Mali grad

T e D n i (K) Občine

29.12.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Najprej se vam iskreno zahvaljujemo za vašo potrpežljivost v letošnjem letu, saj smo imeli veliko cestnih zapor, s katerimi ste imeli najbrž nemalo nevšečnosti. Hkrati pa vas z veseljem obveščamo, da smo v občini Kamnik, na območju Tunjic, Stranj in Volčjega Potoka v tem letu, od septembra 2014 do danes, zgradili skupaj več kot 8 kilometrov kanalizacije in več kot 4 kilometre vodovoda. Hkrati se je dograjevalo tudi telekomunikacijsko omrežje, dogradil se je pločnik v Tunjicah in pripravljala se je infrastruktura za javno razsvetljavo na območju Tunjic in Županjih Njiv. Hkrati v okviru teh projektov dograjujemo še Centralno čistilno napravo Domžale - Kamnik, kjer izvajalska dela tudi dobro potekajo.

V prihajajočem letu se bodo dela nadaljevala in s tem tudi motnje prevoznosti cest. Upamo, da boste lahko še naprej potrpežljivi, saj gradimo res koristno infrastrukturo, ki bo poskrbela za varovanje našega okolja, ki smo ga dolžni dobro ohraniti še za naslednje rodove.

Ekipa za izvedbo kohezijskih projektov Vam želi prijetne praznike, v prihajajočem letu pa vse dobro in SREČNO 2015.

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d. d.) zaključil z deli v letošnjem letu. Odseki, ki jih je bilo možno asfaltirati, so bili tudi asfaltirani.

Vse ceste so trenutno prevozne, nekatere še vedno z omejitvijo hitrosti in oznako delo na cesti. Prosimo upoštevajte prometno signalizacijo.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

V preteklem tednu je izvajalec z asfaltiranjem uvozov zaključil dela v letošnjem letu, nato je zasipal preostali del izvedenih kanalov, uredil bankine in brežine, zarisal črte in postavil znake na urejenem delu cestišča. Pripravil je cestišče tako, da bo v napovedanih zimskih razmerah prevozno. Dela so do konca praznikov ustavljena.

Od 25. 12. 2014 do 4. 1. 2015 dela na gradbišču ne bodo potekala. Po praznikih se bodo nekatera dela nadaljevala v okviru vremenskih možnosti, kar vas bomo sproti obveščali.

V času praznikov od 25. 12. 2014 do 4. 1. 2015 je cesta urejena kot prevozna, z uvedeno hitrostno omejitvijo in pod označbo delo na cesti. V času praznikov vam ni potrebno uporabljati obvoza preko Košiš oziroma Stolnika. Naprošamo pa vas, da upoštevate prometno signalizacijo.

Po praznikih bodo nekatera dela v skladu z vremenskimi pogoji ponovno stekla.

O zaporah in predvidenih obvozih vas bomo po praznikih pravočasno obvestili.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

V preteklem tednu sta Gorenjska gradbena družba d. d. in Komunalno podjetje Kamnik d.d. nadaljevali z asfaltiranjem in pripravo cest za zimo. Asfalterska dela so bila za letošnje leto zaključena. Asfaltirani so vsi dokončani odseki. V delu, kjer ni bilo možno položiti tudi fine plasti asfalta, so bili jaški pripravljeni za prevoznost v zimskem času.

Vsa dela so bila zaključena v skladu z načrti. Takoj, ko bodo vremenske razmere dopuščale, se bomo lotili nadaljevanja in dokončanja del v Županjih Njivah, Stolniku in Roščevem trgu. O zaporah in nadaljevanju del ter morebitni spremembi prometnega režima vas bomo sproti obveščali.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V iztekajočem se letu je bila izvedena začasna prestavitev podzemne infrastrukture ob sekvenčnih bazenih, priključitev prezračevalnega voda na kompresorsko postajo, rušenje južne polovice biološke linije ter izvedba iztočnega jaška. Hkrati intenzivno poteka projektiranje in predajanje PZI dokumentacije, v skladu s predvidenimi terminskimi plani.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Dne 22. 12. 2014 je v prostorih Občine Kamnik potekalo javno odpiranje ponudb za prodajo mobilnega drsališča s hladilnim agregatom. Do izteka roka za oddajo ponudb, to je do 22. 12. 2014 do 10. ure, so bile na vložišče Občine oddane tri ponudbe.

Komisija za prodajo premičnega premoženja v lasti Občine Kamnik se je sestala še isti dan, opravila pregled ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika ter najugodnejšemu ponudniku posredovala obvestilo o izbiri.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik je objavila javni razpis za podelitev nagrad najboljšim športnikom tega leta. Prijave oziroma predlogi se zbirajo do 20. 1. 2015.

Na Oddelku se pripravlja gradivo za naslednjo sejo občinskega sveta.

Oddelek za urejanje prostora

V Kamniški Bistrici želi Društvo Demos na Kamniškem ob 70. obletnici tragičnih dogodkov, kjer je pokopanih več sto žrtev povojnih pobojev, postaviti spomenik – obeležje – znamenje in urediti osrednji spominski park - prostor okoli dveh gomil. Na tem mestu je sedaj že postavljen železen križ na podstavku, ki pa je po njihovem mnenju premalo viden. Prostor ob znamenju bi radi primerno uredili tudi za opravljanje verskih obredov in komemoracij.

Župan Občine Kamnik je na podlagi Odloka o zavarovanju in začasnem urejanju grobišč in grobov povojnih žrtev revolucije na območju občine Kamnik imenoval »Komisijo za reševanje vprašanj prikritih grobišč v Kamniški Bistrici«. Ta komisija je sprejela sklep, da bi morali prostorske rešitve pripraviti strokovnjaki (arhitekti, krajinarji, kiparji), ki imajo reference in izkušnje z urejanjem spominskih obeležij. Zato je bila imenovana posebna strokovna komisija za izbor najustreznejše arhitekturno – krajinske idejne rešitve za postavitev spominskega obeležja (grobišče – žrtev povojnega nasilja na Kopiščih v Kamniški Bistrici), ki je po izvedenem natečaju (vabljeni in odprti natečaj) izbrala najprimernejšo rešitev.  

Ocenjevalna komisija za izbor najustreznejše idejne rešitve je dne 19. 11. 2014 v prostorih Občine Kamnik (Glavni trg 24, Kamnik) najprej evidentirala vse prispele elaborate. Po pošti je prispelo 8 elaboratov, 6 elaboratov je bilo oddanih osebno v vložišču Občine Kamnik (skupaj je bilo oddanih 14 elaboratov).

Ocenjevalna komisija je po opravljeni analizi vseh elaboratov soglasno sprejela odločitev, da kot najustreznejšo rešitev izbere elaborat z zaporedno številko 8 s šifro 11111 (avtor oz. avtorska skupina KROG d. o. o. , Krakovski nasip 22, Ljubljana, Andrej Mlakar, Tatjana Mahovič, sodelavec: Mohor Kordež). Čeprav so bili nekateri drugi predlogi na prvi pogled (zlasti zaradi dobre obdelave) morda prepričljivejši, je izbrana rešitev zaradi najbolj zadržanega odnosa do prostora po mnenju komisije najboljša, saj se zaradi mehkih naravnih linij krajinske ureditve zelo dobro zliva z naravnim okoljem. Gre za predlog, ki optimalno združuje vse razpisne zahteve, izrazito upošteva obstoječi gozdni rob, izraža spoštljivost do grobišč in zelo dobro umešča osrednje obeležje z oltarjem.

Občina Kamnik bo v prvi polovici januarja 2015 organizirala razstavo, kjer bodo predstavljene vse prispele rešitve.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 23-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bil zasežen manjši skupek neznane snovi zeleno-rjave barve za katerega se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper 23-letnika bodo policisti napisali odločbo o prekršku.

Policisti so obravnavali vlom v kletne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom noči vlomil v kletne prostore večstanovanjske hiše v Kamniku in iz notranjosti odtujil električno orodje in več steklenic alkoholne pijače. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za nekaj sto evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 41-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, mu je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.88 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 24-letnim voznikom osebnega avtomobila iz okolice Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je navedeni vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Prav tako je bil zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.73 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bil začasno zasežen osebni avtomobil in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v garažne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času vlomil v garažne prostore stanovanjskega bloka v Kamniku in iz notranjosti odtujil več kosov gradbenega orodja. Neznani storilec je z dejanjem povzročil za približno 1.500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je 24-letni voznik osebnega vozila zaradi neupoštevanja rdeče luči na semaforju zapeljal v križišče in z vozilom trčil v osebni avtomobil, ki ga je pravilno vozil 23- letnik. V prometni nesreči je nastalo za približno 3.000 evrov materialne škode. V prometni ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

Policijska postaja Kamnik vsem želi, da Vas v prihajajočem letu 2015 spremlja zdravje, mir, veselje, sreča, ki naj utirajo korake na poteh medsebojnega sodelovanja in razumevanja.

 


<< Nazaj | Novice