Mali grad

T e D n i (K) Občine

27.02.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Zimska akcija

V zadnjem tednu je bilo zaradi nizkih temperatur potrebno izvajanje zimske akcije na območju naše občine, zato se je izvajalo preventivno posipanje nevarnih odsekov. Posebna pozornost je namenjena odsekom kjer se izvajajo organizirani prevozi otrok v šolo. Občina Kamnik opozarja, da pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive, moramo udeleženci v prometu, predvsem vozniki motornih vozil, računati na možnost hitre spremembe voznih razmer.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na OPPSZ smo v preteklem tednu že začeli sklepati najemne pogodbe za postavitve gostinskih vrtov in druge razširitve ponudbe pred poslovnimi prostori (opravljanje cvetličarske dejavnosti idr.), saj je spomladansko vreme v prejšnjem tednu spodbudilo gostince k razširitvi ponudbe. Vlogo za najem javne površine (dostopna na spletni strani Občine Kamnik in tukaj) zainteresirani najemniki lahko oddajo v vložišču Občine Kamnik ali pa jo pošljejo po pošti, in sicer vsaj 14 dni pred začetkom najema.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Kot običajno so v februarju na Oddelku za gospodarske dejavnosti in finance aktivnosti usmerjene v pripravo računovodskih izkazov proračuna Občine Kamnik za leto 2011.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano tudi poročilo o stanju zadolžitve Občine (posredni in neposredni uporabniki proračuna Občine Kamnik) v preteklem letu, poleg tega pa tudi seznam neposrednih naložb Občine Kamnik ter podatke o izvajalcih s pravicami in pooblastili.

Oddelek za družbene dejavnosti

V petek, 24. februarja, se je na spletni strani Občine Kamnik objavil »Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v letu 2012«, ki bo odprt do 16. marca 2012.

Prav tako potekajo dela vezana na požarni red v Domu kulture Kamnik in v Matični knjižnici Kamnik, za katera pričakujemo, da bodo v DKK zaključena do konca meseca marca, v Matični knjižnici Kamnik pa bo potrebna večja investicija (podstrešje), ki bo zahtevala tako dodatna finančna sredstva kot tudi daljše obdobje realizacije.

Na Odboru za družbene dejavnosti so Predlog sklepa o soglasju k sklenitvi pogodbe o priznanju solastniškega deleža med Občino Kamnik in Župnijo Kamnik sprejeli in dali pozitivno mnenje. V sredo, 29. februarja, bo predlog obravnaval tudi Občinski svet; na podlagi sprejetja sklepa bo občina uredila solastniško razmerje in pričela s postopki za ureditev spominske sobe Rudolfa Maistra.

V petek, 24. februarja, je potekel rok za sofinanciranje humanitarnih programov za leto 2012. Vloge za enkratne denarne socialne pomoči se rešujejo tedensko.

Oddelek za urejanje prostora

Predstavljamo vam zaključke rezultatov urbanističnih delavnic (površine med stanovanjsko pozidavo Šmarce in Kamniško Bistrico, izdelovalec Genius Loci, Tovarniški kompleksi znotraj mesta, Smodišnica in Kamnik Center), ki so razstavljeni in si jih lahko ogledate tudi v preddverju občinske stavbe do konca maarca 2012.

V preteklem tednu smo izvajali zaključne aktivnosti za javno razgrnitev posodobljene evidence NUSZ, ki se je pričela danes in bo trajala do vključno petka, 16. marca, vsak delovni dan med 8. in 18. uro, z izjemo srede, 29. februarja, ko bo zaradi seje Občinskega sveta javna razgrnitev potekala v sejni sobi št. 17, v pritličju občinske stavbe. Informacije o javni razgrnitvi lahko dobite na naslednji povezavi, podrobno obrazložitev namena posodobitve pa si lahko preberete tukaj.


<< Nazaj | Novice