan plačilni nalog zaradi kršitve varstva javnega reda in miru.

VLOMI V ZABOJNIKE

Iz Industrijske cone Žeje so bili policisti Policijske postaje Kamnik obveščeni o več vlomih v zabojnike. Ugotovljeno, da so neznani storilci preko noči vlomili v štiri zabojnike in iz njih različno orodje. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

SPOR MED PARTNERJEMA

Na območju Kamnika je prišlo do spora med zakonskima partnerjema. Zaradi kršitve javnega reda in miru je bil izdan plačilni nalog.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

Policista sta imela na v postopku osebo, ki ji je bil zasežen alu zavitek z neznano rjavo snovjo. Zaradi suma, da gre snov, ki je po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, prepovedana, je bila le-ta poslala na analizo, po njej pa bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK

Patrulja Policijske postaje Kamnik je imela v Kamniku v postopku voznika osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zato mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da ima 0,82 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Na kraju mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja in začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

Policista sta imela na območju Kamnika v postopku osebo, ki ji je bil zasežen alu zavitek s snovjo rastlinskega izvora. Zaradi suma, da gre za snov, ki je po Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, prepovedana, je bila le-ta poslana na analizo, po njej bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

PRIJET PRI TATVINI

V eni izmed trgovin na območju Kamnika je prišlo do tatvine artiklov. Tatvino je opazil varnostnik, ki je osebo do prihoda policistov tudi zadržal. Podana bo kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA PRSTANA IN ZLATNIKA

Na območju Komende so trije neznanci izkoristili priložnost in starejši ženski, ki jih je prijazno spustila v hišo, odtujili zlat prstan in zlatnika. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

SPOR MED SOSEDI

V okolici Kamnika je prišlo do verbalnega spora med sosedi. Zaradi kršitve javnega reda in miru so bili izdani plačilni nalogi.

SPOR MED SOSEDOMA V TRGOVINI

Policisti so bili obveščeni o sporu med sosedama v eni izmed kamniških trgovin. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, po vseh zbranih podatkih pa bo sledil ustrezen ukrep.

VLOM V KOČO NA KOKRSKEM SEDLU

Policisti so bili obveščeni, da je neznanec vlomil v planinsko kočo na Kokrskem sedlu, ki je v lasti Planinskega društva Kamnik. Neznanec je iz koče odnesel pijačo, sledi pa zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

V Kamniku so bile osebi zasežene tablete, za katere obstaja utemeljen sum, da gre snov, ki je po Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, prepovedana. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

PROMETNA NESREČA V PODHRUŠKI

Ob 1.54 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči, do katere je prišlo v Podhruški v Tuhinjski dolini. Policisti so z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili ugotovili, da je nesrečo, zaradi nepravilne strani in smeri vožnje, povzročil 34-letni voznik osebnega vozila VW Golf, v njej pa je bil udeležen še 21-letni voznik osebnega vozila Fiat Stilo. Policisti so za 34-letnega povzročitelja nesreče izdali odredbo za strokovni pregled na alkohol, ki se opravi na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, preizkus alkoholiziranosti pa je bil z elektronskim alkotestom na kraju samem odrejen tudi lažje poškodovanemu 21-letnemu vozniku Fiata Stilo, ki je zdravniško pomoč poiskal sam. Omenjeni preizkus pri 21-letniku ni zaznal morebitne prisotnosti alkohola. Policisti bodo po pridobljeni opredelitvi kvalifikacij poškodb zoper povzročitelja prometne nesreče izvedli ustrezen ukrep.

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK

Patrulja je imela v Kamniku v postopku voznika osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zato mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki pokazal, da ima voznik 0,66 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Na kraju mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja in začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

VOZIL BREZ IZPITA, OSTAL BREZ VOZILA

Patrulja je imela v okolici Kamnika v postopku voznika, za katerega se je ugotovilo, da vozilo vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Na podlagi 23. člena Zakona o pravilih cestnega prometa mu je bilo vozilo zaseženo in odpeljano v hrambo. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Kamnik.


<< Nazaj | Novice