Mali grad

T e D n i (K) Občine

28.12.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

ODSEK 3: vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z deli na območju ob Arboretumu v Volčjem Potoku. V začetku tedna je potekalo polaganje grobega asfalta, debeline 9 centimetrov. Sledilo je polaganje finega asfalta, debeline 4 centimetrov. Zaključili so tudi z asfaltiranjem pločnikov.

Občanom in občankam ob trasi izgradnje ter ob obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost, ki so jo izkazali v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z gradnjo in priključitvijo črpališča Č3 pod osnovno šolo Tunjice. Na več odsekih je potekalo čiščenje terena po končani gradnji, s povrnitvijo zemljišč v prvotno stanje.

2. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec del je nadaljeval z deli ob strugi Nevljice. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300. Trenutno je položene približno 900 metrov kanalizacije. Nadaljevanje del je predvideno po novem letu 11. januarja 2016.

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške proti Srednji vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 ter vodovod DN 150. Trenutno je položenih približno 700 metrov vodov. V prihodnjem tednu je predvideno nadaljevanje del na območju Srednje vasi.

Vaseno

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Vasena proti Šmartnem v Tuhinju. Trenutno je položenih približno 400 metrov vodov. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 ter vodovod DN 150. Nadaljevanje del je predvideno po novem letu 11. januarja 2016.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na podlagi javnega razpisa za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb, ki je bil objavljen na uradni strani Občine Kamnik 27. 11. 2015, smo za prodajo nepremičnin na Tučni, to je parc. št. 24/1, stavbišče v izmeri 65 m2 in parc.št. 24/2, dvorišče v izmeri 183 m2, obe k.o. 1896 Tučna, prejeli dve ponudbi. Pogodbo smo sklenili, in tudi že prejeli kupnino, s ponudnikom, ki je ponudil višjo kupnino, to je 15.011 evrov +2-odstotni davek na promet nepremičnin.

Na Oddelku smo sklenili še nekaj pogodb za odkup zemljišč, ki so v cestah in so v lasti fizičnih oseb.

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina se je tudi letos prijavila na javni razpis Zavoda RS za zaposlovanje za zaposlitev brezposelnih oseb preko javnih del. Pripravili smo ponudbo za zasedbo desetih delovnih mest,  in sicer za urejanje in čiščenje javnih površin.

Začeli smo s pripravljanjem popravkov pravilnikov za dodeljevanje sredstev za kulturne in mladinske programe in projekte. Revizija, izvedena v tekočem letu, je namreč pokazala, da je potrebno posamezna določila pravilnikov uskladiti z veljavno zakonodajo, kar je potrebno storiti še pred objavo razpisov za dodelitev sredstev v letu 2016.

Na Oddelku smo nadaljevali z opravljanjem tekočih del, s strani javnih zavodov smo prejeli še zadnje zahtevke za povračila sredstev, nanašajoča se na materialne stroške in druge zakonske ter pogodbene obveznosti Občine, vlogo za sklenitev pogodbe za sofinanciranje predšolske vzgoje z zasebnim vrtcem in podobno.

V torek, 22. decembra 2015, se je na Glavnem trgu odvijal tradicionalni novoletni bazar Vrtca Antona Medveda Kamnik, ki sta se ga udeležila tudi župan Marjan Šarec in v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar. Vzgojiteljice so skupaj z otroci pripravile zanimiv, praznično obarvan program, prisotne pa sta obiskala tudi Damjana Golavšek in Dedek Mraz. Stojnice so se šibile pod domiselno in lepo pripravljenimi izdelki, ki so jih nato navdušeni obiskovalci skupaj s prijetnim predprazničnim vzdušjem ponesli v svoje domove.

Predstavnica Oddelka se je skupaj z županom Marjanom Šarcem udeležila novoletne prireditve na Osnovni šoli 27. julij. Otroci so skupaj z ravnateljico Jasno Lampe in zaposlenimi pripravili pester program, ki je bil nagrajen z obiskom tretjega dobrega moža in darili za otroke, ki so se jih nadvse razveselili. Na šoli pa niso pozabili niti na državni praznik, ki so ga že ob samem začetku programa obeležili s slovensko himno in predstavitvijo naravnih lepot naše dežele.

V četrtek, 24. decembra 2015, se je v CIRIUS-u Kamnik odvijala noveltna prireditev, ki se jo je v imenu Občine Kamnik udeležil podžupan Matej Slapar. Otroci so se s prijetno in poučno igrico spomnili tudi na državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, s pesmijo pa so nas popeljali v praznični čas.

Zbrane sta ob tej priložnosti nagovorila podžupan Matej Slapar in direktor CIRIUS-a Kamnik Goran Pavlič in vsem zaželela lep zaključek novega leta ter uspešno in predvsem zdravo leto 2016.

V soboto, 26. 12. 2015, smo v Šmarci slovesno obeležili Dan samostojnosti in enotnosti. Dogodek so pripravili Društvo Demos na Kamniškem, Društvo general Maister, Krajevna skupnost Šmarca in Območni odbor združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Kamnik-Komenda. Zbrane v nabito polni dvorani Doma krajanov Šmarce sta pozdravila župan Marjan Šarec in predsednik Krajevne skupnosti Šmarca Matjaž Šporar, slavnostni govornik pa je bil poslanec v osamosvojitveni skupščini RS v letih 1990-1992 Jože Berlec.

Dodana vrednost slovesnosti je bil izredno bogat kulturni program. Več od dogajanju si lahko preberete na spletni strani Društva Demos na Kamniškem. Tam je objavljen tudi govor, ki ga je za to priložnost pripravil gospod Jože Berlec.

Oddelek za urejanje prostora

Vse občanke in občane, ki že imajo izdana Potrdila o namenski rabi in Lokacijske informacije za gradnjo ter Potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice Občine, na tem mestu obveščamo, da s sprejemom OPN, prej navedene listine ne veljajo več. Občanke in občani, ki potrebujejo Potrdila o namenski rabi in Lokacijske informacije za gradnjo ter Potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice Občine, morajo vloge ponovno vložiti na elektronski naslov obcina@kamnik.si ali na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Vsi obrazci pa so dostopni na elektronskem naslovu http://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora intenzivno pripravljali podatke za odmero nadomestila za stavbna zemljišča za leto 2016. Ponovno pozivamo, da morajo vsi lastniki nepremičnin, katerih se spreminjajo podatki, ki vplivajo na odmero nadomestila spremembo javiti na Občino Kamnik. Spremembo lahko javijo na obrazcu, ki je dostopen na elektronskem naslovu http://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu na internetnem naslovu www.geoprostor.net/piso omogočil vsem zainteresiranim, da si sami lahko izračunajo informativno vrednost komunalnega prispevka za predvideno gradnjo.

Oddelek za razvoj in investicije

Objavljen je Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov naslednjih prednostnih osi:

Prvi rok oddaje prijav je 12. 2. 2016. Za celotno obdobje (2014 – 2020) je na razpolago 44.988.355 evrov. Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi: http://84.39.218.252/si2/javni-razpis/.

V Ljubljani je pred trgovsko hišo Maxi  med 11. in 13. decembrom potekal predpraznični rokodelski sejem na katerem je sodelovalo 16 rokodelcev iz Srca Slovenije. Predstavili so se na prazničnih stojnicah z lesenimi izdelki, keramiko, polstenimi izdelki iz filca, unikatnimi izdelki iz tekstila, torbicami, copati, nakitom, voščilnicami in zeliščnimi izdelki. Med drugim so se predstavili tudi unikatni izdelki iz kamniške Reciklarnice.

V Slovenskem etnografskem muzeju je v torek, 16. decembra 2015, potekalo odprtje razstave Jaslice slovenskih rokodelcev. Razstavo si lahko ogledate vse do 17. januarja 2016. Srce Slovenije predstavlja rezbarsko delo Marijana Vrhovnika, člana rezbarske skupine TD Kanja Trzin. Iz orehove korenine je izklesal kar 118 figur.

Policijska postaja Kamnik

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poklicani v stanovanjsko hišo v Komendi, kjer je neznani storilec izkoristil odsotnost domačih in iz odklenjene stanovanjske hiše odtujil več kosov zlatnine v skupni vrednosti 2.200 evrov ter odšel neznano kam. Policisti bodo po zbranih obvestilih na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila v križišču Pri Kralju v Mostah pri Komendi. V prometni nesreči je neznani voznik tovornega vozila pri nepravilnem premiku z vozilom trčil v levo vzvratno ogledalo vozila udeleženca in s kraja odpeljal. Policisti so z zbiranjem obvestil prišli do informacije o registrskih tablicah povzročitelja in bodo po opravljenih razgovorih zoper povzročitelja ustrezno ukrepali.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili obravnavali prometno nesrečo v Šmarci. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je do nesreče prišlo zaradi nepravilne strani in smeri vožnje povzročitelja. Eden od udeležencev je v prometni nesreči utrpel lahke telesne poškodbe. Policisti bodo zoper povzročitelja izdali plačilni nalog.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali prometno nesrečo na Ljubljanski cesti v Kamniku. V prometni nesreči je voznik osebnega avtomobila trčil v pešca, ki je pravilno prečkal vozišče na prehodu za pešce. Pešec je utrpel lažje telesne poškodbe in je sam iskal zdravniško pomoč. Zoper povzročitelja bo izdan plačilni nalog.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali vlom v trgovino v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec razbil steklo na vhodnih vratih v trgovino in iz notranjosti odtujil dnevni izkupiček ter večjo količino cigaret. Pri tem je nastala materialna škoda za približno 9.000 evrov. Policisti bodo napisali kazensko ovadbo na tožilstvo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani v stanovanjski blok v Kamniku, kjer enega od stanovalcev motila glasna glasba drugega stanovalca. Policisti so z obema opravili razgovor.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani k bencinskemu servisu v Komendi, kjer je neznani storilec preko noči na vzvod poskušal vlomiti skozi vhodna vrata skladišča bencinskega servisa, vendar je nato od dejanja odstopil in s kraja odšel. Pri tem je poškodoval vhodna in s tem povzročil za 700 evrov materialne škode. Sledi kazenska ovadba na tožilstvo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani pred stanovanjsko hišo v Kamniku, kjer je voznik tovornega vozila trčil v vrtno ograjo pred hišo in nato s kraja odpeljal. Ker policisti razpolagajo s podatkom o registrskih tablicah tovornega vozila, bodo z njim opravili razgovor in ustrezno ukrepali.

Policisti so obravnavali tatvino osebnega avtomobila s parkirišča v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec tekom tedna z javnega parkirišča v Kamniku odtujil osebni avtomobil znamke Volkswagen Touran in s tem lastnika oškodoval za približno 4.000 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

Policisti so bili poslani v gostinski lokal v Kamniku, kjer je bilo z razgovori ugotovljeno, da je neznani storilec preplezal ograjo lokala in prišel do skladišča iz katerega je odtujil nekaj zabojev piva. S tem je gostinski lokal oškodoval za približno 200 evrov. Sledi kazenska ovadba.

Sem zvezda ... NE mečem petard!

Policisti vsako leto obravnavajo množično uporabo petard in drugih pirotehničnih izdelkov. Medtem, ko je takšno početje določenim posameznikom in skupinam v zabavo, je za večino ljudi neprijetno in pomeni svojevrstno nasilje nad njimi. Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroča telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči in drugo), vznemirja ljudi in živali ter onesnažuje okolje.

V zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS 35/2008) je na področju pirotehničnih izdelkov kot najpomembnejše zapisana prepoved prodaje, posesti in uporabe ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči).

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 1 in 2 dovoljena tudi fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do 2. januarja.

Vendar tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi.

Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je predvidena globa od 400 do 1.200 evrov.

Uporaba pirotehničnih izdelkov vsem ni všeč, še posebej starejšim ljudem in bolnikom. Zato pirotehnične izdelke, če jih že uporabljajte, uporabljajte tako, da bo uporaba varna in čim manj moteča za okolico! Pri tem tudi ne smemo pozabiti na živali, ker mnoge preživljajo hud stres, še posebej ob objestni uporabi in dejstvu, da se nimajo kam umakniti.

S skupnimi prizadevanji se je mogoče izogniti marsikateri nevarnosti in usodni posledici zato pozivamo vse, predvsem pa starše, skrbnike, učitelje, vzgojitelje, da s svojim lastnim zgledom in opozarjanjem na nevarnosti in hude posledice, pripomorejo k preprečevanji in zmanjševanju uporabe petard in drugih pirotehničnih izdelkov.

Naj zaključimo opozorilo z vprašanjem, katerega odgovor je znan:  »ALI SO OSLEPITVE, OPEČENI IN POŠKODOVANI PRSTI, PRESTRAŠENI IN RAZBURJENI SOSEDI, UBOGE PRESTRAŠENE ŽIVALI IN POVZROČENA ŠKODA VREDNI POKA PETARDE?«


<< Nazaj | Novice