Mali grad

T e D n i (K) Občine

29.10.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V torek, 23. oktobra, so se pričela gradbena dela »Ureditev  JP ŠT. 660441 Okroglo«. Dela v dolžini 420 m bodo obsegala zamenjavo ustroja, izdelavo prepustov z vtočno in iztočno glavo ter drenažo v dolžini 120 m in protiprašno zaščito. Dela se bodo zaključila predvidoma do petka, 23. novembra. Del sredstev za ureditev javne poti so prispevali občani in Krajevna skupnost. V času del je vzpostavljena občasno popolna zapora ceste.

V sredo, 24. oktobra, so se pričela gradbena dela »Ureditev parkirišča pred Lekarno Duplica«. Zaradi zagotavljanja primerne nosilnosti se bodo opravila naslednja dela: zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, izgradnja ponikalnice ter asfaltiranje. Dela naj bi se predvidoma zaključila do petka, 16. novembra. Del sredstev za ureditev parkirišča je prispevala tudi Lekarna Duplica. V času del je vzpostavljena občasno delna zapora ceste.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Občinski svet Občine Kamnik je v sredo, 24. oktobra, potrdil predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 v prvi obravnavi. 

V okviru javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik, so se pričeli izdajati sklepi o dodelitvi sredstev.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu na seji Občinskega sveta Občine Kamnik predstavil gradivo, ki ga je pripravil za oktobrsko sejo. Tako je Občinski svet sprejel sklep o soglasju k sklenitvi sodne poravnave v pravdnem postopku, v katerem je Občina Kamnik od zasebne gospodarske družbe terjala plačilo 133.533,63 evrov.

Stranki sta v letu 2005 sklenili urbanistično pogodbo za realizacijo prostorske ureditve v delu območja B5 Perovo v Kamniku, in sicer se je tožena stranka zavezala, da za svoj račun zgradi manjkajočo komunalno infrastrukturo na območju, ki je predmet urbanistične pogodbe ter jo po izgradnji brezplačno prenese v last in posest občine.

Omenjeno komunalno infrastrukturo je družba sicer zgradila, vendar pa je ni nikdar prenesla na občino, niti ni v korist občine ustanovila služnostne pravice. Nasprotno, vsa omenjena zemljišča je prenesla v last etažnih lastnikov, zaradi česar občina zoper njo niti formalno-pravno ni mogla vložiti tožbe na izpolnitev pogodbe.

Tekom postopka je tožena stranka ves čas zatrjevala, da infrastrukturnih objektov in naprav sicer ni prenesla na občino, nesporno pa jih je zgradila in so v celoti v funkciji. Prav tako je zatrjevala, da s temi napravami v pretežni meri gospodari občina oziroma od nje pooblaščeni izvajalci gospodarskih javnih služb.

Omenjena družba je danes v stečajnem postopku. Ker se je med samim sodnim postopkom izkazalo, da je velikost stečajne mase premajhna, da bi občina bila uspešna vsaj v smislu delnega poplačila, bosta pravdni stranki na osnovi sprejetega sklepa pristopili k poravnavi, in sicer bo postopek zaključen, stranki pa druga od druge nista upravičeni ničesar več terjati. Vsaka stranka bo tudi nosila svoje stroške postopka.

Oddelek za družbene dejavnosti

V ponedeljek, 22. oktobra, je veleposlanik Republike Srbije predal knjige Matični knjižnici Kamnik, s katero želi v sklopu nabavne politike poskrbeti za temeljne kulturne dobrine za različne ciljne skupine.

V torek, 23. oktobra, pa je bil Matični knjižnici Kamnik predan novi »bibliobus – potujoča knjižnica«, ki jo bodo uporabljali skupaj z Knjižnico Domžale.

Za potrebe Osnovne šole 27. julij v Kamniku je bilo izvedeno naročilo na nabavo dotrajanih luči, za Podružnično osnovno šolo Gozd pa nova okna.

Izveden je bil sestanek z direktorjem Zavoda Vezal Albertom Mrgoletom, na katerem smo se dogovorili o zaključku predavanj za letošnje leto o različnih vrstah zasvojenosti (LAS). Do konca leta bodo na vseh kamniških šolah (osmi razredi) potekala različna predavanja oziroma delavnice o zasvojenostih in drugih težavah, s katerimi se srečujejo mladi.

V četrtek, 25. oktobra, je potekala uradna otvoritev prenovljene enote Cepetavček v Nevljah. Na novo sta opremljeni 2 igralnici, v eni igralnici pa je uporabljena že obstoječa oprema vrtca.

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je na pobudo MIZKŠ v preteklem tednu sodeloval na sestanku, kjer je bil sklenjen dogovor glede oblikovanja izhodišč za ureditev območja arboretuma Volčji Potok. Veljavni prostorski akt (UN) je zastarel, zato so na Ministrstvu pripravili koncept za spremenjen način prostorskega urejanja območja, in sicer s pripravo prostorskih izvedbenih pogojev, ki bi jih vključili v OPN Občine Kamnik. Občina Kamnik bo sodelovala pri pripravi  izhodišč, in sicer v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami in Ministrstvom.

Na podlagi prejetih vlog za 5 letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, smo izdali odločbe vlagateljem.

V preteklem tednu je bilo izdelanih več lokacijskih informacij za gradnjo.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o sumu ponarejenega bankovca za 50 evrov. Policisti so ugotovili, da je bil pri praznjenju bankomata najden izvržen bankovec za 50 evrov, za katerega se sumi, da je ponarejen. Bankovec je bil poslan na analizo. V primeru pozitivnega rezultata bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je prišel občan in prijavil, da mu je neznani storilec iz bančnega računa odtujil denar. Policisti so pričeli z zbiranjem obvestil. Naslednji dan je na policijsko postajo poklical oškodovanec in povedal, da je prišlo do nesporazuma, in sicer je dvig denarja opravil eden od domačih, vendar ga o tem ni obvestil.

Obveščeni smo bili o pobeglem govedu v okolici Kamnika. Policisti so kraj zavarovali in zaradi varnosti zaprli cesto do prihoda veterinarja, ki je žival uspaval.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči s telesnimi poškodbami. Policisti so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v pred seboj vozeči osebni avtomobil. V nesreči je sedem osebo dobilo telesne poškodbe in so sami naknadno iskali zdravniško pomoč. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Na policijsko postajo je prišel občan in prinesel denarnico, ki jo je našel na vlaku. Obveščena je bila lastnica, ki je prišla po denarnico.

Obveščeni smo bili, da je v trgovini v Kamniku varnostnik zadržal osebo, ki je bila zalotena pri tatvini. Policisti so ugotovili, da je pred tem omenjena oseba vzela nekaj artiklov in odšla mimo blagajne ne da bi blago plačala. Zaradi tega jo je varnostnik zadržal do prihoda policistov, ki bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči s pobegom v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani voznik pred tem tržil v vozilo oškodovanke in odpeljal ne da bi nudil podatke in izpolnil evropsko poročilo o prometni nesreči. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo kršitelju izdali plačilni nalog.

Policisti so na podlagi odredbe za hišno preiskavo v okolici Kamnika opravili preiskavo vozila in stanovanjske hiše. Pri preiskavi so našli več kosov nabojev in puško, za katero lastnik ni imel dovoljenja. Po zbranih obvestilih bodo na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Patrulja je bila poslana v poslovalnico banke v Kamniku, kjer so pri kontroli izločili bankovec za 20 funtov za katerega sumijo, da je ponarejen. Bankovec je bil poslan v analizo. V primeru pozitivnega rezultata bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini tablic. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči s parkiranega osebnega avtomobila odtujil obe registrski tablici. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o podrtem drevesu v Kamniku. Policisti so ugotovili, da se je zaradi vremenskih razmer (močno sneženje) odlomilo drevo in padlo na transformator in poškodovalo del ostrešja. Zadevo so sanirali gasilci PGD Kamnik.

Obveščeni smo bili še o podrtih drevesih, in sicer v Kamniku in okolici Kamnika. Za sanacijo so poskrbeli gasilci.<< Nazaj | Novice