Mali grad

T e D n i (K) Občine

26.11.2018

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d.d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč.

T e D n i (K) Občine

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli v Srednji vasi in Vrhpolju. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. 

Rekonstrukcija in dozidava vodohrana Črna pri Kamniku

Izvajalec del, KPK Kamnik d.d. v skupnem nastopu z Gorenjsko gradbeno družbo d.d., je nadaljeval z rekonstrukcijo in dozidavo vodohrana Črna pri Kamniku.

Obstoječ vodohran je dotrajan in predvsem v času povečanih dotokov vode, ne zagotavlja ustreznih higienskih pogojev za kakovostno izvajanje postopkov priprave pitne vode. Iz tega razloga je bilo v deževnih obdobjih večkrat predpisano obvezno prekuhavanje pitne vode. V okviru rekonstrukcije se bo vodohran na južni strani dozidal, obstoječa konstrukcija se bo v celoti obnovila, izvedli se bosta nova hidroizolacija in termoizolacija. V objektu bodo zamenjane vse vodovodne inštalacije, vključno z opremo, ki bo omogočala prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih parametrov pitne vode. S tem bo omogočen ustrezen in kontinuiran nadzor nad kvaliteto pitne vode, ki je osnova za dobre sanitarno-tehnične pogoje in ustrezno izvajanje postopkov priprave pitne vode, v skladu z načeli HACCP sistema. V sklopu rekonstrukcije se bo zgradil tudi nov električen nizkonapetostni vod in obnovil vodovod v dolžini 115 metrov, med vodohranom in obstoječim že obnovljenega omrežjem v naselju Črna pri Kamniku. Zaključek del je predviden v februarju 2019.

Priprave na novoletno okrasitev

Koncesionar, Komunalno podjetje Kamnik, d. d., je pričel s pripravami na novoletno okrasitev našega mesta. Na Glavnem trgu in na krožišču pri gostilni Korobač že stojita smreki, ki bosta v soju novoletnih lučk zasijali v petek, 7. decembra 2018, ob 17. uri. Prvo je daroval občan Kamnika, drugo pa Vzdrževanje Kotnik David Kotnik s. p.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik so poskrbeli, da bodo ljubitelji drsanja tudi letos lahko brezplačno drsali v Keršmančevem parku. Drsališče je v petek odprl podžupan v opravljanju začasne funkcije župana Igor Žavbi, ki je ob tej priložnosti oblast nad Keršmančevim parkom simbolično predal Veroniki. Keršmančev park bo namreč decembra postal Veronikina pravljična dežela. Drsališče Kamnik je čez delovnik odprto od 9. do 19. ure, čez vikend pa od 10. do 19. ure. Izposoja drsalk pa je čez teden možna od 15. do 19. ure, čez vikend pa od 10. do 19. ure. Cena izposoje drsalk znaša 2 evra, izposoja čelade 3 evre, izposoja drsalčka 3 evre za pol ure. Brezplačno drsanje bo na voljo do 27. januarja 2019. Drsališče bo spremljalo tudi bogato dogajanje. Za vse aktualne informacije spremljajte na FB strani Drsališče Kamnik

Ob robu odprtja drsališča sta dijaka Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik Lan Spruk in Marija Urbanija v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik pripravila stojnico, kjer sta delila biološko razgradljive slamice in tako opozarjala, da plastika postaja vedno večji problem v svetu. Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik se nadejajo, da bo podobnih sodelovanj s Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik vedno več. Intenzivno instituciji že sodelujeta v Domu kulture Kamnik, ki je v opravljanju Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je obiskovalcem odprtja drsališča premierno predstavil decembrsko dogajanje v sklopu Pravljičnega Kamnika. Letos se bo dogajanje pričelo ta petek, ko bodo otroci iz vrtcev in šol okrasili smrečice na Šutni, v sredo, 5. decembra, bo, kot običajno, center mesta obiskal sv. Miklavž in sicer ob 18. uri (v primeru slabega vremena bo prireditev v Domu kulture Kamnik) prižig praznične osvetlitve pa bo prihodnji petek, 7. decembra, ob 17. uri, ko bodo obiskovalci Pravljičnega Kamnika lahko pogledali tudi izseke iz muzikala Pepelka. Posebej pestro bo v Keršmančevem parku, kjer bo, poleg brezplačnega drsališča, stala tudi Pravljična hiška. V njej bodo od 17. do 23. decembra otroške delavnice in otroške predstave, 21., 22. in 23. decembra pa bo možno tudi druženje s poniji, hiško pa bo obiskal tudi Dedek mraz. Seveda na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik niso pozabili niti na center mesta, kjer bodo ognjene predstave, na Malem gradu bo predstava Snežna kraljica (obvezne so predprijave na http://bit.ly/Snežna_kraljica) ter kot običajno koncerti konec leta. Letos v Kamnik prihajata tudi Freddie Mercury in John Lennon! 29. in 30. december bosta namreč posvečena tako imenovanim Tribute to skupinam in sicer nastopajo: AC/DC, Queen, ABBA in The Beatles. Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik obljubljajo tudi možnost fotografiranja z zvezdami. Za več informacij spremljajte www.visitkamnik.com in FB stran Livin' Kamnik

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik bo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v središču mesta sofinanciral 45 prireditve v decembru, ki jih pripravlja 17 ponudnikov iz mestnega središča. Tako bodo obiskovalci Pravljičnega Kamnika med drugim obiskali akustične koncerte, izdelovali božične okraske ali snežake, uživali v cocktailih ali ugodno nakupovali. Seznam vseh prireditev je objavljen na spletni strani mestnega središča, spremljajte pa tudi njihovo FB stran Kamnik – tisočletje dobrih kupčij.

Na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik bodo vsak mesec pripravljajo poseben elektronski mesečnik Kam? V Kamnik!, ki bo vedno izšel zadnji petek v mesecu. V kolikor vas zanima, kaj se s področja turizma, šport in kulture dogaja v Kamniku, priporočamo, da se na mesečnik prijavite. Prijava je možna preko obrazca Ostanimo v kontaktu, ki se nahaja na dnu spletne strani www.visitkamnik.com. V mesečniku so med drugim zajeti tudi dogodki prihodnjega meseca. V kolikor želite, da se vaš dogodek pojavi v mesečniku, je na voljo poseben elektronski obrazec in sicer na povezavi http://bit.ly/VpisDogodka.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo se na Oddelku za urejanje prostora ukvarjali z delno obnovo vodovoda Tunjiška cesta - Žale. Del vodovodnega omrežja na odseku Tunjiška cesta – Žale je bil zamenjan s cevjo iz nodularne litine dimenzije 150 mm, in sicer v dolžini 83 metrov. Na trasi sta bila na nov vod prevezana tudi dva obstoječa hišna priključka in izdelan odcep PE90 vključno z nadzemnim hidrantom za novo naselje stanovanjskih hiš v območju OPPN KA23.

Na oddelku smo v preteklem tednu obravnavali več vlog za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišča, uveljavljanju/ne uveljavljanju predkupne pravice občine, vlog za izdajo projektnih pogojev, lokacijskih informacij ter mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Udeležili smo se tudi geodetskih izmer, izvedli več razpisov za geodetske meritve ter izdali tudi več mnenj k pritožbam na izdano odločbo za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Oddelek za razvoj in investicije

Združenje Kamniško-Savinjske Alpe

Občine območja Kamniško-Svinjskih Alp (KSA) in Lokalne akcijske skupine, ki delujejo na območju (LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica in LAS Zgornja Savinjska in Šaleška dolina), od lanske jeseni izvajamo skupni projekt VODNE ZGODBE KAMNIŠKO-SAVINJSKIH ALP. Z namenom, da bi predstavili že popisane vodne vire na Kamniškem zainteresirani javnosti in poiskali možnosti za nadaljnji razvoj in uporabo zbranih podatkov in zgodb o vodnih virih v turistične namene, v torek, 27. novembra 2018, pripravljamo celodnevno delavno srečanje v Samostanu Mekinje. V dopoldanskem delu bo srečanje namenjeno predstavitvi projekta, oblikovanim vodnim zgodbam in rezultatom analize vodnih virov v Kamniško-Savinjskih Alpah. V popoldanskem delu bo potekala delavnica o možnostih za nadaljnjo uporabo podatkov in zgodb, hkrati pa se bodo zainteresirani podali na teren in si z vodniki ogledali nekatere izbrane vodne vire v tem delu Slovenije.

7. srečanje programskega odbora Združenja zgodovinskih mest Slovenije

V četrtek, 22. 11. 2018, je v Kopru potekalo srečanje članic Združenja zgodovinskih mest Slovenije, na katerem so predstavniki obravnavali promocijske aktivnosti združenja za leto 2019 (med drugim predstavitev na sejmih v Muenchnu in Bruslju ter promocija zgodovinskih mest preko inovativnih plakatov), pripravljali eno in tridnevne pakete s turistično, doživetij polno, ponudbo posameznih zgodovinskih mest, zaključevali spletno stran združenja, prejeli informacije o možnem sodelovanju mladih v evropskem projektu oživljanja kulturne dediščine (objavljen bo poziv mladim) ter načrtovali snemanje promocijskih filmov o zgodovinskih mestih.

Policijska postaja Kamnik

ZLORABA BANČNE KARTICE PREKO SPLETA 

Na policijski postaji se je zglasil občan in naznanil zlorabo bančne kartice. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec na neznan način prišel do podatka bančne kartice in s pomočjo podatkov izvedel plačilo storitev v Singapurju v višini 176,17 evrov. Sledi zbiranje obvestil in poročilo na okrožno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA NA PEROVEM

Policisti so na Perovem obravnavali prometno nesrečo, do katere je prišlo zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča. Izdano obvestilo o odstopu. 

PONAREJEN BANKOVEC

Zaposlena na Delavski hranilnici je obvestila o najdbi ponarejenega bankovca za 50 evrov, ki so ga izločili pri štetju dnevnega izkupička nekega podjetja. Bankovec je bil poslan na ekspertizo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA NA PARKIRIŠČU

Policisti so na Fužinah obravnavali prometno nesrečo s pobegom. Ugotovljeno je bilo, da je prijaviteljica parkirala svoje vozilo na parkirani prostor, ko ji neznani voznik z neznanim vozilom poškodoval desno stran vozila ter s kraja odpeljal, ne da bi oškodovanki nudil svoje podatke. Sledi zbiranje obvestil in uradni zaznamek.

PES UGRIZNIL IN POKONČAL DRUGEGA PSA

Policisti so na območju Košiš obravnavali intervencijo, kjer je občanka po naselju sprehajala svojega psa, ko je do njiju pritekel pes, ki ni bil ustrezno  fizično varovan (ni bil na povodcu) in je napadel, ugriznil in ubil njenega psa. Na kraju je bil skrbniku psa izdan plačilni nalog za kršitev Zakona o zaščiti živali. Sledi obveščanje na VURS.

INTERVENCIJA NA FUŽINAH   

Na Fužinah smo obravnavali verbalni spor med partnerjema, in sicer je kršitelj v jezi prijel in vrgel mobilni telefon čez balkon. Za kršitev mu je bil izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

V bližini naselja Mlaka smo eni osebi na podlagi 52. člena ZNPPol zasegli neznano zeleno-rjavo posušeno snov, rastlinskega izvora. Po analizi bo verjetno zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

PROMETNA NESREČA NA ŠOLSKI ULICI

Na Šolski ulici se je zgodila prometna nesreča z lahkimi telesnimi poškodbami. Do nezgode je prišlo zaradi neprilagojene hitrosti povzročitelja. Povzročitelju bo izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.  

POŠKODOVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V PC

Policisti so v poslovni coni Žeje obravnavali prometno nesrečo s pobegom, in sicer je neznani voznik z neznanim vozilom trčil v drog javne razsvetljave in s kraja odpeljal ter s tem oškodoval Občino Komenda. Sledi zbiranje obvestil in uradni zaznamek.  

VLOM V HIŠO NA PEROVEM  

Na Perovem se je zgodil vlom v stanovanjsko hišo, kjer je v popoldanskem času neznani storilec na vzvod vlomil skozi pritlično okno stanovanjske hiše. Iz hiše je odtujil zlatnino, sledi pa zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

RAZBITJE STEKLA NA ŠUTNI    

Policisti so na Šutni obravnavali poškodovanje tuje stvari, in sicer je neznani storilec preko noči z neznanim predmetom razbil izložbeno okno. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

VLOM V HIŠO V VOLČJEM POTOKU 

V Volčjem Potoku smo obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Neznani storilec je tudi tu v poznih popoldanskih urah vlomil na vzvod skozi pritlično okno hiše, kjer je pregledal celotno hišo ter iz prostorov odtujil denar in zlatnino. Na kraju so policisti opravili ogled in zavarovali več uporabnih sledov, ki bodo služile za odkritje storilca. Z raziskavo kaznivega dejanja nadaljujemo in bomo o izsledkih obvestili državno tožilstvo. 


<< Nazaj | Novice