Mali grad

T e D n i (K) Občine

27.05.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija zemeljskega plazu v Beli

V torek, 21. maja, so se zaključila sanacijska dela zemeljskega plazu pod JP št. 661486 Bela. Plaz se je zaradi obilnega sneženja letos, sprožil v mesecu marcu. Odnesel je približno 2 m od celotne širine ceste na dolžini 20 m, zato odsek ceste ni bil prevozen.

V sklopu sanacije zemeljskega plazu so bila izvedena naslednja dela: zaščita brežine ceste s podporno kamnito betonsko konstrukcijo v dolžini 20 m, nad cesto je bila izvedena drenaža ter nov prepust čez cesto. Sanacijska dela v vrednosti 23.000 evrov je opravilo Komunalno podjetje Kamnik d.d..

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Pred 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Kamnik, ki bo v sredo, 29. 5. 2013, smo sodelavci Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance v preteklem tednu prisostvovali na odborih Občinskega sveta, kjer smo poročali o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013.

V skladu s sprejetim proračunom Občine Kamnik za leto 2013 ter s 5. členom Pravilnika o postopkih zadolževanja občin je pri zadolžitvi v skupni letni višini več kot 400.000 evrov potrebno imenovati neodvisnega finančnega ter pravnega svetovalca z ustrezno strokovno usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami s področja finančnega svetovanja. Le ti opravijo posle svetovanja v zvezi z izborom kreditodajalca, pogajanja pred sklenitvijo pogodbe o zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolževanja. Občina Kamnik je k sodelovanju povabila več podjetij, ki se ukvarjajo s tovrstnim svetovanjem, na podlagi prejetih ponudb, pa bo v prihodnjih dneh sprejeta odločitev.

V ponedeljek, 20. 5. 2013, je bil objavljen javni poziv LAS za izbor projektnih predlogov za leto 2013. Razpisno dokumentacijo s prijavnimi obrazci lahko dobite na povezavi: http://www.razvoj.si/las/?lng=sl&id=244. Rok za prijavo je do četrtka, 30. 5. 2013, do 12. ure.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, spremljanje izvajanje proračuna, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov, stojnična prodaja…) je bilo za potrebe izvajanja notranje revizije, pripravljene več zahtevane dokumentacije ter pojasnil.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu smo sodelavci pravne službe na različnih odborih Občinskega sveta predstavljali gradivo, ki je bilo pripravljeno za majsko sejo Občinskega sveta. Tako občinska uprava predlaga nakup zemljišč na dveh lokacijah, in sicer dela športnega igrišča na Duplici ter površine v Mekinjah. Predlaga se tudi opustitev javnega dobra na dveh lokacijah: v obeh primerih gre za opuščeno javno pot, ki se je v naravi prestavila na sosednje zemljišče. Iz tega razloga bo v nadaljevanju, v kolikor bo sklep o opustitvi javnega dobra sprejet, sklenjena menjalna pogodba, na osnovi katere bo Občina pridobila v last zemljišče, na katerem se cesta oiroma pot dejansko nahaja, v zameno z zemljišče, ki je trenutno v njeni lasti.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na spletni strani Občine Kamnik je objavljen javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v telovadnicah v šolskem letu 2013/14.

V organizaciji OI JSKD Kamnik je pod naslovom »Finesa plesa« v veliki dvorani Doma kulture Kamnik, v nedeljo, 19. maja 2013,  potekala prva revija vseh štirih kamniških plesnih šol (Glasbene šole, Plesni klub ŠinŠin, KUOD Bayani in Plesna šoila ART), z različnimi plesnimi in baletnimi točkami. Več kot 130 nastopajočih različnih starostnih skupin, je izvedlo različne plesne zvrsti v 20 točkah. Za strokovno oceno je poskrbela Andreja Rauch Podrzavnik, ki je po strokovni plati podala pozitivno oceno dejavnosti, ki narekuje nadaljevanje v začrtani smeri.

18. maj je mednarodni dan muzejev. V počastitev le tega je v Baročni dvorani Radovljiške graščine potekala slovesna podelitev Valvasorjevih nagrad in priznanj za izjemne dosežke na področju muzejstva. Valvasorjevo nagrado za leto 2012 sta prejeli tudi direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik  mag. Zora Torkar in Janja Železnikar, kustosinja, za avtorstvo razstave Odsevi kamniških tisočletij v Medobčinskem muzeju Kamnik.

V četrtek, 23. 5. 2013, se je zaključil razpis za sofinanciranje sanacije strehe mežnarije na Gori sv. Miklavž, na katerega je prispela pravočasno in pravilno opremljena ena vloga.

Planinsko društvo »Bajtar« Velika planina pripravlja v sodelovanju s AS, pašnimi skupnostmi Velika, Mala in Gojška planina ob 100-letnici rojstva inž. arh. Vlasta Kopača razstavo o njegovem delu na Veliki planini. Kot prvemu konservatorju Velike planine mu želijo v oseku Preskarjeve bajte namestiti manjšo spominsko ploščo v skladu s kulturno varstvenim soglasjem ZVKD OE Kranja, ki so ga že pridobili. Razstava in odkritje spominske plošče ob 100-letnici rojstva Vlasta Kopača bo v soboto, 1. 6. 2013, ob 14. uri, pri Preskarjevi bajti na Veliki planini.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo.

Na podlagi prejetih vlog za 5 letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, smo izdali večje število odločb vlagateljem.

Na Ministrstvo za prostor in infrastrukturo smo tudi v preteklem tednu urgirali glede pridobitve mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Občinski prostorski načrt. Po pridobitvi pozitivnega mnenja bomo v skladu z veljavno zakonodajo javnost obvestili o datumu ponovne javne razgrnitve.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 17-letnikom. Pri postopku je bilo omenjenemu  zasežena PVC samozapiralna vrečka, v kateri se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper navedenega kršitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policijska postaja Kamnik je bila obveščena o tatvini predmetov in barvnih kovin. Kaznivo dejanje je bilo storjeno v podjetju na območju Kamnika, in sicer med 15. in 23. majem 2013. Z opravljenim ogledom in zbranimi obvestili so kriminalisti ugotovili, da so na predmetih (aluminijaste posode), ki so bili odtujeni, sledovi EKSPLOZIVA, zato je vsak poseg na predmetih (rezanje, stiskanje, prisotnost ognja...) izredno NEVARNO početje. Kriminalisti glede tatvine nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policija pro
si vse, ki bi razpolagali s kakršnimikoli informacijami v zvezi z omenjenim kaznivim dejanjem, da to sporoči na eno izmed telefonskih številk policije: intervencijsko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Policisti so obravnavali vlom v kletne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v kletni prostor in iz notranjosti odtujil kovček z orodjem. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za nekaj sto evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 28-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1.03 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom znamke Audi A4, srebrne barve, natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

 


<< Nazaj | Novice