Mali grad

T e D n i (K) Občine

29.01.2018

 

Oddelek za družbene dejavnosti

T e D n i (K) ObčineŽupan Marjan Šarec se je v torek, 23. januarja 2018, skupaj z vodjo Oddelka za družbene dejavnosti Tino Trček, vodjo kabineta župana Janjo Zorman Macura in višjo svetovalko za področje družbenih dejavnosti Katarino Vegel v sejni sobi Občine Kamnik srečal z duhovniki kamniške dekanije, ki svoje pastoralno delo opravljajo na območju naše občine. Srečanje je bilo sproščeno, pogovor pa je tekel o minulem delu občinske uprave in prihodnjih načrtih

Župan Marjan Šarec se je duhovnikom zahvalil za sodelovanje in za njihovo gospodarno delo, saj morajo z relativno malo javnega denarja opraviti veliko dela pri obnovi in vzdrževanju številnih sakralnih objektov. Duhovniki so bili tudi seznanjeni, da bo v prvi polovici februarja objavljen javni razpis za sofinanciranje sakralnih objektov v tem letu.

V sredo, 24. januarja 2018, so se predstavniki Oddelka udeležili skupnega srečanja na temo vključevanja mladih na lokalni ravni Rastimo skupaj: vključujemo lokalno, ki ga je organiziral Mladinski svet Slovenije skupaj z Uradom Republike Slovenije za mladino v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dogodka so se udeležili predstavniki lokalnih skupnosti na področju mladine, predstavniki mladinskih centrov, mladinskih svetov in predstavniki drugih akterjev, ki delujejo na področju razvoja mladinskega dela. Sam namen dogodka je bilo druženje, medsebojno informiranje in predstavitev dobrih praks. Več informacij je dostopnih na spletni povezavi: http://mlad.si/2018/01/rastimo-skupaj-vkljucujemo-lokalno-2/.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik je v preteklem tednu objavila Javni poziv k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta občine Kamnik št. 2. Občina tako z omenjenim pozivom vso zainteresirano javnost poziva, da do vključno ponedeljka, 26. februarja 2018, poda pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, za spremembo prostorskih izvedbenih pogojev ali druge spremembe OPN-ja. Občina bo osnutek sprememb in dopolnitev OPN št. 2 pripravila na podlagi veljavne zakonodaje, to je prikaza stanja prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, razvojnega programa, lastnih razvojnih potreb in izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb. Vloga z navodili je dostopna na uradni spletni strani Občine Kamnik na povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt in na vložišču Občine. Vlogo lahko vsi zainteresirani oddajo na vložišču Občine Kamnik, pošljejo po pošti na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali pa pošljejo po elektronski pošti: obcina@kamnik.si.  

Pobude je možno podati za spremembe namembnosti zemljišč in za spremembo določil veljavnega odloka OPN in njegove grafične priloge. Zainteresirani se lahko za potrebne dodatne informacije zglasijo v prostorih Občine Kamnik na Oddelku za urejanje prostora v času uradnih ur oziroma pokličejo na telefonski številki 01 831 81 18 ali 01 831 82 46.

Na podlagi priporočil Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, morajo biti vse pobude vložene na priloženem obrazcu, zato je Oddelek za urejanje prostora v preteklem tednu pozval vse občanke in občane, ki so podali vlogo za spremembo OPN od sprejema OPN do preteklega tedna, da na priporočenem obrazcu dopolnijo svojo vlogo z zahtevanimi prilogami.

Pobude, ki bodo prispele po 26. februarju 2018 v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN ne bodo obravnavane.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik je v ponedeljek, 22. 1. 2018, organizirala sestanek glede možnosti skupne kandidature več občin na javnem razpisu za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, ki ga bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo predvidoma februarja 2018. Poleg Občine Kamnik so se sestanka udeležili predstavniki občin Lukovica, Mengeš, Tržič, Komenda, Dobrova - Polhov Gradec ter Šmartno pri Litiji, v katerih obstaja interes za energetsko prenovo javne infrastrukture. Osrednja tema srečanja je bila predstavitev zgoraj navedenega javnega razpisa, ki kot enega izmed  ključnih pogojev za dodelitev nepovratnih sredstev predvideva ustrezno velikosti operacije, ki mora presegati 750.000 evrov brez DDV. Omenjeni pogoj nalaga občinam, ki ne razpolagajo z večjim številom objektov, potrebnih energetske sanacije, oblikovanje konzorcija za skupno prijavo na omenjeni razpis. Predstavniki občin so srečanje sklenili z ugotovitvijo, da je potencialnih objektov za skupno prijavo kar nekaj, zato bodo nadaljevali z aktivnostmi za oblikovanje konzorcija za skupno prijavo.

Dne 23. 1. 2018 je bilo na Portalu javnih naročil in na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo male vrednosti za »Urejanje zelenih površin za leti 2018 in 2019«. Ponudniki lahko oddajo ponudbe do srede, 7. 2. 2018.

Dne 19. 1. 2018 je bilo na Portalu javnih naročil in na uradni spletni strani Občine Kamnik objavljeno javno naročilo, ki se oddajo po odprtem postopku, za »Izgradnjo sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini«. Ponudniki lahko oddajo ponudbe do petka, 16. 2. 2018.

Občina Kamnik je izdala Odločitev o oddaji javnega naročila za javno naročilo »Sanacija kanalizacije in vodovoda na Žebljarski poti«. Odločitev je v prejšnjem tednu postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku LAVACO d.o.o. iz Ljubljane. Ta bo z deli začel, ko bodo to dopuščale vremenske razmere, in sicer po 15. 3. 2018, dela pa bodo potekala usklajeno z izgradnjo optičnega omrežja na tem območju.

Občina Kamnik je izdala Odločitev o oddaji javnega naročila tudi za javno naročilo »Sanacija kanalizacije in vodovoda na Levstikovi ulic«. Odločitev je, prav tako v prejšnjem tednu, postala pravnomočna, tako da se naročilo odda najugodnejšemu ponudniku EURO GRAD d.o.o. v partnerstvu s podjetjem MAGG d.o.o. iz Ljubljane. Dela se bodo začela izvajati, ko bodo to dopuščale vremenske razmere, in sicer po 15. 3. 2018 ter bodo potekala usklajeno z izgradnjo optičnega omrežja na tem območju.

Policijska postaja Kamnik

ALKOHOLIZIRAN VOZNIK NA PEROVEM

Na Perovem so policisti ustavili voznik, ki je imel 0,61mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Zoper voznika bo podan predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

VLOM V LOKAL PIŠEK V ŠMARCI  

V Šmarci je neznani storilec preko noči pristopil do vhodnih vrat lokala ter z neznanim predmetom na vzvod prišel v notranjost lokala, kjer je vzel cigarete in menjalni denar. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

SPUŠČENI PSI V MOSTAH

Policisti smo bili obveščeni, da se po naselju Moste prosto sprehajajo psi brez nadzora lastnika. Ugotovljeno je bilo, da se štirje psi potepajo in niso ustrezno zavarovani. S pomočjo čipa posamičnega psa so bili ugotovljeni lastniki psov. Lastnikom smo izdali plačilne naloge zaradi kršitve Zakona o zaščiti živali.

SPOR MED MAMO IN HČERKO

V Komendi so policisti obravnavali spor med mamo in hčerko. Eni od udeleženk spora je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

TATVINA TABLIC  

Policisti smo obravnavali tatvino registrskih tablic na območju Ljubljane. Neznani storilec je v dnevnem času iz parkiranega vozila odtujil obe registrski tablici in lastnika oškodoval za približno 40 evrov. Sledi odstop kazenske ovadbe na pristojno policijsko postajo. 

POŠKODOVANJE VOZILA V QLANDIJI  

V garažni hiši Qlandija je neznani storilec z neznanim predmetom poškodoval parkirano osebno vozilo in lastnico oškodoval za približno 100 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA NA LJUBLJANSKI CESTI

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na Ljubljanski cesti, kjer voznica ni prilagodila hitrosti vožnje razmeram na cesti, zaradi česar je trčila v odbojno ograjo. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

NAJDEN BANKOVEC NA BANKOMATU  

Na policijsko postajo se je zglasila občanka in prinesla bankovec, ki ga je našla na bankomatu pri trgovini Tuš na Perovem. Napisan je bil zapisnik o najdenih predmetih, lastnica oziroma lastnik bankovca pa se lahko zglasi na Policijski postaji Kamnik, kjer ga lahko tudi prevzame.

TATVINA DENARNICE

Na policijsko postajo se je zglasila občanka in prijavila tatvino denarnice z vsebino. Ugotovljeno je bilo, da se je oškodovanka nahajala v kitajski restavraciji v Mostah, ko ji je neznani storilec iz torbice odtujil platneno denarnico z vsebino in jo oškodoval. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

SMRTNA GORSKA NESREČA POD TURSKO GORO  

Policisti smo bili obveščeni gorski nesreči, in sicer je planincu na prečenju od Turskega žleba v smeri Turske Gore zdrsnilo. Padel je na južno stran gore in se pri tem smrtno ponesrečil. Aktivirana je bila dežurna posadka Slovenske vojske, reševalec letalec GRS Kamnik in zdravnik. Pokojni je bil s helikopterjem prepeljan v dolino. Ker je bila tuja krivda izključena, bomo policisti o dogodku napisali poročilo na Okrožno državno tožilstvo.

ZASEG PREPOVEDANE DROGE V KAMNIKU

V Šmarci smo občanu zasegli cigaretni ogorek z neznano zeleno-rjavo posušeno snovjo, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Po izvedeni analizi sledi ustrezen ukrep.


<< Nazaj | Novice