Mali grad

T e D n i (K) Občine

27.08.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Plazu Žaga – Podstudenec izdelava IDZ

Oddelek za gospodarske javne službe je pri rednem ogledu problematike v občini Kamnik ugotovil, da je nanos materiala za zaščitno mrežo na plazu Podstudenec – Žaga potrebno odstraniti, saj bi lahko prišlo poškodovanja zaščitne ograje. V preteklem tednu je bil opravljen razgovor s ponudnikom izredno učinkovitih zaščitnih ograj pred drsenjem plazu, skal itd., ki bi na tem plazu lahko predstavljajo trajno rešitev, zato bo izdelana idejna zasnova rešitve.

Odvoz materiala plaz Sovinja peč – Podlom

Oddelek za gospodarske javne službe je pri rednem ogledu problematike v občini Kamnik ugotovil, da je nanos materiala na plazu Sovinja peč – Podlom potrebno odstraniti, saj posega na občinsko cesto. Na tem območju bo potrebno v prihodnje sanirate še najmanj dva plazova, ki sta posledica poplav in neurja iz septembra leta 2010.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Uprava RS za zaščito in reševanje je v četrtek, 23. 8. 2012, izdala sklep o izdelavi predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012. Člani občinske komisije bodo v prihodnjih dneh opravili ogled prizadetega terena ter evidentirali prizadete površine po katastrskih občinah. Po prejemu poročil s strani občin bo Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep o  izdelavi končne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše v letu 2012.

V petek, 24. 8. 2012, je bil objavljen javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2012, in sicer za naslednje ukrepe:

Javni razpis ter razpisni obrazci so objavljeni na občinski spletni strani. Rok za oddajo vlog je 28. 9. 2012.

V petek, 24. 8. 2012, je bil objavljen tudi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik, in sicer za naslednje ukrepe:

Javni razpis ter razpisni obrazci so objavljeni na občinski spletni strani. Rok za oddajo vlog je 28. 9. 2012.

Na Ministrstvo za finance oziroma AJPES je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2012 do 31. 7. 2012.

Ob rednih obveznostih (finančno-računovodska opravila, izdajanje soglasij za obratovanje gostinskih lokalov, stojnične prodaje) se je pripravljalo tudi gradivo za septembrsko sejo občinskega sveta, poleg tega pa so se izvajale tudi aktivnosti v zvezi s pripravo predloga rebalansa 2012 in proračuna za leto 2013.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu pripravljal obrazložitev za rebalans proračuna Občine Kamnik. Dejstvo je, da se splošno znana gospodarska situacija odraža tudi na planiranih prihodkih občinskega proračuna. Tako sta bili v letu 2012 neuspešni že dve javni zbiranji ponudb za prodajo nepremičnin.

Občina Kamnik bo na spletni strani Občine Kamnik v tem tednu ponovno objavila javni razpis za  prodajo nepremičnin, in sicer bo zbirala ponudbe za prodajo treh zazidljivih parcel v naselju Olševek, dveh garažnih boksov na Ljubljanski cesti 5D, delno zazidljivo, delno kmetijsko  zemljišče v naselju Vodice nad Kamnikom ter kompleks zazidljivega zemljišča s stanovanjskim objektom (ki je predviden za rušenje) na Trgu talcev v Kamniku. Več informacij o prodaji si lahko ogledate na spletni strani občine Kamnik.  

V preteklem tednu je bilo pripravljenih tudi več pogodb za najem javnih površin. V sredo, 27. 8. 2012 in 5. 9. 2012, bodo na Glavnem trgu potekale aktivnosti v okviru predvolilne kampanje Boruta Pahorja. Ob Športni dvorani v Kamniku bo še naprej mogoče kupiti falafel in ostale specialitete arabske kuhinje.

Občina v teh dneh tudi obnavlja neprofitni stanovanjski enoti, ki bosta v mesecu septembru 2012 predmet oddaje v najem – gre za enoti, ki bosta dodeljeni uvrščenima na seznam upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so oproščeni plačila varščine na listi A.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pripravljen je rebalans za leto 2012, kamor smo uvrstili nujno potrebne zadeve za posamezne proračunske postavke; na področju kulture predlagamo sredstva za  ureditev Spominske sobe Rudolfa Maistra; na podlagi sprejetega rebalansa s strani Občinske sveta bomo takoj izvedli javni razpis za izbor izvajalca za omenjeno zadevo.

Prav tako se pripravlja proračun za leto 2013, kjer ima na področju kulture primarno vlogo ureditev Maistrove hiše – upravljanje Maistrove spominske sobe s strani Medobčinskega muzeja. Prav tako želimo v letu 2013 zagotoviti sredstva za ureditev Doma kulture Kamnik, Matični knjižnici Kamnik moramo predvsem na p.p.- nakup knjig, revij, zagotoviti sredstva, ki so zakonsko predpisana,….

Jutri, v torek, 28. 8. 2012, se bo v mestu Freiburg odvijala spominska slovesnost posvečena dr. Starovašniku, Kamničanu, ki je študij medicine končal na Dunaju, kjer je tudi doktoriral. Njegovo delo in življenje je posvetil mestu Freiburgu in njegovim prebivalcem, kar je dokazal z njegovo popolno predanostjo v svojem zdravniškem poslanstvu. Občina Kamnik je k obeležbi na grobu dr. Starovašnika v spominskem parku in spominske plošče pristopila s posebnim pismom župana Občine Kamnik, v katerem podpira in se zahvaljuje pomenu ohranjanja kulturne dediščine, kot tudi velikih modrecev, ki so pustili pečat v zgodovini človeštva.

Obravnavale so se vloge, ki so prispele na javni razpis za sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč po krajevnih skupnosti. Vsem prijaviteljem so bili posredovani sklepi o višini dodeljenih sredstev.

V direktorico Zavoda Oreli je potekal sestanek o nadaljnjih aktivnostih projekta za starejše občane, ki se uspešno izvaja že tretje leto in je v ta namen dvakrat tedensko odprta brezplačna pisarna za vse občane naše občine na Tomšičevi ulici 23 v Kamniku.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o vlomu v lokal v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v prostore lokala in jih pregledal. Iz predala pulta je odtujil denarnico v kateri je bil menjalni denar in dva dnevna izkupička. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je prišel državljan Nemčije in prijavil vlom v vozilo. Policist je v razgovoru in z ogledom kraja ugotovil, da je neznani storilec 19. 8. 2012 vlomil v vozilo omenjenega državljana in iz njega odtujil fotografski aparat z opremo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o pogrešani osebi. Ugotovljeno je bilo, da sorodniki pogrešajo 51 letnika iz Kamnika. Policisti nadaljujejo z aktivnostmi za izsleditev pogrešane osebe.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Patrulja je na kraju ugotovila, da je vinjena peška nenadoma stopila pred osebni avtomobil voznice. Ker je voznica osebnega avtomobila želela preprečiti povoženje oziroma trčenje v peško je trčila v drugo vozilo. Peška je na kraju kršila javni red in mir ter se kljub opozorilom in ukazom policistov ni umirila oziroma prenehala s kršitvijo. Na podlagi Zakona o prekrških ji je bilo odrejeno pridržanje do iztreznitve.

Patrulja je v okolici Kamnika ustavila voznika osebnega avtomobila. Ker je  pri postopku kazal znake alkoholiziranosti je bil odrejen preizkus, ki je pokazal, da je imel voznik 0,79 ml/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi kršitve določil ZPrCP je bilo odrejeno pridržanje do iztreznitve. Policisti bodo na Okrajno sodišče v Kamniku podali obdolžilni predlog.

Obveščeni smo bili o vlomu v vikend v okolici Kamnika. Policist je na kraju ugotovil, da je neznani storilec 23. 8. 2012 vlomil v vikend in odtujil dva ležalnika. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Na policijsko postajo je prišel občan in prijavil izgubo dokumentov na območju Kamnika. Policisti so pričeli z zbiranjem obvestil, a je ob 12. uri poklical prijavitelj in povedal, da je dokumente našel.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so ugotovil, da je voznik osebnega avtomobila pri vključevanju z neprednostne površine izsilil prednost vozniku osebnega avtomobila, ki je v tistem času pravilno pripeljal. V prometni nesreči je nastala materialna škoda. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik motornega kolesa zaradi nepravilnega srečevanja trčil v osebni avtomobil. Pri tem je dobil udarec v nogo in je sam iskal zdravniško pomoč. Izdan mu je bil plačilni nalog.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila pri približevanju križišču, zaradi neprilagojene hitrosti trčil v vozilo, ki je pred njim pravilno ustavilo. V prometni nesreči je pet oseb tožilo za bolečinami in so naknadno sami iskali zdravniško pomoč. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice