Mali grad

T e D n i (K) Občine

29.08.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Na območju mestnega jedra so potekala nujna sanacijska dela, katera je izvajalo podjetje Razpoka d.o.o. Poškodbe oziroma razpoke na asfaltni prevleki so bile poškodovane do te mere, da je bilo nujno potrebno izvesti sanacijo, ki bo preprečevala nadaljnje poškodbe asfalta in morebitne vremenske vplive, predvsem v zimskih razmerah.

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V petek, 26. avgusta je bil objavljen javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2011, in sicer za naslednje ukrepe:

Javni razpis ter razpisni obrazci so objavljeni na spletni strani Občine Kamnik. Rok za oddajo vlog je 30. september 2011.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu pripravljal osnutek besedila sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik. Gre za splošni akt, ki podrobneje ureja pristojnosti in način delovanja občinskega sveta. Predlagatelj sprememb in dopolnitev poslovnika je sicer Statutarno - pravna komisija, ki pri svojem delu lahko uporabi tudi pomoč občinskih strokovnih služb.

V preteklem tednu je bilo  izdano tudi dovoljenje za najem javne površine za postavitev stojnice zaradi zbiranja podpisov v podporo referendumu o družinskem zakoniku, za katerega je zaprosila Civilna iniciativa za družino in pravice otrok. Zbiranje podpisov se bo začelo v četrtek, 1. septembra, potekalo pa bo pred upravno enoto in sicer v času njenih uradnih ur.

Opomnik za vse lastnike spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov: razpisni rok za dodelitev finančnih sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov v občini Kamnik (fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva) se zaključi 2. septembra 2011, ob 12. uri.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu smo na oddelku pospešeno pripravljali gradivo za prvo jesensko sejo občinskega sveta. Ob dejstvu, da se prebivalstvo v občini hitro stara, strokovna služba skupaj s predstavniki Zavoda Oreli pripravlja celovito informacijo in vse dosedanje aktivnosti, ki se vršijo v okviru projekta »Razvoj podpornih sistemov za varstvo starejših občanov Občine Kamnik«. Ob tem bo predstavljena tudi vizija oziroma usmeritev, kako s tem projektom nadaljevati v prihodnjih letih, kakšna bi bila vloga občine in na drugi strani Zavoda Oreli, ki bi storitev za naše občane opravljal popolnoma brezplačno.

Na objektu Plečnikova železniška postaja smo si skupaj s predstavniki Centra za socialno delo Kamnik ogledali prostore za morebitno odprtje dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem zdravju. V tem tednu se bo pričela sanacija dotrajane strehe na tem objektu, prav tako bodo narejeni popisi del za najnujnejša popravila v notranjosti zgradbe.

Vloge za osnovno zdravstveno zavarovanje in enkratne denarne pomoči se rešujejo tekoče.

Zaradi vse večje revščine, je občina v preteklem tednu izdala soglasje za dva nova brezdomca, ki jima bo v celoti plačevala nastanitvene stroške, prav tako pa jima bo nudena strokovna pomoč s strani Centra za socialno delo.

Na področju športa se je v petek, 19. avgusta zaključil Razpis za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov po krajevnih skupnostih. Na razpis je bilo pravočasno oddanih osem vlog. V ponedeljek, 22. avgusta je potekal sestanek na temo izdelave projektne dokumentacije IZ in PGD za dograditev in nadgradnjo objekta na Stadionu Prijateljstva v Mekinjah. Zaradi obnove evidence, Razvida športnih objektov so se v tednu od 22. do 26. avgusta 2011 zbirali in ažurirali podatki o športnih objektih v Občini Kamnik.


<< Nazaj | Novice