Mali grad

T e D n i (K) Občine

28.07.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik - vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je Komunalno podjetje Kamnik d.d. nadaljevalo z izgradnjo vodovoda Šmarca (Duplica) – Volčji Potok (I. faza) v okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v občini Kamnik.

Gradbena dela je izvajalo na odseku od Arboretuma Volčji Potok do odcepa za Golf Arboretum. Izvajalec je položil približno 600 metrov cevi do objekta Volčji Potok 14 do Volčji Potok 21 s čimer močno prehiteva terminski plan.

V naslednjem tednu je predvideno nadaljevanje del od VP 21 proti Radomeljski cesti ter priprava cestišča za asfaltiranje. Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Izgradnja kanalizacije proti Tunjicam se je začela. Izvajalec SGP Graditelj je začel z izgradnjo na Levstikovi ulici, zaradi katere prihaja do delne in občasne popolne zapore ceste. Predhodno je izvedel zakoličbo obstoječih komunalnih vodov ter traso predvidene kanalizacije. Izvajalec je izvedel priklop na obstoječo betonsko kanalizacijo Φ500.

V tem tednu bo nadaljeval z izgradnjo na Levstikovi ulici ter začel z deli na Tunjiški cesti, zaradi česar je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Izgradnja kanalizacije v Stranjah se je začela. Območje od »stranjskega« mosta navzgor izvaja Gorenjska gradbena družba d.d. spodnji del pa Komunalno podjetje Kamnik d.d..

Gorenjska gradbena družba je začela z deli na območju Zagorice, medtem ko je Komunalno podjetje Kamnik začelo z deli na območju Graditelja. V prihodnjem tednu je predvideno nadaljevanje gradnje na obeh območjih. Zaradi gradnje bo lokalno moten promet. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je s Kulturnim društvom Priden možic sklenila najemno pogodbo, s katero je za čas od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2014 oddala naslednje javne površine/dele le-teh: del Šutne od rojstne hiše Rudolfa Maistra do Glavnega trga, Trg svobode, vrt za kavarno Veronika, Park Evropa in parkirišče pred omenjenim parkom, pobočja Malega gradu, Trg talcev ter Kršmančev park, in sicer za organizacijo in izvedbo Poletnega festivala oziroma Kamfesta (8. 8. 2014-17. 8. 2104) ter Kamfest-a po Kamfestu. Z najemnikom je bilo med drugim dogovorjeno, da bo pri uporabi zgoraj navedenih javnih površin upošteval predpise s področja javnega zbiranja in bo s primerno skrbnostjo poskrbel za ustrezno varnost vseh obiskovalcev omenjenih festivalov, obenem pa  bo zagotovil čiščenje in redno vzdrževanje najetih javnih površin ter vseskozi omogočal varen prehod pešcev ter pretok prometa po njih.

V preteklem tednu se je zopet povečalo povpraševanje po zakupu občinskih vrtičkov. Vse zainteresirane občane obveščamo, da so trenutno vsi občinski vrtički oddani. V kolikor pa ste zainteresirani za zakup morebitnih odpovedanih vrtičkov vam svetujemo, da vložite vlogo za najem javne površine, s katero boste uvrščeni na čakalno listo. Omenjeno vlogo dobite na vložišču Občine Kamnik (na naslovu Glavni trg 24, Kamnik) ter na spletni strani Občine Kamnik. Prosimo vas, da v vlogi jasno zapišete želeno lokacijo zakupa ter okvirno velikost vrtička. Izpolnjeno vlogo lahko vložite na vložišču ali jo pošljete na elektronski naslov obcina@kamnik.si.  

Oddelek za družbene dejavnosti

Dne 24. 7. 2014 je bil na Osnovni šolo Marije Vere kvalitativni prevzem del na sanitarijah za dečke in za deklice. Pri opravljenem pregledu so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti, ki morajo biti odpravljene do 12. 8. 2014.

V tem tednu so se nadaljevala dela v kleti Osnovne šole 27. julij Kamnik, kjer se na hodniku polagajo ploščice, prav tako v prostorih, kjer je potekala sanacija zaradi strupene plesni.

Nadaljujejo se dela v zvezi z energetsko sanacijo Podružnične šole Nevlje. Kamniti cokel objekta je odstranjen in izvedena je hidroizolacija objekta z novimi obrobami. Obstoječa meteorna kanalizacija bo prestavljena, vključno s prestavitvijo peskolovov in strelovodnih naprav. Dela potekajo v skladu s terminskim planom in bodo zaključena v pogodbeno določenem roku.  

S strani vzdrževalcev športnih igrišč po krajevnih skupnostih smo prejeli podpisane pogodbe, na podlagi katerih bodo le-ti prejeli občinska sredstva za vzdrževanje igrišč (Špitalič, Srednja vas, Vrhpolje, Podgorje, TuhinJ,…). V ta namen je bilo letos zagotovljenih 8.000 evrov.

Vsi prijavitelji, ki so oddali vloge za najem telovadnic za naslednje šolsko leto, bodo s strani šol, ki so upravljavci telovadnic, obveščeni o dodeljenih terminih.

Zaradi slabega vremena je letos zaznati slab obisk bazenskega kompleksa Pod skalco, kar pomeni, da bo morala Občina zagotoviti dodatna sredstva in kriti izpad dohodka od prodaje kart in stroška ogrevanja vode (voda konstantno ogreta na 25 °C). V sklad za pokriti bazen, ki ga je letos predlagala občinska uprava, je bilo prenesenih 75.000 evrov, do konca leta se bo tako v skladu nabralo 150.000 evrov. 

Dela na stadionu Prijateljstva v Mekinjah se počasi zaključujejo. Kljub nasprotovanju nekaterih svetnikov v občinskem svetu in delu športne sfere, je občinska uprava uspešno zaključila  gradnjo nove atletske steze, katere so se zelo razveselili športniki in občani, ki jo vsakodnevno uporabljajo. Nova, moderna steza je brezplačna za vse, spoštovati pa je potrebno hišni red uporabe, ki je dosegljiv na objektu.

Večnamenski objekt na stadionu Prijateljstva v Mekinjah je tik pred zaključkom te faze, trenutno se še ureja terasa in ograja na terasi, polaganje ploščic, ureja se okolica objekta. Objekt bo v celoti zaključen do začetka ligaških tekmovanj selekcij Nogometni klub Kamnik.

Tudi s  strani Lokostrelskega kluba Kamnik, ki sam ureja svoje vadbene površine, smo bili obveščeni, da čakajo ustrezna dovoljenje za postavitev nadstreška, s tem pa bodo imeli športniki možnost treniranja tudi v slabem vremenu.

Nadaljujejo se priprave na izvedbo sanacije spomenika NOB v Stebljevski gmajni.

Na Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance so bile oddane obrazložitve polletne realizacije postavk Oddelka za družbene dejavnosti.

S strani Centra za socialno delo Kamnik smo bili obveščeni, da je občan ostal brez strehe nad glavo, novo bivališče ima sedaj urejeno v Baru in Penzionu Kamrica, celotne stroške nastanitve pa bo krila Občina. Občina tako krije stroške nastanitve za tri naše občane.

Oddelek za urejanje prostora

V prejšnjem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora nadaljevali s postopki v zvezi s sprejemom Občinskega prostorskega načrta (OPN). V postopku pridobivanja končnih mnenj moramo od vseh nosilcev urejanja prostora pridobiti pozitivna mnenja. Zato smo se glede pobud in vsebine OPN prejšnji teden usklajevali s predstavniki Zavoda za gozdove, OE Ljubljana. Glavne točke usklajevanja so predstavljale pobude za poseganje na območje gozdov, predvsem pa na območje varovalnih gozdov. Varovalni gozdovi so gozdovi, ki varujejo zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdovi na strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni močnemu vetru, gozdovi, ki v hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje vode in zato varujejo zemljišča pred erozijo in plazovi, gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in plazovi ter gozdovi na zgornji meji gozdne vegetacije (Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom). Območja varovalnih gozdov so pogosto povezana tudi z drugimi režimi varovanja, največkrat z območji ohranjanja narave in erozijsko ogroženimi območji, zato je poseganja v takšna območja dovoljeno le izjemoma in seveda z določenimi pogoji. 

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali tatvino vrtnega senčnika izpred gostinskega lokala v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času iz vrta gostinskega lokala v Kamniku odtujil vrtni senčnik dimenzij 3x3 metre. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval približno 150 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino artiklov v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 47-letnica v eni izmed trgovin izvršila tatvino več prehrambnih artiklov. Pri dejanju jo je videl uslužbenec, ki jo je zadržal na kraju do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 47-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 23-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Kamnika zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča zapeljal na cestno bankino, kjer je nato izgubil nadzor nad vozilom in z vozilom trčil v drog javne razsvetljave. Vozilo je po prevračanju obstalo na obcestnem travniku. V prometni nesreči je 21-letni sopotnik utrpel telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC. V prometni nesreči je nastalo za približno 4.000 evrov materialne škode. 23-letnemu povzročitelju je bil zaradi kršitve cestno prometnih pravil izdan plačilni nalog.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 19-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bilo omenjenemu zasežen ročno zvit cigaretni zvitek, v katerem se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper navedenega kršitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v pomožni objekt v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času vlomil v pomožni objekt v Kamniku in iz notranjosti odtujil moško gorsko kolo in nekaj kosov električnega orodja. Z dejanjem je storilec povzročil za približno 500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek z 51-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1.02 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper navedenega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.


<< Nazaj | Novice