Mali grad

T e D n i (K) Občine

29.08.2016

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Vrhpolje pri Kamniku

Na javni poti pri mostu v Vrhpolju je potekala vgradnja kanalizacijskega črpališča. Zaradi del je bil vzpostavljen obvoz. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del in sprostitev prometa.

T e D n i (K) Občine

Soteska

Izvajalec je v tem tednu nadaljeval z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Polaga se fekalna kanalizacija DN 300 in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste. Po izgradnji posameznega odseka se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinjski dolini. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Kavran

Izvajalec je nadaljeval z deli na območju Kavrana. Polaga se tlačna kanalizacija in vodovod DN 150. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste, ki se pomika v smeri proti Kamniku. Urejajo se kmetijske površine, na katerih je potekala gradnja. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Šmartno v Tuhinju

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Ocenjevanje poškodovanosti mostov na občinskih cestah

Občina Kamnik je pristopila k II. fazi projekta ocenjevanja poškodovanosti mostov na občinski cestah, ki bo zaključena v jesenskem času. V sodelovanju s pooblaščeno institucijo Zavodom za gradbeništvo (ZAG) so strokovnjaki izvedli preglede in ustrezne meritve. Na podlagi izvedenih ogledov mostov in na podlagi ustreznih meritev bo izdelana ocena o stanju mostov na občinskih cestah. Izdelana ocena poškodovanosti mostov pa bo osnova za načrtovanje sanacij poškodovanih mostov v prihodnje.

Oddelek za družbene dejavnosti

V četrtek, 25. avgusta 2016, je župan Marjan Šarec v sejni dvorani Občine Kamnik sprejel otroke oratorija Sv. Križ iz Ljubljane. Kar 120 otork je prišlo v naše srednjeveško mesto, nekaj si jih je gledalo staro mestno jedro, drugi so se odpravili po poteh Rudolfa Maistra, najmlajši so iskali Veronikin zaklad, nekateri so si ogledali kip mamuta, kašče, muzej in frančiškansko knjižnico, del udeležencev oratorija pa si je ogledalo prostore občinske stavbe, kjer jih je, kot rečeno, sprejel župan.

Župan Marjan Šarec jim je pripovedoval o njegovem delu, o občini Kamnik in jim pokazal poročno dvorano, otroci pa so mu pripravili prijetno presenečenje, saj so mu v zahvalo za sprejem zapeli oratorijsko himno.

Objavili smo Javni poziv za dodelitev finančne pomoči dijakom in študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017. Rok za oddajo vlog je 30. 9. 2016. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim pozivom lahko dobite pri vodji Oddelka za družbene dejavnosti Tini Trček (telefonska številka: 01 831 81 05 ali elektronski naslov: tina.trcek@kamnik.si.)

Potekal je prevzem izvedenih del v Vrtcu Antona Medveda Kamnik, enota Pestrna. Sanacija kuhinje je zaključena, po podrobnem popisu in pregledu del, je odgovorni nadzornik iz podjetja Proctor d.o.o., izvajalca, Razvojni GPI d.o.o., pozval k odpravi nekaterih pomanjkljivosti, skladno s pogodbenimi določili.

Izvajalec Euronep EKO d.o.o. je nadaljeval s postavitvijo nadstreška pred vhodom v Osnovno šolo Marije Vere v Kamniku. Skladno z ugotovitvami odgovornega nadzornika je bil pozvan k odpravi nekaterih napak na konstrukciji.

Odzvali smo se vabilu Zavoda Ars Ramovš na koncert mednarodno priznanega belgijskega vokalno-instrumentalnega ansambla Zefiro Torna v sodelovanju s slovensko mednarodno nagrajeno mešano pevsko zasedbo Ingenium Ensemble. Koncert je bil odlično obiskan, tudi s strani tujih gostov, predvsem pa vrhunsko izpeljan.

Ekošola in časopisna hiša Delo v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani v šolskem letu 2016/2017 izvajata projekt Mladi poročevalci za okolje. Kot so navedli na spletni strani, je eden izmed ciljev projekta, da bi mladi začeli razmišljati o okoljskih izzivih, spodbujali druge k razmišljanju o le-teh in skupaj iskali rešitve. Učenci, dijaki in študentje, stari od 11 do 21 let, lahko postanejo poročevalci o okolju in za okolje s pisanjem novinarskih člankov, fotografiranjem, snemanjem kratkih videoposnetkov na različne, razpisane teme. Najboljši izdelki bodo vsak mesec objavljeni v časniku DELO ter na spletnih strani, ob koncu natečajnega obdobja pa bodo trije najboljši prispevki še dodatno nagrajeni.

V petek, 26. avgusta 2016, se je na Lokah v Tuhinju odvijal tradicionalni piknik varovancev in prijateljev društva Sožitje iz Kamnika, na katerem je za dobro vzdušje z veliko petja in plesa poskrbel pevec Vili Resnik. Varovance je, tako kot vsako leto, obiskal tudi župan Marjan Šarec, ki jim je zaželel prijeten zaključek poletnih dni, starši in prijatelji pa so s ponosom občudovali svoje otroke, ki so plesali in se veselili še v pozne popoldanske ure.

Oddelek za razvoj in investicije

Od 19. do 21. avgusta 2016 je potekalo srečanje partnerjev projekta »Local Action Groups for better EU Communities / LAGs4EU«, ki se izvaja v okviru programa Evropa za državljane in katerega partner je Razvojni center Srca Slovenije. Srečanja se je udeležilo 117 udeležencev iz 9 različnih držav (poleg Slovenije, tudi iz Hrvaške, BIH, Romunije, Italije, Slovaške, Češke, Poljske in Litve). Projekt poteka v obliki devetih 3-dnevnih dogodkov v vseh partnerskih državah, tokrat pa se je odvijal v Srcu Slovenije.

Gostom je bilo predstavljeno območje Srca Slovenije, posebej tudi občina Kamnik, ter delovanje in rezultati Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije. Drugi dan obiska so udeleženci preživeli na območju občine Kamnik. Dolina Kamniške Bistrice z izvirom jih je navdušila, prav tako Andreja Bečan, ki je poleg slikovitega vodenja uprizorila izdelavo trniča. Na spodnji postaji nihalke na Veliko Planino in kasneje tudi v Termah Snovik so si ogledali projekte, financirane s strani LAS-a. Obisk so zaključili z ogledom starega mestnega jedra Kamnika in zabavo na festivalu Kamfest. Po prejetih odzivih sklepamo, da so našo občino zapustili z dobrimi vtisi.

Cilj projekta je okrepiti sodelovanje državljanov Evrospke unije pri razvoju in izvajanju aktivnosti, ki jih organizirajo lokalne akcijske skupine v Evropski uniji. Hkrati pa dogodki omogočajo povezovanje deležnikov iz evropske skupnosti in krepitev njihovih kapacitet za izvajanje evropskih projektov.

Policijska postaja Kamnik

TATVINA GORIVA IZ VOZIL

V naselju Godič so policisti obravnavali tatvino goriva, ki ga je neznani storilec odtujil tako, da je pristopil do osebnega avtomobila, parkiranega pred stanovanjsko hišo, in nato z neznanim predmetom iz rezervoarja izvršil tatvino za približno 15 litrov goriva. Sledi kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Policisti smo bili 23. 8. 2016 okoli 1.39 ure obveščeni, da naj bi na eni izmed kamniških ulic dva moška vrtala v rezervoarje za gorivo in iz njih točila gorivo. Policisti so odšli na kraj dogodka nemudoma in tam prijeli več oseb. V postopku z njimi so jim zasegli vso potrebno opremo za izvrševanje tovrstnih kaznivih dejanj, zoper njih pa bo za več kaznivih dejanj podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA PASOV NA ŠUTNI

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil občan in povedal, da mu je neznana oseba 20. 8. 2016 na tržnici na Šutni, kjer je prodajal unikatne izdelke, odtujila od 25 do 30 unikatnih hlačnih usnjenih pasov, v vrednosti približno 1.500 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

RAZBITO STEKLO NA VOZILU

V Kamniku je neznanec na osebnem vozilu razbil manjše trikotno steklo. Nastala je manjša materialna škoda. Prijaviteljica ni podala predloga za pregon. Sledi obvestilo na državno tožilstvo.

ALKOHOLIZIRAN TRAKTORIST

Izven naselja Vrhpolje sta policista opravljala kontrolo prometa in ustavila voznika traktorja, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Odrejen mu je bil preizkus z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal, da ima voznik 0,67 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Zoper voznika bo podan predlog na Okrajno sodišče Kamnik.

ZASEG POSUŠENE SNOVI 

V Komendi so policisti opravili postopek z osebo, ki je imela pri sebi posušeno snov rastlinskega izvora in ročni kovinski mlinček. Obstaja sum, da gre za prepovedano drogo – konopljo. Snov je bila poslana v analizo. V kolikor se ugotovi, da gre za prepovedano drogo, bo z odločbo izrečena sankcija za prekršek.

TATVINA KOLESA 

Policisti so bili obveščeni o tatvini kolesa. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec odtujil in neznano kam odpeljal žensko treking kolo znamke GARY FISHER model Nirvana, ki je bilo s ključavnico priklenjeno na kovinski del kolesarnice. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZASEG DROGE IN PRIDRŽANJE

V Kamnik so policisti opravili postopek z osebo, ki je imela pri sebi več alu zavitkov neznane rjave snovi- sum na prepovedano drogo konopljo. Ker so bili podani razlogi, da naj bi se obravnavani ukvarjal s preprodajo drog, mu je bila odvzeta prostost, odrejeno pridržanje in zaseženo vozilo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

ZASEG POSUŠENE SNOVI

V naselju Šmarca so policisti opravili postopek z osebo, ki je imela pri sebi posušeno snov rastlinskega izvora. Tudi ta snov je bila poslana v analizo in v kolikor se z njo ugotovi, da gre za prepovedano drogo, bo z odločbo izrečena sankcija za prekršek.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Policisti so na regionalni cesti Stahovica–Kamniška Bistrica obravnavali prometno nesrečo, do katere je prišlo zaradi neupoštevanja pravil za smer in stran vožnje, in sicer neznanega voznika, z neznanim vozilom, bele barve, ki je s kraja odpeljal in oškodovancu ni nudil svojih podatkov. Policisti nadaljujemo z zbiranjem obvestil. Sledi ustrezen ukrep.

Prometno-preventivna akcija »Za varno pot v šolo«

Prometno-preventivna akcija »Za varno pot v šolo«Kot so zapisali komandir Policijske postaje Kamnik Aleksander Perklič in policisti Policijske postaje Kamnik, prihaja čas, ko se bodo otroci in ostali šolniki vrnili v šolske klopi. Za nekatere izmed njih bo to prvič, za druge, po daljših počitnicah in običajni sproščenosti, pa ponovna vključitev v ustaljene šolske ritme. Začetek šolskega leta je tako čas, ki vsem udeležencem v cestnem prometu predstavlja varnostni izziv. Še posebej otrokom kot najbolj ranljivim skupinam. Njim je potrebno nameniti posebno pozornost in skrb ter jih kar se da dobro pripraviti na udeležbo v prometu.

Z aktivnim zavedanjem je potrebno ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost drugih. Zato je v tem obdobju pomembno, da »skupini prihodnosti« namenimo vso potrebno pozornost, pomoč, skrb in razumevanje, ko bodo na šolski poti, predvsem pa jim moramo biti ostali udeleženci cestnega prometa za vzor in zled.

Na Policijski postaji Kamnik se slednjega dobro zavedamo, zato bomo v luči boljše varnosti času med 1. septembrom in 9. septembrom 2016 na izpostavljenih mestih okrepili prisotnost policistov in izvajali tako prometno-preventivno akcijo ob »začetku šolskega leta« kot tudi represivne ukrepe zoper, kršitelje prometnih predpisov. V sklopu tega bomo nadaljevali z dobro prakso zadnjih let in bomo povezane aktivnosti v občini Kamnik in Komenda izvajali v sodelovanju s šolami, lokalno skupnostjo, prostovoljci, združenjem šoferjev in avtomehanikov, AMD, društvi upokojencev, zavarovalnic, zainteresiranimi podjetji ter ne nazadnje starši otrok. Pri projektu imajo posebno tradicionalno in aktivno vlogo tudi člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kamnik in Komenda.

Vsi našteti bodo v letošnjem šolskem letu skrbeli za varnost otrok na poti v šolo in iz nje. Vsem prostovoljcem pa se že v naprej zahvaljujemo za njihovo pripravljenost, trud in požrtvovalnost, ki ga bodo s svojo prisotnostjo izkazali v cestnem prometu ter s tem pripomogli k večji varnosti.

»VOZNIKE OPOZARJAMO NA PRISOTNOST OTROK V PROMETU TER NA NEVARNOSTI, KOT SO PREČKANJE CESTE NA NEVARNEJŠIH ODSEKIH, HOJO OTROK PO PLOČNIKIH IN OB VOZIŠČU. ŠE POSEBEJ PA OPOZARJAMO NA HITROST VOŽNJE, ZLASTI V BLIŽINI ŠOL OZIROMA MEST, KJER OTROCI PREČKAJO VOZIŠČE, HODIJO OB CESTI. PROSIMO, DA VOZNIKI UPOŠTEVAJO CESTNO-PROMETNE PREDPISE IN NAVODILA PROSTOVOLJCEV«.

Za boljšo varnost otrok staršem priporočamo, da čim več časa namenite prometno varnostni vzgoji. Preverite, kaj v prometu vaši otroci znajo in zmorejo. Poučite in opozorite jih na nevarnosti. Predvsem na to, kaj je prav in kaj ne. Slednje naj ne bo samo na šolski poti, ampak tudi v prostem času. Pri prevozu otrok v vozilih dosledno uporabljajte za to namenjene pripomočke in varnostne pasove. Vozite jih v ustreznih sedežih, predvsem pa jih ne vozite na prednjih sedežih, razen če to dopušča zakonodaja. Tudi sami se v vozilu vedno pripnite! Ne pozabite: NAJBOLJŠA VZGOJA JE VEDNO VAŠ LASTEN VZGLED! Ravno tako voznikom priporočamo, da ste v prometu bolj pozorni na otroke in njihovo nepredvidljivosti in temu prilagodite način svoje vožnje. Še posebej je potrebno biti pozoren v bližini vrtcev in šol ter tam, kjer se morebiti igrajo otroci – ulice, parkirišča…

Vsem prvošolčkom, njihovim staršem in ostalim udeležencem v prometu pa želimo srečno in varno pot v šolo.


<< Nazaj | Novice