Mali grad

T e D n i (K) Občine

28.01.2013

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bila izdelana in oddana na AJPES letna poročila oziroma bilance za Enotni zakladniški račun občine Kamnik. V zaključni fazi je tudi letna inventura popisa osnovnih sredstev, s predlogom sklepa o odpisu neuporabne opreme.

V okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance, ki je v največji meri zadolžen za opravljanje finančno računovodskih opravil, ki so stalna in ponavljajoča, se število obdelanih dokumentov (računov in zahtevkov) v zadnjih letih bistveno povečuje. V letu 2012 je bilo obdelanih več kot 13.000 knjigovodskih listin oziroma dobrih 1000 več kot v letu 2011. Razlog za tolikšno povečanje je izplačilo transferov na področju predšolskega varstva in vzgoje (pomoči ob rojstvu otroka, subvencije otrokom, ki niso vključeni v vrtec), bistveno pa se je povečalo tudi število izdanih računov. Poleg navedenega je bilo zaključenih tudi 230 upravnih postopkov (odločbe o obratovalnih časih gostinskih lokalov, javni razpisi na področju kmetijstva).

Oddelek za družbene dejavnosti

Vezano na obnovo prostorov – ureditev Spominske sobe Rudolfa Maistra, ki bo upravljana in vodena s pedagoškim in muzejskim programom s strani Medobčinskega muzeja Kamnik, je za naslednjo sejo OS pripravljen Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik. Glede na to, da je ustanoviteljica zavoda Občina Kamnik, soustanoviteljici pa sta Občini Komenda in Trzin, morajo ta Odlok v enakem besedilu sprejeti vse tri občine.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Kamnik, je v sodelovanju z Občino Kamnik  v petek, 25. 1. 2013, organiziral koncert argentinskih, brazilskih in slovenskih pesmi s priznanim opernim pevcem, basbaritonistom, članom solističnega ansambla Opere SNG, Juanom Vasletom in pianistom Ivanom Vombergarjem, ki se je odvijal v prostorih Glasbene šole Kamnik.

Na spletni strani Občine Kamnik je objavljen razpis za sofinanciranje »mestnih godb v letu 2013«.

Odbor za kulturo, šport in mladino je na svoji 16. seji obravnaval gradivo za 20. sejo OS, in sicer Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik, Predlog Letnega programa športa v Občini Kamnik za leto 2013 in Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2013 – druga obravnava. Za vse tri točke je odbor mnenja, da so primerne za obravnavo in sprejem.

Z Zavodom Pristan, ki v občini Kamnik na podlagi koncesijske pogodbe izvaja storitev pomoč na domu, je bila podpisana letna pogodba. Zavod Pristan trenutno izvaja storitve po ceni, ki je bila sprejeta leta 2011. V letu 2012 in 2013 cena ostaja nespremenjena.

Občinski svet Občine Kamnik je na svoji 7. seji dne, 22. 6. 2011, sprejel naslednje sklepe o višini cen storitev:

Občina Kamnik te cene storitve za uporabnika sofinancira v višini 78,55 odstotka, kar pomeni:

V letošnjem letu je v proračunu za izvajanje storitve pomoči na domu zagotovljenih 168.000 evorv. Potreba po tovrstnih storitvah v občini narašča, trenutno se mesečno oskrbuje približno 40 uporabnikov. V proračunu je še dodatno zagotovljenih 9.216 evrov za odpravnini dveh delavk (upokojitev).

Z Zdravstvenim domom Domžale je bila v višini 13.000 evorv podpisana pogodba o izvajanju mamografskih pregledov, ki so za občanke naše občine brezplačni.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu je Oddelek za urejanje prostora izdajal potrdila o namenski rabi zemljišč za namen prometa z nepremičninami, več lokacijskih informacij za gradnjo in tudi več soglasij za odmike od parcel, katerih lastnik je Občina Kamnik.

Za določitev odmikov teh je bil opravljen tudi terenski ogled na več lokacijah.

Na podlagi prejetih vlog za 5 letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, smo izdali več odločb vlagateljem.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini denarnice v trgovini v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v trgovini izkoristil nepazljivost stranke in iz torbice, ki je bila na nakupovalnem vozičku, odtujil denarnico z vsebino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec z osebnim avtomobilom Opel Kadet natočil gorivo in s kraja odpeljal, ne da bi gorivo plačal. Podjetje je oškodoval za 200 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Iz zdravstvenega doma smo bili obveščeni o prometni nesreči. Ugotovljeno je bilo, da je bila voznica osebnega avtomobila tega dne v okolici Kamnika udeležena v prometni nesreči. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo ustrezno ukrepali.

Obveščeni smo bili o tatvini iz trgovine v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je varnostnik zadržal dve osebi, ki sta bili osumljeni tatvine artiklov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec z osebnim avtomobilom Honda črne barve natočil gorivo in s kraja odpeljal, ne da bi gorivo plačal. Podjetje je oškodoval za 30 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega avtomobila, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo, zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v vozilo moškega, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. V prometni nesreči sta bili dve osebi poškodovani. Kršitelju je bil, zaradi kršitve določil ZPrCP, izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v popoldanskem času na vzvod odprl garažna vrata stanovanjske hiše in prišel v notranjost. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec z osebnim avtomobilom Citroen AX natočil gorivo in s kraja odpeljal, ne da bi gorivo plačal. Podjetje je oškodoval za 170 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o pretepu v gostinskem lokalu v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je mlajši moški v lokalu udaril drugega gosta in ga poškodoval. Kršitelju je bil, zaradi kršitve javnega reda in miru, izdan plačilni nalog.

Na policijsko postajo je prišla oškodovanka in prijavila vlom v osebni avtomobil v okolici Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec v popoldanskem času vlomil v osebni avtomobil in odtujil torbico z vsebino. Torbica je bila kasneje najdena, vendar je storilec odtujil gotovino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice